Banmê Mùa Xuân Về (video)

Banmê Mùa Xuân Về

Mừng Kim khánh Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967  - 22.6.2017)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa âm: Kinh Châu

Giọng ca: Thanh Sơn

Video Quang cảnh Mừng Kỷ Niệm 60 năm Giáo xứ Vinh Hòa, GP.BMT: Vinh Sơn