Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


VHTK CN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai,  thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
VHTK CN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 VUI HỌC THÁNH KINH
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Cv 5, 12-16
Kh 1, 9-11.12-13.17-19
Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31
 
 
TIN MỪNG

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
 
19 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you."
20 When he had said this, he showed them his hands and his side.  The disciples rejoiced when they saw the Lord.
21 (Jesus) said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."
22  And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the holy Spirit.
23 Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."24 Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came.
25 So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe."
26 Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you."
27 Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe."
28 Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"
29 Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed."
30  Now Jesus did many other signs in the presence of (his) disciples that are not written in this book.
31 But these are written that you may (come to) believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 * Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 20,19
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19)
a. Ngày lễ Vượt Qua
b. Ngày lễ Sabát
c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần  
d. Ngày lễ Ngũ tuần
 
a2. Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19)
a. “Bình anh cho anh em” 
b. “Thầy đây, đừng sợ!”
c. “Thầy đã sống lại rồi”.
d. “Anh em hãy vui mừng, vì Thầy đã sống lại rồi”.
 
a3. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
a. Ông Tôma 
b. Ông Phêrô 
c. Ông Gioan
d. Ông Giacôbê
 
a4. Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, … … …”. (Ga 20,28)
a. Lạy Thiên Chúa của con 
b. Con tin Thầy
c. Con tin Thầy đã sống lại
d. Con tin Thầy là Con Thiên Chúa
 
a5. “Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, … … …”. (Ga 20,29)
a. Phúc cho những ai đã thấy Thầy.
b. Phúc thay những người không thấy mà tin. 
c. Phúc thay những người đã tin Thầy.
d. Phúc thay những người đã nghe lời Thầy.
 
B. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
b1. Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ nào để mạc khải Lòng Chúa Thương Xót?
a. Thánh nữ Cêcilia
b. Thánh nữ Faustina
c. Thánh nữ Lucia
d. Thánh nữ Têrêxa
 
b2. Trong một thị kiến, Thánh nữ đã nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào?
a. Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành.
b. Tay trái của Chúa Giêsu đụng vào áo nơi trái tim
c.  Nơi trái tim có hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đó và một tia màu trắng lạt.
d. Cả a, b và c đúng
 
b3. Câu mà Chúa Giêsu truyền cho thánh nữ ghi trong bức ảnh là gì?
a. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con
b. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa
c. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con
d. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đức tin của con
 
b4. Bạn có biết cách lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
b5. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
a. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
 
 
III.  Ô CHỮ
 
Những gợi ý
01. Đức Giêsu nói với ông Tôma đừng gì nữa, nhưng hãy tin? (Ga 20,27)

02. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em ... ... ... cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)

03. Khi gặp các môn đệ, Đức Giêsu đã ban gì cho các ông ? (Ga 20,19)

04. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai ? (Ga 20,31)

05. Đức Giêsu đã ban điều gì cho các tông đồ (Ga 20,22)

06. Các cửa đều đóng kín, vì các tông đồ sợ người nào ? (Ga 20,19)

07. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ này. (Ga 20,27)

08. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra lần đầu tiên. (Ga 20,24)

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con của ai, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người? (Ga 20,31)

10. Đây là thái độ của các môn đệ khi được xem thấy Chúa. (Ga 20,20)

11. Ông Tôma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không ... ... ... ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” (Ga 20,25)

12. Lời ông Tôma nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào … … … và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin”. (Ga 20,26).

13. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai,  thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Tin Mừng thánh Gioan 20,22b-23
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Con Hãy Tin
 * Tin mừng thánh Gioan 20,19 :
 Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói:
"Bình an cho anh em!


II. TRẮC NGHIỆM
a1. c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần (Ga 20,19).
a2. a. “Bình anh cho anh em” (Ga 20,19).
a3. a. Ông Tôma (Ga 20,24).
a4. a. Lạy Thiên Chúa của con (Ga 20,28).
a5. b. Phúc thay những người không thấy mà tin (Ga 20,29).
 
B. B. KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
b1. b. Thánh nữ Faustina .
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. b. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
b4. Cách lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa :
-Bắt đầu bằng 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Tin Kính. –Sau đó, cứ mỗi chục thì đọc 1 lần: ‘Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu Thánh, Linh hồn và Thiên tính của Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha và Chúa chúng con để đền bù tội lỗi của chúng con và của toàn thế giới’, 10 lần: ‘Vì cuộc khổ nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin xót thương chúng con và toàn thế giới’. –Cuối chuỗi 50 ấy thì đọc 3 lần : ‘Lạy Thiên Chúa Toàn năng, Chí Thánh và Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới’.
b5. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Cứng lòng (Ga 20,27)
02. Tha tội (Ga 20,23)
03. Bình an (Ga 20,19)
04. Đấng Kitô (Ga 20,31)
05. Thánh Thần  (Ga 20,22)
06. Do thái (Ga 20,19)
07. Cạnh sườn (Ga 20,27)
08. Tôma (Ga 20,24)
09. Thiên Chúa (Ga 20,31)
10. Vui mừng Ga 20,20)
11. Xỏ (Ga 20,25)
12. Lỗ đinh (Ga 20,26)
13. Tám   (Ga 20,26)
 
Hàng dọc : Lòng Thương Xót
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu
 
Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931.
 
Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến Người và cầu nguyện, và Người sẽ tha thứ tất cả các tội lỗi chúng ta dù tội lỗi có nặng nề cỡ nào đi nữa.
Qua cuộc khổ nạn chết trên cây thập giá, Chúa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều và 3 giờ chiều là giờ Chúa muốn chúng ta lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Tuy nhiên nếu giờ giấc không cho phép thì ta vẫn có thể lần hạt vào bất kỳ giờ nào.
 
Để lãnh nhận ân sủng của Người một cách trọn vẹn, cần 3 điều kiện sau:

– Thỉnh cầu: hãy cầu nguyện với Người.

– Thực hành: hãy yêu thương và tha thứ.

– Tín thác: hãy tin tưởng phó thác vào Chúa.
 
Có hai trường hợp lần Chuỗi Thương Xót: lần chuỗi vào giờ cao điểm, 3 giờ chiều & lần chuỗi vào bất cứ giờ nào khác.
Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót Vào Bất Cứ Giờ Nào:
Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân Côi bắt
đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ
→ 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v…
 
 
I. (Bắt đầu): Làm Dấu Thánh Giá
 
II. 3 Hạt Nhỏ, đọc:
 
– 1 Kinh Lạy Cha

– 1 Kinh Kính Mừng

– 1 Kinh Tin Kính
 
III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc:
 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.
 
IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần:
 
Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

 
V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi Mân Côi. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần:
 
Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
 
VI. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)
 

 
Nếu lần chuỗi vào giờ cao điểm của Lòng Chúa Thương Xót, tức là đúng 3 giờ chiều, ta bắt đầu với Dấu Thánh Giá rồi đọc lời nguyện như sau:

 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi, Nguồi Mạch Sự Sống là Lòng Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con.
 
Sau đó đọc 3 lần: Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vào Chúa.
 
Kế đến, ta tiếp theo từ Phần II (3 hạt nhỏ, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Kính Mến) cho đến hết chuỗi hạt như trên, không có gì thay đổi.

 
Sau chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, ta có thể đọc thêm các kinh nào ta muốn để dâng thêm lời cầu nguyện cho mình, cho gia đình, hoặc cho hết thảy mọi người. Sau đây là một số kinh thường đọc:

 
Kinh Lạy Cha:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.
 
Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa:

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.
 
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác.“
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con; và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen
Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi:

Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ. Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
 
Ôi! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả. Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Chúa ơi! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.
Tạ Ơn:

Ôi Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.
 
Xin Giống Trái Tim Chúa:

Ôi Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.
 
Xin Lòng Mến:

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần-linh–hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa, ôi Chúa của con!
 
Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ:

Ôi Bánh Hằng Sống, xin giúp con nơi chốn khách đời này, để con được sức mạnh trung thành bước theo những dấu chân của Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất con xuống khỏi thập giá, nhưng con xin Chúa ban cho con sức mạnh để con được vững vàng trên con đường ấy. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được giang rộng trên cây Thánh giá như Chúa đã làm. Con muốn chịu mọi cực hình và đau đớn mà Chúa đã chịu. Con muốn uống cho cạn chén đắng.
 
Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh chịu đựng đau khổ để con không mang bộ mặt nhăn nhó khi con uống chén đắng. Xin giúp con làm việc hy sinh của con cho được đẹp lòng Chúa. Ước gì điều ấy không bị lem luốc bởi tình yêu ích kỷ của con… Xin tất cả những gì ở trong con, từ đau buồn đến sức mạnh của con là sự ca ngợi dâng lên Chúa. Amen.
Kinh Cầu Được Chết Lành:

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót giang cánh tay trên thánh giá, xin nhớ đến giờ chết của con. Ôi Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, mở ra bởi lưỡi đòng đâm thâu, xin che chở con trong giây phút cuối cuộc đời. Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạnh lòng thương xót vô bờ xin thương xót con, xin thanh tẩy tội lỗi và những xúc phạm của con. Ôi Chúa Giêsu hấp hối, Đấng bảo đảm của lòng thương xót, xin làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vào giờ chết của con.
 
Ôi Chúa Giêsu của con, ước gì những ngày sau cùng của ở chốn khách đời này của con được hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa. Con kết hợp những đau khổ, cay đắng, và đau đớn trong giờ sau hết của con cho cuộc Thương Khó rất thánh của Chúa. Con dâng đau khổ của con cầu cho toàn thế giới để xin lòng thương xót vô biên của Chúa cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội nhân. Con tin tưởng và dâng hết người con cho thánh ý của Chúa, chính là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là tất cả cho con vào trong giờ chết. Amen.

Trích từ sách: Thông Điệp và Sùng Kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
tái bản lần thứ III
do nhà xuất bản Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phát hành.
Download: 
download dạng pdf để in ra.

 
 

  

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây