CN 2a mùa Phục Sinh 2017, Kính LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, TV.117: