Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6

"Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Vincentê Tương, Giáo dân
Ngày 16 tháng 06
 
Tin mừng Máccô 8,34-38
Những điều kiện để theo Đức Giê-su
 
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."
 
34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.
 
35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.
 
36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì ?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)
a.  Ông Môsê
b.  Đức Giêsu
c.  Thánh Phaolô
d. Thánh Phêrô
 
a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)
a.  Đau khổ
b.  Thập giá
c.  Gánh nặng
d.  Thập hình
 
a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)
a. Hy sinh
b. Quý Trọng
c. Yêu thương
d. Từ bỏ
 
a4. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất sự gì của mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)
a.  Gia đình
b.  Của cải
c.  Mạng sống
d.  Danh giá
 
a5. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)
a. Tôn vinh
b. Hổ thẹn
c. Khinh miệt
d. Ca tụng
 
B. Giáo dân Vincentê Tường
 
b1. Giáo dân Vincentê Tường, Sinh tại Phú Yên, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?
a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)
cVua Minh Mạng (1820-1841)
d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)
 
b2. Giáo dân Vincentê Tường chịu tử đạo thế nào ?
a. Bị xử giảo                                   
b. Bị xử trảm
c. Bị thiêu sống                              
d. Bị xử lăng trì
 
b3. Giáo dân Vincentê Tường chịu tử đạo tại Làng Cốc vào năm nào ?
a. Năm 1773                                   
b. Năm 1839
c. Năm 1859                                   
d. Năm 1862
 
b4. Giáo dân Vincentê Tường được Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?
a. Đức Giáo hoàng Piô X
b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
 
b5. Thánh Vincentê Tường được mừng kính vào ngày nào ?
a. Ngày 16 tháng 06             
b. Ngày 11 tháng 10
c. Ngày 05 tháng 09             
d. Ngày 26 tháng 05
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34) 
 
02. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)
 
03. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34) 

04. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35 ) 
 
05. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, và làm gì với thập giá mình mà theo ? (Mc 8,34)
 
06. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ?(Mc 8,38)
 
07. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)
 
08. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo ? (Mc 8,34) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh Vincentê Tương, Giáo dân
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
 Thánh Vincentê Tương
* Tin mừng thánh Máccô 8,34b
 "Ai muốn theo tôi,
phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b.  Đức Giêsu (Mc 8,34)
a2. b.  Thập giá (Mc 8,34)
a3. d. Từ bỏ (Mc 8,34)
a4. c.  Mạng sống (Mc 8,35)
a5. b. Hổ thẹn (Mc 8,38)
 
B. Giáo dân Vincentê Tường
 
b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)
b2. b. Bị xử trảm
b3. d. Năm 1862
b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII
b5. a. Ngày 16 tháng 06
 
II. Ô CHỮ
 
01. Từ bỏ (Mc 8,34) 
02. Hổ thẹn (Mc 8,38)
03. Đức Giêsu  (Mc 8,34) 
04. Mạng sống (Mc 8,35 ) 
05. Vác (Mc 8,34)
06. Vinh quang (Mc 8,38)
07. Tin mừng (Mc 8,35)
08. Thập giá (Mc 8,34) 
 
Hàng dọc : Theo Chúa
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
cttdvn 6

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây