Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Hiểm họa đối với xã hội đương đại là lãng quên Thiên Chúa”

WHĐ – Sáng thứ Sáu 3-12, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp các thành viên Ủy ban Thần học quốc tế vào cuối buổi họp toàn thể của Ủy ban.

Được biết Ủy ban Thần học quốc tế nhóm họp dưới sự điều hành của cha Charles Morerod, Tổng Thư ký, tập trung bàn về ba chủ đề: Các nguyên lý Thần học, ý nghĩa và phương pháp; Tính duy nhất của Thiên Chúa trong ba tôn giáo độc thần; Học thuyết xã hội của Giáo Hội đi vào giáo lý Kitô giáo.

Thế giới đánh giá cao nhiều khía cạnh của Kitô giáo, chẳng hạn tư tưởng về sự bình đẳng mang tính dân chủ, phát xuất từ Tin Mừng. Tuy nhiên thế giới không phải luôn luôn hiểu được những lý tưởng này bắt nguồn từ đâu. Trong huấn từ dành cho Ủy ban, ĐTC Bênêđictô XVI nhắc lại một đề tài ngài thường đề cập: hiểm họa đối với xã hội đương đại là lãng quên Thiên Chúa.

ĐTC nói, nếu chặt hết gốc rễ thì hoa trái sẽ không còn, cũng vậy, sẽ không có công lý nếu không có sự thật, và công lý sẽ không thể phát triển đầy đủ nếu phạm vi của công lý chỉ giới hạn trong thế giới vật chất.

Thần học có một tầm quan trọng với điều kiện không làm thần học cách biệt lập. Trong bài huấn từ, ĐTC nhấn mạnh phải có sự hiệp nhất giữa các nhà thần học và các mục tử. Thần học phải đi vào đời sống và trong suy tư của Giáo Hội. Thần học không bao giờ xuất phát từ số không. Thần học phải tham chiếu truyền thống Kitô giáo và cắm rễ trong Thánh Kinh.

ĐTC khẳng định, thần học là một môn khoa học, vì vậy, phải biện luận theo cách thức của lý trí. Tuy nhiên thần học cũng còn phải trung thành với bản chất của Đức Tin trong Giáo Hội, lấy Thiên Chúa làm trung tâm, cắm rễ sâu trong cầu nguyện, được bảo đảm nhờ hiệp thông với Đấng kế vị Thánh Phêrô và Giám mục đoàn.

Cuối bài huấn từ, ĐTC nói, đối với ngài, suy tư về quan niệm của Kitô giáo về Thiên Chúa sẽ là một đóng góp quý báu cho cuộc đối thoại với tín đồ các tôn giáo khác cũng như với những người chưa tin, đồng thời, một cách nào đó, cũng góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới.
(Theo Radio Vatican, bản Pháp ngữ)
PV

Nguồn: 
Radio Vatican