Tuần Tĩnh tâm Linh mục giáo phận BMT năm 2017 (2)

Lúc 08g00 sáng ngày 14. 11. 2017, Đức cha Giu-se Trần Văn Toản, Đức cha Giu-se Trần  Văn Toản, Giám Mục Phó giáo phận Long Xuyên, tiếp tục hướng dẫn linh mục đoàn với đề tài :

ƠN GỌI LINH MỤC THỪA SAI
HUYỀN NHIỆM VÀ ĐỘC ĐÁO

Với đề tài này, Đức cha giảng phòng triển khai vấn đề xác tín ơn gọi của linh mục, qua bài : "Xác tín ơn gọi của tôi trong Tin Yêu – Tín Thác – Tín trung".

Tin Mừng thánh Gioan (Ga 1, 1-12, 14):
“Ngôi Lời lá sáng thật, đã đến thế gian” (c. 9).
“Có một người Thiên húa sai đến tên là Gioan” (c. 6)

Từ khởi thủy đời đời Chúa đã có trương trình sai tôi đi. Đây là tính huyền nhiệm của ơn gọi thừa sai. Và Chúa đã gọi đích danh tôi. Đây là tính độc đáo của ơn gọi thừa sai.

Tính huyền nhiệm và độc đáo của ơn gọi mời tôi đáp trả một cách huyền nhiệm và độc đáo. Sự tin yêu – tín thác và tín trung của Chúa dành cho tôi và tôi dâng lên Chúa, gặp nhau trong niềm xác tín về ơn gọi. Xác tín rằng ơn gọi linh mục thừa sai của tôi là một ơn gọi của Tin Yêu – Tín Nhiệm và Tín thác, vì đây là một huyền nhiệm độc đáo.

Với niềm tín thác sâu xa vào tình yêu Chúa đặc biệt dành cho các linh mục, Đức cha thuyết giảng đã làm bùng cháy nơi các linh mục ngọn lửa nhiệt thành, hăng say sứ vụ Chúa đã trao, hiến dâng cả cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ con người ...

Theo Đức cha thuyết giảng, linh mục phải có những điều cần : Thực hiện cuộc hành trình thừa sai theo phương pháp tâm nguyện Lectio Divina

• (*) Lectio-Đọc; (*) Meditatio–Suy; (*) Oratio-Nguyện; (*) Contemplatio-Chiêm
• (*) Nguồn lực - Vai trò của Chúa Thánh Thần; (*) Nội lực - Vai trò của bản thân; (*) Trợ lực - Vai trò của cộng đoàn ( + Trợ lực của Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; + Trợ lực các bậc tiền bối là các Đức Giám Mục, Linh Mục và giáo dân của giáo phận BMThuột đã qua đời ...+ Trợ lực của anh em linh mục đang cùng tĩnh tâm hay vắng mặt; + Trợ lực của toàn thể cộng đoàn dân Chúa của giáo phận đang hướng về linh mục đoàn ...

Bài thuyết giảng sáng ngày 14. 11 

Bài thuyết giảng chiều ngày 14. 11

Ban VHTT – BMT ghi