Có cần cầu nguyện cho các Thai Nhi hay không ?

Hỏi (chi tiết): 

Trả lời về thắc mắc: Có cần cầu nguyện cho các Thai Nhi hay không ?

Đáp: 

Chắc câu hỏi này liên quan đến các bào thai bị giết trong bụng mẹ, tức là bị phá thai (abortion), như thực trạng đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới hiện nay... Đây là một tội ác, một trọng tội xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự sống của  con người và vạn vật trong vũ trụ hữu hình này.

Nhưng tiếc thay, không những ở các quốc gia vô thần, mà ngay ở các quốc gia có truyền thống Kitô Giáo lâu đời như Pháp ,Ý, Đức, Tây Ban Nha, Canada và nhất là ở Hoa kỳ, việc phá  thái đã được công khai cho phép, khiến hàng triệu thai nhi đã bị giết ở Mỹ mỗi năm. Đây là một sỉ nhục cho niềm tin Kitô Giáo mà đa số người Mỹ vẫn tự nhận mình là Christians, là tín đồ của các giáo phái Tin lành,  Chính Thống và Công Giáo La Mã, nhưng có rất nhiều phụ nữ  đã phá thai, hay phụ giúp vào việc này.

Liên quan đến các bào thai bị giết khi còn đang phát triển trong lòng mẹ, chúng ta tin chắc rằng các bào thai này hoàn toàn vô tội vì chưa được sinh ra mà đã bị giết nên, không thể được rửa tội để được tha hậu quả của tội nguyên tổ (original sin). Còn tội cá nhân, thì chúng chưa được sinh ra, nên cũng  không  thể có tội cá nhân được. Vì thế , chúng ta không cần phải cầu nguyện cho chúng vì chúng hoàn toàn vô tội, và xứng đáng được Chúa nhân lành đón nhận vào Nước Hằng Sống.  Các bào thai này thực đáng thương vì bị tước mất quyền sống bởi  chính cha mẹ và xã hội vô luân, vô  tín ngưỡng.

Như vậy, có cầu xin, thì phải cầu cho những ai đã  hay sắp phá thai, hoặc  giúp cho việc phá thai được thành tựu, để họ nhận biết tính chất nghiêm trọng của việc sai trái này mà từ bỏ, cũng như ăn năn sám hối vì vô tình hay cố ý phạm tội sát nhân này.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

(http://www.conggiaovietnam.net)