G.B Nguyễn Tiến Đạt

Năm sinh: 
16.11.1975
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ Vinh Trung
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH TRUNG
Địa chỉ: 

Xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Điện thoại: 
0903.305.509
Email: 
jbnguyentiendat [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Bác Ái

- Phó xứ Vinh Hòa

- Tháng 10.2016: Quản xứ Vinh Trung