Thư gửi các sinh viên, học sinh Công Giáo nhân dịp đại lễ Phục Sinh 2017

Tin Giáo hội Việt Nam Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2017 ...