Đức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chẽ giữa đạo lý và mục vụ

VATICAN. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, ĐTC nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo lý và mục vụ.

Hội nghị đã kết thúc hôm 3-9-2015 sau 3 ngày tiến hành tại thủ đô nước Argentina, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Phân khoa thần học thuộc Đại học Công Giáo Argentina và 50 năm bế mạc Công đồng chung Vatican 2.

Trong sứ điệp Video, ĐTC nhắc nhở đông đảo các tham dự viên Hội nghị rằng nhà thần học là người con của dân chúng, gặp gỡ con người với những lịch sử và truyền thống; nhà thần học là tín hữu đã cảm nguyện về Chúa Giêsu Kitô, và sau cùng nhà thần học là ngôn sứ, vì khi suy tư về truyền thống đã lành nhận từ Giáo Hội, họ duy trì sinh động ý thức về quá khứ, kiến tạo lời mời gọi hướng về tương lai, trong đó Chúa Giêsu đánh bại thái độ tự tham chiếu (autoreferenzialità) và thiếu hy vọng.

Về tương quan giữa đạo lý và mục vụ, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”nghiên cứu của nhà thần học có một giá trị quan trọng hàng đầu, nhưng không thể có một ý niệm thuần túy là đạo lý, tách rời khỏi mục vụ. Các Giáo Phụ như các thánh ”Irênê, Augustino, Basilio, Ambrogio” là những đại thần học gia, vì các ngài là các đại mục tử.

Trong bối cảnh đó, ĐTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự gặp gỡ với các gia đình, người nghèo, những người sầu khổ, những người ở ngoại biên, đó là những con đường để hiểu rõ hơn về đức tin. ”Những nhu cầu của dân chúng, những lo âu, ước mơ, các cuộc đấu tranh và lo lắng của họ có một giá trị giải thích mà chúng ta không thể làm ngơ không biết đến” (SD 4-9-2015)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: 
Vatican Radio