Thư ĐGM GP gửi học sinh Công giáo dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.