Thư giới thiệu trang web của giáo phận Hưng Hoá

Sau một thời gian chuẩn bị và hoạt động thử nghiệm, ngày 2 tháng Hai 2015, lễ Đức Mẹ dâng Con vào Đền Thánh, trang web của giáo phận Hưng Hoá đã chính thức ra mắt tại địa chỉ: http://giaophanhunghoa.org.

Như vậy, cho đến nay, cả 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam đều đã có trang web riêng. Sau đây là Thư giới thiệu của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hoá.

Gm Gioan Maria Vũ Tất

Nguồn: 
HĐGMVN