CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ : TRẮC NGHIỆM VÀ Ô CHỮ

CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

01. Theo Tin mừng của thánh Gioan, cha của thánh Phêrô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Gioan
b. Simon
c. Dêbêdê
d. Dacaria

02. Anh ruột của thánh Phêrô tên là gì? (Mc 1,16-20)
a. Gioan
b. Simon
c. Anrê
d. Giacôbê

03. Làng quê của thánh Phêrô ở đâu? (Ga 1,44)
a. Bếtxaiđa
b. Bêtania
c. Nadarét
d. Mácdala

04. Người đầy tớ của vị thượng tế vị thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì ? (Ga 18,1-110
a. Timê
b. Ladarô
c. Mankhô
d. Saulô

05. Người phụ nữ được thánh Phêrô làm cho sống lại tại thành Gaiphô tên là gì? (Ga 21,15-23)
a. Tabitha
b. Lydya
c. Hêrôđia
d. Maria

06. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, … .” (Mt 16,13.16)
a. Đấng Cứu chuộc trần gian
b. Đấng phải đến
c. Con Thiên Chúa hằng sống
d. Con Thiên Chúa Tối Cao

07. Con vật gì đã thức tỉnh thánh Phêrô sau khi ông chối Chúa lần thứ 3? (Lc 22,54-62)
a. con chó
b. con bồ câu
c. con két
d. con gà

08. Ông Phêrô liền nói với bà Xaphira: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách … … … … … ? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!” (Cv 5,9)
a. Thần Khí Chúa
b. chúng tôi
c. Thiên Chúa
d. Đức Kitô

09. Gia đình ngoại giáo được thánh Phêrô rửa tội đầu tiên tên là gì? (Cv 10,1)
a. Gia đình ông Têphana
b. Gia đình ông Dacaria
c. Gia đình ông Conêliô
d. Gia đình ông Aquila

10. Tên gọi khác của thánh Phêrô là gì? (Mt 16,16)
a. Gioan
b. Simon
c. Dêbêdê
d. Dacaria

11. Tại biển hồ Tibêria, lần thứ 3, Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, … … … … … ? (Ga 21,17)
a. anh có yêu mến Thầy không?
b. anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?
c. anh hãy yêu mến Thầy
d. anh hãy đi theo Thầy

12. Tại Cửa Đẹp của thành Giêrusalem, thánh Phêrô nói với người què rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, thì tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, … … … … … . (Cv 3,6)
a. anh được chữa khỏi
b. anh được khỏi bệnh
c. anh đi bình an
d. anh đứng dậy mà đi

 

Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ
 

NHỮNG GỢI Ý

 

01. Tại Lốt, Thánh Phêrô đi chữa cho người tê bại liệt giường 8 năm. Tên anh là gì? (Cv 9,32-35)
 

02. Anh của Thánh Phêrô là ai? (Mc 1,16-20)
 

03. Khi được Thánh Thần đưa ra khỏi ngục tù, thánh Phêrô đã đến trú ngũ tại nhà Maria, mẹ của ông Gioan, còn gọi là gì? (Cv 12,1-19)
 

04. Thánh Phêrô đã chữa người què từ lúc lọt lòng mẹ. Người què này thường ngồi tại cửa nào của Đền Thờ? (Cv 3,1-10)
 

05. Vua Do Thái đã ra tay giết thánh Giacôbê và cho bắt giam thánh Phêrô tên là gì? (Cv 12,1-19)
 

06. “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng của là của ai? (Mt 16,13ss )
 

07. Theo Tin Mừng thánh Gioan, tên Chúa Giêsu đã đặt cho ông Simôn con ông Gioan là gì? (Ga 1,35-51)
 

08. Người đầy tớ của vỊ thượng tế đã bị Thánh Phêrô chém đứt tai tên là gì? (Ga 18,1-11)
 

09. Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người tại Giêrusalem, thánh Phêrô can ngăn Người. Chúa Giêsu đã quở trách ông và gọi ông là gì? (Mt 16,21-23ss)
 

10. Viên đại đội trưởng, người Ý, được thánh Phêrô rửa tội tên là gì? (Cv 10,1…)
 

11. Ở Giaphô, thánh Phêrô đã làm cho người phụ nữa chết sống lại. Tên người phụ nữ này là gì? (Cv 9,36-43)
 

12. Thánh Phêrô nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ngoài cửa. Họ sắp khiêng cả chị đi đấy?” Người mà thánh Phêrô nói với là ai? (Cv 5,1-11)

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Lễ Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô


--------------------------------------------------------------------------------

NỀN TẢNG GIÁO HỘI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này. Thánh Phêro, vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và thiết lập Hội Thánh cho số sót Israen, một Hội Thánh được đặt trên nền tảng lòng tin, Hội Thánh tiên khởi nói lên sự duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là thầy và là sứ giả Tin Mừng co muôn dân được kêu gọi.

I.ƠN GỌI CỦA PHÊRÔ và PHAOLÔ : Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người được kêu gọi một cách khác nhau. Phêrô, dân chài lưới, được kêu gọi, Ngài đã bỏ chài lưới,

vợ con và gia đình để đi theo Chúa Giêsu. Đọc Tin Mừng Nhất Lãm chúng ta sẽ thấy rõ việc Chúa kêu gọi Nhóm Mười Hai và sứ vụ Chúa trao cho các ông như thế nào (Mc 6, 7-13 ; Lc 9, 1-6 và Mt 10, 1-11 ). Phêrô, được Chúa cất nhắc làm đầu Hội Thánh, với chí khí hiên ngang, cương quyết, nhưng cũng đã có lúc sợ sệt, lo âu, Phêrô đã can đảm tuyên xưng danh Chúa nhờ sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn. Ngài đã tuyên tín:” Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16 ). Nhân lời tuyên xưng này, không những Phêrô đã được làm môn đệ Chúa, Ngài còn được Chúa cất nhắc làm đầu Giáo Hội Chúa:” Simon, Baryôna, Ngươi có phúc : vì không phải thịt, máu, đã mạc khải cho Ngươi, mà là Cha Ta, Đấng ngự trên Trời !…” Ngươi là Đá, và trên Đá ấy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và quyền môn âm phủ sẽ không thắng nổi.”( Mt 16, 17-18 ). Phêrô, nền tảng cho Giáo Hội tiên khởi của Chúa Kitô. Phaolô, vị tông đồ dân ngoại. Suốt thời đầu trở lại, Ngài đã hăng say bắt bớ Giáo Hội của Chúa. Trên đường Đamas, Thiên Chúa đã cho Phaolô té ngựa, Ngài đã trở vào làng, bị mù ba đêm ngày, Ngài âm thầm cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và tuân theo ý Chúa. Phaolô, đã nhận ra ý Chúa, đã tuân theo ý của Ngài, từ một thái độ hung hăng, bắt bớ Giáo Hội, Ngài đã trở nên vị tông đồ nhiệt thành, làm chứng cho Chúa Kitô ( Cv26, 4-18 ). Ơn kêu gọi của Phaolô thật lạ lùng và đặc biệt. Trở thành môn đệ, Phaolô đã hết mình với sứ vụ: “ vì tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng tôi “ ( 2 Co 5, 15 ). Tình yêu của Chúa giúp Phaolô vượt qua mọi thử thách, mọi cam go và Ngài đã trung thành với sứ mạng đến nỗi quên mọi hiểm nguy, quên mọi thử thách để chỉ nghĩ tới các linh hồn và đem dân ngoại trở lại. Việc nhiệt thành với sứ vụ còn được Ngài biểu lộ rõ ràng trong thư thứ hai gửi cho Timôtêô ( 2 Tim 4, 1-8 ). Ngài khuyên Timôtêô:” Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ “ ( 2 Tim 4, 5 ). Như thế chúng ta thấy cả hai ơn gọi tuy khác nhau về hoàn cảnh, khác nhau về cách gọi, nhưng tựu trung đều qui về một mục đích:” phục vụ Thiên Chúa trong tình thương của Ngài”. Cả hai đều lãnh sứ vụ, cả hai đều hoàn thành nhiệm vụ với lý tưởng cao nhất và cả hai đều minh chứng tình yêu Thiên Chúa bằng chính mạng sống của đời mình. Ơn kêu gọi ấy quả thực là cao cả và mang ý định phổ độ lớn lao. Phêrô, nền tảng cho Giáo Hội muôn thời. Còn Phaolô, hiện thân của vị tông đồ dân ngoại, phục vụ tình yêu của Thiên Chúa với tất cả lý tưởng của đời mình.

II. Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ HÔM NAY : Ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô gợi cho dân Chúa sự duy nhất, thánh thiện, tông truyền của Hội Thánh.Một Giáo Hội được đặt trên nền tảng của các tông đồ. Thánh thiện vì Giáo Hội có đầu là Chúa Kitô và chi thể là toàn thể dân Chúa. Duy nhất vì được đặt trên tình yêu là chính Thiên Chúa, có Chúa làm chủ và các tông đồ làm nền tảng. Giáo Hội ấy được vinh quang do dòng máu anh hùng là các vị tông đồ tử đạo. Chính thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các tông đồ khác đã minh chứng cho sự thật, cho Chúa Kitô bằng dòng máu của mình. Sự thật là Đức Kitô và ánh sáng là Đức Kitô phục sinh. Lời giáo huấn của các Ngài hiện tại hoá cuộc đời của Chúa Cứu Thế và lời rao giảng Tin Mừng của các Ngài đã đưa nhiều người về chung một niềm tin, một niềm trông cậy vững bền. Chính nhờ các Ngài với những ơn huệ lãnh nhận, đã qui tụ dân Chúa thành gia đình của Chúa, gia đình được đặt trên tình yêu của Chúa Kitô.

Xin Thiên Chúa tình yêu giúp chúng ta trung thành với lời giáo huấn của các Ngài và can đảm làm chứng cho Chúa và Giáo Hội do Chúa thiết lập nơi trần gian này.

 NGUỒN : tinmung.net

 

 

LỜI GIẢI ĐÁP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ

01. Gioan (Ga 21,15-23)
02. Anrê (Mc 1,16-20)
03. Bếtxaiđa (Ga 1,44)
04. Mankhô (Ga 18,1-110
05. Tabitha (Ga 21,15-23)
06. Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,13.16)
07. con gà (Lc 22,54-62)
08. Thần Khí Chúa (Cv 5,9)
09. Gia đình ông Conêliô (Cv 10,1)
10. Simon (Mt 16,16)
11. anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,17)
12. anh đứng dậy mà đi (Cv 3,6)


 

Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ
 

01. Anh Ênê (Cv 9,32-35)
02. Thánh Anrê (Mc 1,16-20)
03. Máccô (Cv 12,1-19)
04. Cửa Đẹp (Cv 3,1-10)
05. Vua Hêrôđê (Cv 12,1-19)
06. Thánh Phêrô ( Mt 16,13ss )
07. Kêpha (Ga 1,35-51)
08. Anh Mankhô (Ga 18,1-11)
09. Xatan (Mt 16,21-23ss)
10. Ông Cônêliô (Cv 10,1…)
11. Bà Tabitha (Cv 9,36-43)
12. Bà Xaphira (Cv 5,1-11)

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Nguồn: 
NGUYỄN THÁI HÙNG