Thơ, Văn, Âm nhạc

Hồng ân nhắc bảo (Mt 18, 15)

Tính tự nhiên con người né tránh

Nói đến điều lầm lỗi tha nhân

Chúa thương dạy phải đến gần

Anh em phạm tội ân cần nhủ khuyên

Giới thiệu: Tập san MỤC ĐỒNG SỐ 2

Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận Qui Nhơn hân hoan báo tin tập san Mục Đồng số 2 vừa phát hành. Đây là tuyển tập văn thơ Công giáo định kỳ, mỗi năm phát hành 4 số.

Đường Thánh Giá (Mt 16,24)

Nào ai thoát đống tro tàn lịch sử
Dẫu trăm năm xây dựng nghiệp cơ đồ?
Chỉ những người nghe tiếng Chúa Kitô
Liều mất mạng mới muôn đời được sống

Vác Thập Giá

Mây thầm thĩ “Biển mênh mông diễm lệ
Họa dấu tình Cứu Chúa những ngàn năm
Sóng dạt dào âu yếm đổ xa xăm
Muôn thế hệ bỉ bền dâng thiêng khúc.”

Dựng xây Hội Thánh (Mt 16, 16)

Đường truyền giáo có câu chuyện kể
Bỏ dư luận người thế một bên
Còn anh em, Chúa hỏi môn đệ
Thầy là ai theo ý anh em?

Con Người là ai?

Cội bồ đề dát bạc trăng thanh
Hương đàn Phật thoảng lay gió nhẹ
Tôi hỏi lòng “Có chăng Thượng Đế,
Đấng Tạo Thành vũ trụ, không xanh?”

Lòng tin vững mạnh (Mt 15, 28)

Vừa biết Chúa đến vùng dân ngoại
Người đàn bà tiến lại van xin
Khẩn nài Chúa chữa con mình
Thoát vòng quỷ dữ sự tình rối ren

TA CÒN LẠI GÌ?

Ta còn lại gì trong cuộc đời này?
Chẳng còn gì khi nhắm mắt xuôi tay
Đời ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh
Nỗi băn khoăn sống xứng đáng làm người.

ĐƯỜNG TRẦN MUÔN NẺO

Con đường nào ta đã đi qua
Nẻo phù vân bụi kín đường xa
Trong tâm tưởng lẽ thường đọng lại
Một đời người trải những phong ba.

CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH

Ai sẽ nhìn thấy những việc con làm
Những điều nhỏ nhặt, những việc cao sang
Những điều tưởng chừng không ai biết tới?
Chỉ có Chúa biết rõ con trong đời!.