GIÁO XỨ CHI LĂNG

Năm thành lập: 
19.3.1956
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
7347
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ CHI LĂNG
19.07.2008 22:28

I. Sơ lược giáo xứ
Tên giáo xứ: CHI LĂNG
Địa chỉ: Khối I, phường Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột.
Thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm
Ngày thành lập giáo xứ: 19.3.1956
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: năm 1957
Bổn mạng giáo xứ: thánh Giuse bạn Đức Trinh nữ Maria
Ngày kính: ngày 19 tháng 3 hàng năm.
Số giáo dân lúc thành lập: 360 nhân danh.
Gốc từ: Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phú.
Linh mục sáng lập giáo xứ: Lm Giuse Đỗ Thành Nhân.

Các linh mục quản xứ tiếp theo:
1. Linh mục Phaolô: Võ Quốc Ngữ về nhận giáo xứ ngày: 20.4.1967, được bốn tháng, ngài lại được lệnh về Toà Giám mục làm Quản lý. Thời gian bốn tháng mới chỉ là ổn định sắp xếp lại tổ chức trong giáo xứ, thăm chụp hình từng gia đình, có hướng phát triển kinh tế, văn hoá và đã bắt đầu xây dựng Trường Tiểu học Thân Hữu.

2. Tháng 8 năm 1967, Lm Gioan Kim Nguyễn Đức Oánh về nhận giáo xứ thay thế cha Phaolô Võ Quốc Ngữ. Ngài là tuyên uý của các đoàn thể trong giáo phận, nên khi nhận giáo xứ ngài đã thành lập ngay các đoàn thể: Hùng tâm Dũng chí, Hội Hiền mẫu, Hội con Đức Mẹ, Hiệp hội Thánh mẫu v.v… Cha GioanKim đặc biệt quan tâm đến cánh đồng truyền giáo. Ngài kêu gọi hướng dẫn cho giáo dân biết định hướng cho con mình trên con đường tu trì, nên đời sống tu trì của con em trong giáo xứ bắt đầu nảy mầm từ đây. Có em vào Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Dòng Đaminh...

3. Ngày 2.6.1970, cha Gioan Kim Nguyễn Đức Oánh nhận bài sai đi nhiệm xứ mới. Chi Lăng đón tiếp vị chủ chăn đã một lần đến với mình. Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ. Ngài cho dựng tháp chuông, bốn quả chuông ngài đặt mua từ Pháp.
Xây dựng nhà hướng nghiệp cắt may, nữ công gia chánh, đổi tên các giáo họ từ khu 1 đến khu 5 thành các giáo họ: Hiếu Hoà, Hiếu Thuận, Hiếu Đạo, Hiếu Trung, Hiếu Nghĩa. Ngày 19/11/1970 cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đi nhận nhiệm xứ mới.

4. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu nhận bài sai chính thức phụ trách giáo xứ. Thời gian này cha Gioan Baotixita duy trì và củng cố các đoàn thể.

5. Đến năm 1973, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch về thay thế cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu. Ngài xây tháp chuông, thành lập đoàn Thanh lao công, củng cố Hội Bà mẹ Công giáo.
Ngài mời các nữ tu dòng Đaminh phụ trách trường Thân Hữu, giúp công việc mục vụ, sinh hoạt thiếu nhi, tập hát ca đoàn, dạy giáo lý…
Ngài tổ chức bồi dưỡng dinh dưỡng cho học sinh bằng sữa và bánh mì mỗi buổi sáng.
Mở hai lớp Đệ thất và Đệ lục như là chi nhánh của trường Hưng Đức.

6. Tháng 3 năm 1977, cha Antôn Vũ Thanh Lịch bàn giao giáo xứ cho linh mục Giuse Đỗ Văn Tháp mới được bổ nhiệm về nhận nhiệm sở Chi Lăng.
Sự mở đầu cha Giuse Đỗ Văn Tháp là vất vả đi tìm những điểm khai hoang trong buôn làng để dâng thánh lễ. Đời sống dân cư khó khăn, ngài đã sống hoà nhập lao động với giáo dân.

7. Ngày 26.6.1998, cha Micae Trần Kim Chinh nhận xứ Chi Lăng thay cha Giuse Đỗ Văn Tháp về Toà Giám mục.
Cha Micae củng cố lại Hội Phụ huynh, thành lập Hội Tông đồ đoàn, đến nay sinh hoạt phát triển hàng năm. Ngài xây dựng lại một thánh đường mới rộng rãi, cao ráo thoáng mát hơn, thay nhà thờ cũ bị xuống cấp.

8. Tháng 3.2000, cha Micae Trần Kim Chinh đi dưỡng bệnh, linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích chính thức nhận quyền quản xứ Chi Lăng.
Từ ngày nhận bài sai đến nay, ngài đã tổ chức các chương trình giáo dục nhân bản cho giáo dân, hướng con người trở về cái đẹp thuần phong mỹ tục. Ngài bỏ công sức xây dựng nhà hội họp, nhà dạy nhạc, những phòng ngủ nhỏ cho khách, xây hai nhà thờ cho giáo họ Hiếu Trung và Hiếu Nghĩa, di dời tượng đài Đức Mẹ, chỉnh đốn lại nghĩa trang...
Tháng 3.2008 quý cha dòng Chúa Cứu thế đến tổ chức Tuần Đại phúc cho giáo dân để mọi người được ơn toàn xá. Tuần Đại phúc được chia làm ba giai đoạn: Tiền phúc, Đại phúc, Hậu phúc.
Trong Tuần Đại phúc từ ngày 3-20/4/2008, các cha dòng Chúa Cứu thế thăm từng gia đình, tặng ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp. Hòa giải nhiều gia đình có vấn đề, một số người vài chục năm chưa xưng tội nay đã xám hối quay về với Chúa. Các cha giới thiệu các dòng tu.
Sau tuần Đại phúc giáo xứ có trồng cây thánh giá đại phúc lưu niệm tại khuôn viên đài Đức Mẹ.

II. Giáo xứ Chi Lăng ngày nay
1. Nhà thờ hiện tại được trùng tu năm 1994 đến năm 1996 mới khánh thành: diện tích 1200m2.
Số giáo dân hiện nay là 6.825 người, 1365 hộ hoàn toàn là người kinh.
Đời sống kinh tế: đa số nông nghiệp, lúa, cà phê, một số ít sống bằng ngành nghề khác.

2. Các Cộng đoàn Dòng tu trong giáo xứ
- Trước năm 1975 cộng đoàn dòng nữ tu Đaminh đến giúp trong công việc mục vụ và giáo dục.
- Sau năm 1975 cộng đoàn dòng Phaolô đến giúp cho giáo xứ đến nay. Gần 40 năm gắn liền với công việc mục vụ của giáo xứ, các nữ tu Phaolô còn đi đến các buôn dân tộc như buôn Hằng ở Phước An truyền giáo và giúp đỡ 50 em người dân tộc Sơđăng tạm trú, ăn học miễn phí. Hàng tháng còn giúp đỡ những người nghèo trong giáo xứ 10 kg gạo trong đó có cả người lương.

3. Các Giáo họ
Giáo xứ Chi Lăng ngày nay có tám (8) Giáo họ
- Giáo họ Hiếu Hoà: 205 hộ
- Giáo họ Hiếu Thuận: 215 hộ
- Giáo họ Hiếu Đạo: 232 hộ
- Giáo họ Hiếu Trung: 310 hộ
- Giáo họ Hiếu Nghĩa: 180 hộ
- Giáo họ Hiếu Đức: 96 hộ
- Giáo họ Tiến Xuân: 37 hộ
- Giáo họ Hiếu Xuân: 90 hộ
Hiện nay có 3 giáo họ thuộc trung tâm nhà xứ là Hiếu Hòa, Hiếu Thuận, Hiếu Đức. Giáo họ Hiếu Xuân chưa có nhà thờ.

4. Các đoàn thể trong giúp xứ:
- Dòng Ba Đaminh thành lập ngày 3.5.1967
- Hội Phụ huynh thành lập ngày 4.6.1995
- Hội Hiền mẫu thành lập năm 1968
- Đoàn Thanh niên thành lập năm 1962
- Đoàn Thiếu nhi thành lập năm 1960
- Legio Mariae thành lập ngay 4.3.1963
- Tông đồ đoàn thành lập năm 1992.

* Phần bổ sung:

- Cha Quản xứ hiện nay: Lm. Giuse Nguyễn Quốc Loan (2011-2016)

- Cha phó: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Cường (2014-2017)

BBT

THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2015)

- Số giáo dân: 7.347 nhân danh

- Tháng 10.2016: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế quản xứ

- Tháng 7.2017: Cha phó GB. Phạm Văn Phong

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

Khối I, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Giáo hạt Mẫu Tâm