Chân dung, khẩu hiệu và biểu tượng của Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

Khẩu hiệu và biểu tượng: “Duc in altum, et laxate…” “Hãy ra khơi và thả lưới…” (Luca 5, 4). Câu nầy có hai vế liên quan rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo...

Nguồn: 
Gp. Vĩnh Long