Thắc mắc

 • Giêsu là ai?

  Đây là một số lập luận về Chúa Giêsu của một số học giả đặt vấn đề trên Y-Jesus.com, chắc hắn có lợi cho chúng ta, vì nhờ đó chúng ta khả dĩ củng cố 3 đức đối thần (tin, cậy, mến) - và cũng nhờ đó mà thêm vững mạnh các đức đối nhân. Chúa Giêsu là một “siêu sao” m...

 • 10 sự kiện về Mùa Vọng

  Khắp nơi trên thế giới bắt đầu vang lên các bài hát Giáng Sinh và mọi người sẵn sàng nói về mùa Giáng Sinh - nhưng chưa phải lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
  Vậy Mùa Vọng là gì và tại sao lại quan trọng?

 • Tại sao dâng lễ cho người đã qua đời?
 • Phải thực hành Đức Tin như thế nào?

  Có rất nhiều người Công giáo ngày nay không xưng tội, không đi lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc vì nhiều lý do. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giữ đức tin trong lòng và đọc Kinh Thánh ở nhà là đủ, không cần phải đi nhà thờ nữa! Như vậy có được không?

 • Lập trường của Giáo Hội về việc sống chung?

  Khi một cặp nam nữ công giáo đã quyết định lấy nhau hoặc đã làm hôn thú dân sự, nhưng vì một lý do nào đó mà họ chưa làm phép cưới theo nghi thức Công Giáo ở nhà thờ thì họ có được ăn ở với nhau như vợ chồng không?

  Nếu họ ăn ở với nhau thì có tội kh...