DÒNG THÁNH THỂ

“Sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và tỏ bày ý nghĩa để mầu nhiệm ấy để Đức Kitô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng khắp trần gian”.
Giới thiệu: 

I. Giới thiệu
1. Tên gọi: Dòng Thánh Thể

Dòng Thánh Thể do Thánh Phêrô J. Eymard (1881-1868) sáng lập 1856 và hình thành trong Giáo Hội với sắc lệnh châu phê của Tòa Thánh ngày 03/6/1863 dưới triều Đức Thánh Cha Pio IX.

2. Bản chất và Thẩm quyền
Dòng các linh mục Thánh Thể được liệt vào hàng dòng tu có lời khấn đơn, dưới sự điều khiển của một tổng quyền. Dòng thuộc thẩm quyền Giáo Hoàng, theo luật chung của Hội thánh và hiến chế Tòa Thánh. Hiến pháp tu hội này sẽ được duyệt lại, tu chính và chuẩn y sau. “Hiến pháp đầu tiên của Hội Dòng được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 8/5/1895 dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo XIII.
Đáp lại lời mời gọi của Công đồng Vaticanô II trong việc canh tân đời tu và việc yêu cầu các hội dòng duyệt lại hiến pháp, Dòng Thánh Thể đã soạn thảo hiến pháp mới dựa trên hiến pháp đầu tiên, dựa vào di sản truyền thống cùng dựa theo các sắc lệnh của Công Đồng cũng như các tài liệu khác của Hội thánh; sau đó được đưa vào sống thử nghiệm từ năm 1969-1981.
Sau khi sửa đổi một số điểm cho thích hợp với bộ giáo luật 1983, hiến pháp mới mà ngày nay gọi là luật sống được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 1/8/1984, ngày lễ thánh Eymard (nay chuyển vào ngày 02/8 theo lịch phụng vụ chung của Hội Thánh).

3. Lý tưởng sống của hội dòng:
“Sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và tỏ bày ý nghĩa để mầu nhiệm ấy để Đức Kitô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng khắp trần gian”.

4. Những hoạt động ưu tiên
- Hoạt động tông đồ bằng việc cầu nguyện và chầu Thánh Thể.
- Đắc thụ những khoa học và nghệ thuật liên quan việc thờ phượng Thánh Thể Chúa.
- Học hỏi về phụng vụ.
- Niềm nở đón tiếp các linh mục.
- Dạy giáo lý cho thanh thiếu niên nghèo chuẩn bị rước lễ lần đầu.
- Tổ chức các buổi tĩnh tâm.
- Tác vụ rao giảng.
- Giải tội.
Ngoài Dòng các Linh mục Thánh Thể, Cha Thánh Tổ phụ còn lập ra các dòng và Tu hội sau.
- Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể: do cha Eymard sáng lập với sự cộng tác của Mẹ
Marguerite Giullot. Ngày 31/7/1859 là ngày chính thức được thành lập và đến 21/7/1871 Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể được Toà Thánh chính thức châu phê.
- Hiệp Hội Thánh Thể (Aggregation of Blessed Sacrament) cũng do thánh Eymard khởi xướng và được Đức Giám mục Mac-xay thiết lập theo giáo luật ngày 7/11/1859 và là người đầu tiên gia nhập.
- Tu hội đời Nữ Tỳ Chúa Kitô (Servitium Christi) được cha Goldfriea Spiekman (Dòng Thánh Thể) người Hà Lan sáng lập ngày 06/01/1962 và trở thành tu hội đời thuộc quyền giáo phận khi Đức Giám mục Ranerdam phê chuẩn ngày 29/3/1963.

II. Sự Hình Thành Dòng Thánh Thể tại Việt Nam
1. Thành lập chính thức:

Cộng đoàn Thánh Thể Việt Nam được chính thức thành lập theo Giáo Luật ngày 05/3/1973 với danh xưng “Cộng đoàn Thánh Thể Khiết Tâm”, trụ sở đặt tại ấp khiết Tâm, Thủ Đức, Sài Gòn. Hải Dương là cơ sở trực thuộc cộng đoàn Khiết Tâm.
Vào tháng 01/1975, cộng đoàn Thánh Thể Việt Nam được công nhận là một trong những cộng đoàn của Miền Phi thuộc Tỉnh Dòng Mỹ.

2. Miền Dòng Thánh Thể Việt Nam
Ngày 4/11/1993 Cộng đoàn Thánh Thể Việt Nam trở thành một Miền và trực thuộc Tổng Quyền. Tu nghị Miền tiên khởi đã quyết định danh xưng cho Miền Dòng Thánh Thể Việt Nam là “Miền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”. Đến ngày 03/12/2001, Bề Trên Tổng Quyền chính thức công bố chuyển giao Miền Dòng Thánh Thể VN cho Tỉnh Dòng Phi Luật Tân từ ngày 09/12/2001.

3. Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam
Chiếu theo sắc lệnh của Bề Trên Tổng Quyền ký ngày 27/5/2007, Miền Dòng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chính thức được nâng lên Tỉnh Dòng từ ngày 05/2/2008.

III. Hiện tình của Tỉnh dòng Thánh Thể Việt Nam
1. Nhân sự:

Bề trên Giám Tỉnh hiện nay: Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa
Tính đến ngày 01/4/2008, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam có:
- 35 linh mục
- 04 phó tế.
- 03 tu huynh.
- 20 sinh viên học viện.
- 13 tập sinh.
- 15 thỉnh sinh.
- 70 dự tu.

2. Các cộng đoàn Thánh Thể Tại Việt Nam
Hiện nay, Tỉnh dòng Thánh thể Việt Nam có 10 cộng đoàn nằm trên các giáo phận Sài Gòn, Bà Rịa, Xuân Lộc, Đà Nẵng, Hải Phòng và Ban Mê Thuột.
- Cộng đoàn Tỉnh dòng
Địa chỉ: 15B, Kp. 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM.
ĐT: (84) - 08 - 7290026
Fax : 08.8975.649
- Cơ sở Ban Mê Thuột
484 Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak.
ĐT: (84) - 0500 - 868692
- Tỉnh Dòng hiện phục vụ tại ba (3) giáo xứ tại Sài Gòn, hai giáo xứ tại Biên Hòa, một giáo xứ ở bà Rịa Vũng tàu và một giáo xứ ở Hải phòng

III. Lược sử cơ sở Ban Mê Thuột
Sau khi có các tu sĩ thuộc gốc giáo phận Ban Mê Thuột, Miền dòng Thánh Thể Việt Nam có dự định phát triển Dòng trên miền đất Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Sau những lần tìm hiểu, gặp gỡ quý cha để được tư vấn, Hội dòng đã ra mắt ĐGM giáo phận để trình bày ý nguyện được phát triển trên miền đất thuộc giáo phận này. Hội Dòng đã được sự hậu thuẫn của Đức Giám Mục Giáo phận, quý cha và nhiều người khác. Đặc biệt ĐGM Giáo phận đã cho phép và nhường quyền sử dụng khu đất thuộc quyền sử dụng của giáo phận tại giáo xứ Chính Nghĩa để làm trụ sở tạm thời.
Nhận thấy thời cơ thuận lợi, đầu năm 2000 Hội dòng đã gởi tu sĩ Phao Nguyễn Thế Trịnh gốc BMT lên sống tại khu đất đó. Một năm sau tu sĩ Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường gốc BMT cũng được gởi lên để chung sống.
Năm 2002 nhờ sự giới thiệu của cha Giuse Trần Mạnh Cường (chánh xứ giáo xứ Duy Hoà), Hội dòng tìm được một khu đất lớn hơn, thích hợp hơn tại số 484 Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak, thuộc giáo họ Đoàn Kết, Giáo xứ Duy Hoà để làm trụ sở chính thức. Năm 2002 vì nhu cầu của Hội dòng, tu sĩ Phêrô Nguyễn Thế Trịnh và Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường được chuyển đi và tu sĩ Giuse Trần Ngọc Tân gốc BMT và tu sĩ Giuse Trần Thanh Bình thuộc giáo phận Xuân Lộc được nhà Dòng chuyển đến để sống tại trụ sở mới này.
Nhờ sự giúp đỡ của giáo phận, cha xứ, quý cha, quý thân nhân và ân nhân, cư sở này đang dần đi vào ổn định. Hiện nay, tu sĩ Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân vẫn đang tiếp tục hiện diện và coi sóc cơ sở này cùng với một số anh em linh mục và tu sĩ của Dòng. Và cũng nơi đây, anh em thỉnh viện, mầm non của Dòng đang lưu trú.

BBT
 

Phụ trách: 
Bề trên Giám Tỉnh: Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa
Phụ trách: 
Cơ sở BMT: Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân
Địa chỉ: 

- Cộng đoàn Tỉnh dòng
Địa chỉ: 15B, Kp. 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM.
ĐT: (84) - 08 - 7290026
Fax : 08.8975.649
- Cơ sở Ban Mê Thuột
484 Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak.
ĐT: (84) - 0500 - 868692

Điện thoại: 
- Cộng đoàn Tỉnh dòng: (84) - 08 - 7290026
Điện thoại: 
- Cơ sở Ban Mê Thuột: (84) - 0500 - 868692
Fax: 
08.8975.649