Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


Lời Chúa THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4, 23)

03/01/2022
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Thánh danh Chúa Giêsu

 

t2 sau HL

Mt 4, 12-17.23-25

TIẾP NỐI SỨ VỤ CHÚA GIÊSU

Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4, 23)

Suy niệm: Galilê nằm ở miền bắc Palestine, từ bắc chí nam dài 80 cây số, thời Chúa Giêsu có 294 làng, mỗi làng độ 15 ngàn dân. Khi mới vào đất hứa, miền này dành cho chi tộc Ase, Naptali và Dơvulun nhưng luôn có người Canaan cư ngụ nên đây là vùng cư dân tạp chủng. Sứ vụ của Chúa Giêsu diễn ra hầu hết tại lãnh thổ đông dân và nhiều dân ngoại này. Chính tại đây Chúa đã chia sẻ cuộc sống và làm cho người ta nhận biết và đón nhận tình yêu Thiên Chúa qua việc rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã mang ánh sáng cứu độ đến cho những người còn ngồi trong bóng tối tội lỗi và tử thần.

Mời Bạn: Thế giới ngày nay tràn ngập thông tin, kiến thức nhiều nhưng điều minh triết thực lại hiếm hoi. Chúng ta được kêu mời để tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Đây không phải thông truyền hiểu biết loài người nhưng là rao giảng sự khôn ngoan, chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa trong niềm tin vào quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Khi đem Tin Mừng cho người khác, tôi đem cho họ điều cốt yếu nhất cho sự sống của họ.

Chia sẻ: Trong Năm Đức Tin, chúng tôi có việc gì cụ thể để loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa?

Sống Lời Chúa: Sống bác ái là cách tích cực để loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: “Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin, hạnh phúc, và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.” (Thắp Sáng Niềm Tin, 71).

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Ca nhập lễ

Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta. Muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ tỏa xuống khắp cõi trần.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ sức vượt qua cuộc đời tối tăm này, và đạt tới quê trời vĩnh cửu. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 22 – 4, 6

“Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 2, 7-8. 10-11

Ðáp: Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a).

Xướng: Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài”. – Ðáp.

Xướng: Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. – Ðáp.

Alleluia: Mt 4,17

Alleluia, alleluia! – Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 4, 12-17. 23-25

“Nước trời đã đến gần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Lời tiền tụng Lễ Hiển Linh

Ca hiệp lễ

Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngôi Lời nhập thể, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin…

 

Suy niệm

“HÃY SÁM HỐI” (Mt 4, 12 – 17. 23 – 25)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có một người đàn ông trong vùng nổi tiếng về chuyện nhiều vợ, ông lại là người chuyên uống rượu và hay la lối mọi người. Tuy nhiên, một hôm, ông ta quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn trở về với Chúa qua việc xưng tội và rước lễ. Thấy vậy, nhiều người sầm xì, bàn tán… trong nhóm có một bà được cho là đạo đức, đã nói lớn tiếng để mọi người nghe thấy, bà nói: “Người tội lỗi như thế thì làm sao được Chúa tha? Xưng tội và rước lễ như vậy, chẳng qua là hình thức, qua mắt thiên hạ!!!” Ôi thật xót xa thay! Bà này đâu có hiểu được rằng: người tội lỗi luôn là trọng tâm sứ vụ của Đức Giêsu và họ là đối tượng số một của Tin Mừng! Bởi vì, một người tội lỗi biết hối cải thì được tha thứ dễ dàng hơn một kẻ tự cho mình đạo đức nhưng sống trong kiêu hãnh!; hay một người tội lỗi trở lại thì cả triều thần thiên quốc vui mừng!

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần bên”.

Sám hối theo nghĩa thông thường là ý thức mình tội lỗi, hối hận, cần phải quay trở về đường ngay nẻo chính sau khi đã quyết tâm chừa bỏ con đường cũ. Tuy nhiên, sám hối theo Kitô giáo còn mang chiều kích siêu nhiên, đó là trở về cùng Thiên Chúa, để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài. Mặt khác, sám hối còn là để biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ, quảng đại và tha thứ.

Không chỉ dừng lại ở đó, điều quan trọng nữa là: khi sám hối, chúng ta biết khiêm tốn để soi chiếu cuộc đời của mình với tình thương, lòng nhân hậu của Thiên Chúa, rồi định hướng cho mọi hành vi, lựa chọn của mình trong tương lai để được ơn cứu độ.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn sám hối trong cuộc sống thường ngày, bởi vì, đã là con người thì không ai có quyền nói mình vô tội. Vì thế, chúng ta hãy biết chạy đến với Thiên Chúa trong sự sám hối để được ơn tha thứ. Amen.
 

ƠN CHỮA LÀNH: CHƯA ĐỦ…

tbd 010122a

(Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh – Mt 4,12-17.23-25) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Các Tin Mừng Nhất Lãm đều tường thuật lời rao giảng của Chúa Giêsu: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, vì Nước Trời đã gần đến” (x.Mc 1,15; Mt 4,17). Nghĩa của hạn từ ăn năn sám hối – Métanoia – là thay đổi đời sống cách triệt để, từ cái nhìn, cảm nghĩ đến hành động. Đây là một sự đổi thay như quay ngược lối đi của mình với góc 180 độ.

Để mời gọi người ta đổi thay thì Chúa Giêsu lúc khởi đầu rao giảng đã dùng phương thế là chữa lành bệnh tật cho dân chúng về cả thể lý lẫn tinh thần. Người chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng và xua trừ các thần dữ. Nói đến ơn chữa lành thì không chỉ Kitô hữu mà hầu như bất cứ ai thuộc niềm tin tôn giáo nào đều cũng cảm nhận là hồng ân quý giá khiến nhiều người cảm mến và rồi đổi thay cuộc đời.

Dữ kiện này cũng như đang tái diễn trên nhiều nơi, cách riêng tại các trung tâm hành hương kính Chúa, Đức Mẹ hay các Thánh. Tuy nhiên cần chân nhận hiện thực này đó là số người được ơn chữa lành, các riêng về tật bệnh thể lý thì không nhiều. Và trong số được chữa lành thì không phải tất cả đều hoán cải ăn năn thay đổi đời sống một cách hữu hiệu. Và hơn nữa trong số người thay đổi đời sống thì vẫn có không ít người thay đổi một thời gian rồi sau đó đâu lại hoàn đấy, nếu không muốn nói là “ngựa theo đường cũ”. Ngoài ra chúng ta cần phải nói đến tình trạng rất, rất nhiều người vì quá bám víu vào ơn chữa lành tật bệnh thể lý mà không nhận được ơn nên đã chán nản và thất vọng, có khi là bị lung lay đức tin.

Dù không xem nhẹ ơn chữa lành là dấu chỉ tỏ bày lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dần dà nhận ra sự hạn chế của phương thế này. Và Người đã tìm ra phương thế tốt đẹp nhất để tỏ bày chân dung Cha trên trời, Đấng đầy lòng thương xót đó là liên đới với nhân loại đến cùng qua việc “gánh lấy” và “chia phần”. Người đã tự nguyện gánh lấy mọi bệnh hoạn tật nguyền nhân gian và cả hậu quả tội lỗi con người vào chính bản thân mình với tấm thân chẳng còn hình tượng người ta nữa trên cây thập giá. Người đã dùng chính tấm thân mình với trái tim vắt kiệt đến giọt máu, giọt nước cuối cùng để thông chia sự sống thần linh cho nhân trần.

Đây chính là Tin Mừng, tin vui cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Khi đón nhận Tin Mừng với lòng thành và sự khiêm hạ thì chúng ta sẽ biết cách thay đổi đời sống cách hữu hiệu và bền lâu. Giáo hội vẫn xác nhận ơn chữa lành các tật bệnh là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên Giáo hội luôn nhắc nhở đoàn tín hữu cẩn trọng với hình thức sống đạo có phần mang tính “vụ lợi” này. Một sự hoán cải, đổi thay dựa trên nền tảng là tin vào Tin Mừng, tức là tin vào tình yêu liên đới, hiệp thông, chia sẻ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô thì bền lâu và sâu đậm hơn nhiều.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây