Dựng xây Hội Thánh (Mt 16, 16)

Dựng xây Hội Thánh
“Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống”

(Mt 16, 16)

Đường truyền giáo có câu chuyện kể
Bỏ dư luận người thế một bên
Còn anh em, Chúa hỏi môn đệ
Thầy là ai theo ý anh em?

Được mạc khải Phêrô tuyên tín
Con tin Thầy là Đấng Kitô
Con Thiên Chúa muôn đời hằng sống
Thật có phúc, hỡi anh Phêrô!

Vì không phải phàm nhân mặc khải
Cho môn đệ một đời tín trung
Nhưng chính là Chúa Cha soi lối
Tỏ nhiệm mầu cho kẻ khiêm cung

Trên Đá Tảng lời tuyên xưng ấy
Dựng xây lên Hội Thánh của Thầy
Tín hữu Chúa vững lòng tin cậy
Việc Người làm cao cả lắm thay!

Môn đệ Chúa cùng nhau tuyên tín
Niềm tin ấy chính Thánh Phêrô
Đổ máu đào ra làm nhân chứng
Nên Đá Tảng xây dựng cơ đồ

Chúa chọn con làm viên đá sống
Xây dựng nhà Hội Thánh của Cha
Nối tương quan ngày thêm sống động
Với anh em trong Chúa thiết tha

Đức Kitô chính Người hằng sống
Là Đá Tảng, cứu độ đời con
Là Thiên Chúa, cho con hy vọng
Niềm hạnh phúc, con luôn đợi trông.

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan