THÁNH PHANXICÔ ASSISI

Cuộc đời Ngài là bài ca bất tử
Bỏ sang giàu, bỏ danh vọng hòa hoa
Bỏ quê hương, bỏ lại người cha già
Hiến cuộc đời để thuộc trọn về Chúa.

Tim nung nấu tình yêu như ngọn lửa
Thương kẻ nghèo, cùng kẻ vô gia cư
Và những người bị xã hội khai trừ
Người phung cùi, kẻ lang thang ngoài phố.

Sống đơn sơ, chọn nếp sống nghèo khó
Gieo Tin Mừng của Chúa đến muôn nơi
Yêu thiên nhiên, yêu vạn vật đất trời
Tinh tú sáng ngời công trình của Chúa.

Trái đất ngàn hoa, nước, mây, gió, lửa
Măt trăng, mặt trời, dấu ấn tình thương
Nhân đức Thánh nhân, khiêm hạ, khiêm nhường
Chúa tỏ thân mình in Năm Dấu Thánh.

Xin giúp con một trái tim trong sạch
Yêu hòa bình trên mỗi bước con đi
Lạy Thánh Phanxicô Assisi
Xin đáp trả những ân tình của Chúa!

04/10/2017
Suối Ngàn

Tin/Bài liên quan