Ca đoàn Hương Lâm mừng lễ bổn mạng

Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội mừng lễ thánh Cecilia, bổn mạng của ca đoàn giáo họ Hương Lâm, giáo xứ Hòa An.
Đúng  09 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2015, đoàn rước được bắt đầu, với sự hiện diện của Cha Antôn Hồ Quang Hải, Quản xứ giáo xứ Hòa An; cha Phó GB. Nguyễn Ngọc Sang và cha Phaolô Nguyễn Đình Trọng ( Dòng Xitô Phước Vĩnh Rừng Lạnh), quý Sơ, quý Ban TVHĐGX, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, Ban Đại diện giáo họ cùng toàn thể bà con giáo dân trong giáo họ.

Trong bài giảng lễ, qua tiểu sử của Thánh Cecilia, cha Phaolô Nguyễn Đình Trọng đã chia sẻvới cộng đoàn về sự từ bỏ, hy sinh và phục vụ theo gương của thánh Cecilia, vị thánh tử vì đạo vì là tín đồ Ki-tô giáo. Thân xác của Ngài được bảo tồn nguyên vẹn, không bị hủy hoại. Giáo Hội tôn ngài là vị Thánh bổn mạng của các ca đoàn, nhạc đoàn công giáo...

Sau thánh lễ, một vị đại diện của ca đoàn đọc lời cảm ơn quý cha, quý Sơ, Ban TV.HĐGX và toàn thể cộng đoàn. Cha Quản xứ chúc mừng ca đoàn của giáo họ, cám ơn sự đóng góp nâng đỡ của quý vị ân nhân cũng như các vị tiền bối đã góp công, góp sức hình thành nên ca đoàn giáo họ có được như ngày hôm nay.

Niềm vui ngày mừng bổn mạng được quý cha và cộng đoàn chia sẻ  cùng ca đoàn qua bữa ăn thân mật, đã nói lên tinh thần hiệp nhất trong giáo họ cũng như trong giáo xứ.

GB. Ngọc Sang