G.B. Hồ Sỹ Cai

Năm sinh: 
15.07.1922
Năm Linh mục: 
30.05.1956
Ngày qua đời: 
10.3.2013
Giới thiệu thêm: 

Đã an nghỉ trong CHÚA
Lúc 04g00 Chúa nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2013
Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 91 tuổi, với 57 năm Linh mục

Nghi thức tẩm liệm: 20g00 Chúa nhật, ngày 10 / 3 / 2013
Tại Nhà khách Tòa Giám mục
Thánh lễ an táng: 08g00 thứ ba, ngày 12 / 3 / 2013
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột

Cha cố Gioan Baotixita:

- Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1922
- Tại:  Giáo xứ Thanh Dạ, Giáo phận Vinh
(xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)
- Từ năm 1937 đến năm 1942: Học Tiểu Chủng viện Xã Đoài, Vinh
- Từ năm 1950 đến 1953: Học Đại Chủng viện Huế
- Từ năm 1954 đến 1956: Học Đại Chủng viện Xuân Bích - Vĩnh Long
- Thụ phong Linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1956 tại Vĩnh Long

Đã phục vụ:
- 1956 - 1957: Phó xứ Vinh An
- 1958 - 1970: Chánh xứ Vinh Hương
- 1970 - 1982: Chánh xứ Nam Thiên
- 1982 - 1991: Chánh xứ Vinh Hòa
- 1991 - 2006: Chánh xứ Vinh Phước
- 2006 -   : Nhà hưu dưỡng Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita