Thơ, Văn, Âm nhạc

Con là linh mục đời đời

Con biết con, thân tôi tớ mọn hèn
Nhưng ơn Thầy, thương đã chọn con
Con biết con, thân yếu đuối mỏng giòn
Người lại chọn con lên hàng khanh tướng.

CHÂN THIỆN MỸ

Ta tìm gì giữa cuộc đời này
Bả vinh hoa phù phiếm ai hay
Bao tai biến, cuộc đời nhân họa
Giữa hư danh trần thế chói lòa

ĐIỀM LẠ QUANH TA

Có bao nhiêu điềm lạ xảy ra
Bởi lòng người đã chẳng thiết tha
Mà đòi hỏi xem chi điềm lạ
Lũ cứng lòng thử thách chi Ta.

LỜI HẰNG SỐNG

Người phụ nữ ngồi cạnh giếng nước
Nàng mang theo chiếc vò trống rỗng
Say sưa lắng nghe Lời hằng sống
Mạch nước trào dâng đầy sống động!

TÔI TIN GIÀ LÀ....

       Tôi tin già là khó khăn
       Sợ mưa sợ gió, tháng năm chất chồng
       Tinh thần sa sút mau quên
       Thể xác yếu đuối,da nhăn, hói đầu

TỈNH THỨC

Đêm nghe gà gáy sang canh
Giật mình tỉnh giấc, Mùa Chay đang về
Nhớ xưa vang mãi câu thề
Rằng con mến Chúa chưa hề phôi phai.

ĐĂNG TRÌNH

Vườn thơ Tri ngộ Đồng Xanh
Ban mai khởi sắc long lanh nắng trời
Hương Xuân tỏa ngát gọi mời
Thi nhân hội tụ đáp lời tin yêu

NGÀI LÀ AI

Ngài là ai ta đi tìm kiếm mãi
Giữa bao la trong khát vọng ngàn đời
Đấng cội rễ của suối nguồn chân lý
Đấng tình yêu đã sáng tạo đất trời.

LỜI LÃI THẾ GIAN

Con phải làm gì để theo Chúa đây
Hãy trả lời con vì con trông cậy
Hết một đời tín thác Đấng tin yêu
Dẫu cạn kiệt đường đời vì lẽ sống.

CON MẮT MÙ LÒA

(Mc 8,22-26)
Có một thứ mù lòa đáng sợ
Là mù lòa con mắt tinh thần 
Làm thui chột giá trị nhân sinh
Là con mắt cực đoan bảo thủ.