GIÁO XỨ BUÔN HẰNG

Năm thành lập: 
24.08.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô
Số Giáo dân: 
11000
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ BUÔN HẰNG

- Hình thành từ năm 1973 do cha cố Christian Léonie đưa đồng bào Sê Đăng từ Đăk Tô, Kon Tum về sinh sống.

- 1999: thuộc Giáo xứ Thuận Hiếu

- 24.8.2005: ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức ra văn thư thành lập Giáo xứ Buôn Hằng.

- 21.10.2007: ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hùng Tiến làm quản xứ.

- Giáo họ trực thuộc: Ea UY, Dang Kang, Hòa Thành.

Số giáo dân hiện nay: 1.592 gia đình - khoảng 11.000 nhân danh.

 

LM Chính xứ: 
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 

Xã Ea Yêng, huyện Krông Păk, Đak Lak

Giáo hạt Chính Tòa