Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


VHTK T.BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24.8

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen! "
VHTK T.BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24.8
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51
Ngày 24 tháng 8

 
Tin Mừng
 
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

45 Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth."
46 But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."
47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite.  There is no duplicity in him."
48 Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree."
49 Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God;  you are the King of Israel."
50 Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?  You will see greater things than this."
51 And he said to him, "Amen, amen,  I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."

I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,48
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a. Ai đã nói với ông Nathanaen, Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét? (Ga 1,45)
a. Ông Anrê.
b. Ông Gioan.
c. Ông Philípphê.
d. Ông Tôma.


a2. Khi thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, Đức Giêsu nói gì? (Ga 1,47)
a. Đây là 1 người công chính.
b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.
c. Đây là người Thiên Chúa đã tuyển chọn.
d. Đây là người xứng đáng làm môn đệ Thầy.


a3. Khi Ông Philípphê gọi anh Nathanaen, anh đang đứng ở đâu? (Ga 1,48)
a. Tại khuôn viên Đền thờ.
b. Bên bờ giếng Giacóp.
c. Dưới cây vả.
d. Trong thuyền đánh cá.


a4. Khi gặp Đức Giêsu, ông Nathanaen nói gì? (Ga 1,49)
a. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy là Đấng phải đến thế gian.
c. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen.


a5. Đức Giêsu bảo các ông sẽ thấy trời mở ra và ai sẽ lên lên xuống xuống trước Con Người? (Ga 1,51)
a. Các thiên thần của Thiên Chúa.
b. Người công chính.
c. Các ngôn sứ.
d. Cả a, b và c đúng.B. Thánh Batôlômêô

b1. Thánh tông đồ Batôlômêô còn có tên gọi là gì?
a. Lê vi.
b. Tađêô.
c. Điđymô.
d. Nathanaen.


b2. Thánh Batôlômêô, còn gọi là Nathanaen, người  ở đâu? (Ga 21,2)
a. Cana.
b. Bếtxaiđa.
c. Betania.
d. Bêlem.


b3. Thánh Batôlômêô đã thực hiện việc rao giảng bằng chính cuộc đời của Ngài : từ bỏ, hy sinh và hết lòng trở nên giống Chúa Kitô. Thánh nhân đã trừ quỉ cho công chúa và nhiều người khác, đặc biệt Ngài đã hoán cải và đưa cả gia đình nhà vua trở lại đạo công giáo. Đó là vua nào?
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Contantinô.
c. vua Polêmon.
d. Vua Hêrôđê Antipa I.


b4. Vì bị ghen ghét, thánh Batôlômêô đã bị vua Attiges bắt, bỏ tù, hành hạ đủ mọi cực hình và đã chịu cái chết cách nào để làm vinh danh Chúa?
a. Chết trong tù.
b. Treo cổ.
c. Lăng trì.
d. Trảm quyết.


b5. Thánh Batôlômêô được phúc tử đạo vào năm nào?
a. Năm 52.
b. Năm 62.
c. Năm 65.
d. Năm 70.


III. Ô CHỮ

 
Những gợi ý

01. Ông Philípphê nói với ông Nathanaen : ‘Đấng mà sách gì và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp’? (Ga 1,45)

02. Ông Nathanaen tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 1,41)

03. Đấng mà các ông gặp tên là gì? (Ga 1,45)

04. Khi thấy Nathanaen, Đức Giêsu nói lòng dạ của công không có điều gì? (Ga 1,47)

05. Ai đưa ông Nathanaen đến gặp Đức Giêsu? (Ga 1,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen! "
Tin Mừng thánh Gioan 1,49


 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51
Ngày 24 tháng 8

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Dưới Cây Vả
* Tin Mừng thánh Gioan 1,48

"Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a. c. Ông Philípphê (Ga 1,45)
a2. b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối (Ga 1,47)
a3. c. Dưới cây vả (Ga 1,48)
a4. d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen (Ga 1,49)
a5. a. Các thiên thần của Thiên Chúa (Ga 1,51)


B. Thánh Batôlômêô
b1. d. Nathanaen.
b2. a. Cana (Ga 21,2).
b3. c. vua Polêmon.
b4. d. Trảm quyết.
b5. a. Năm 52.


III. Ô CHỮ
01. Luật Môsê (Ga 1,45)
02. Con Thiên Chúa (Ga 1,41)
03. Giêsu (Ga 1,45)
04. Gian dối (Ga 1,47)
05.  Philípphê (Ga 1,45)


Hàng dọc : Ơn Gọi

NGUYỄN THÁI HÙNG

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây