GIÁO XỨ NHƠN HOÀ

Năm thành lập: 
20.11.1967
Bổn mạng giáo xứ: 
Kitô - Vua vũ trụ
Số Giáo dân: 
540
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ NHƠN HOÀ

I. Tên Giáo xứ: Giáo Xứ Nhơn Hoà
Địa chỉ: Thôn Nhơn Hoà I, Xã Sơn Giang, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Hạt Phước Long.

II. Thành lập Giáo xứ
1) Thành lập Giáo xứ năm 1967
Ngày xây dựng nhà thờ đầu tiên: năm 1966.
3) Thánh bổn mạng Giáo xứ: Lễ Kitô Vua Vũ Trụ.
4) Ngày kính: Chúa nhật 34 TN hằng năm.

III. Số giáo dân lúc thành lập:
1) Số giáo dân khi thành lập: 1050 giáo dân, 200 hộ công giáo
2) Gốc từ đâu đến: từ Quảng Trị + Quảng Nam.
3) Trong đó số giáo dân sắc tộc bản địa: chưa có

IV. Linh mục sáng lập Giáo xứ
l) Linh mục sáng lập: Cha Phanxicô Phạm Đình Nhã
2) Các Linh mục quản xứ tiếp theo:
Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành.
3) Các linh mục Phó xứ.

V. Nhà thờ hiện tại được xây dựng, trùng tu (năm 1967)
1. Khởi công xây dựng lại cung thánh năm: 1997.
2. Ngày: . . . . . . . . . . khánh thành nhà thờ.
3. Tổng số giáo dân hiện nay: 516
4. Đời sống kinh tế của giáo dân (ngành nghề)
a) Đời sống kinh tế của giáo dân: trung bình.
b) Ngành nghề: chủ yếu sống bằng nghề: Nông, trồng điều và cao su.

VI. Các cộng đoàn dòng tu trong Giáo xứ: (không có)

VII. Các giáo họ:
- Giáo họ Phêrô
- Giáo họ Vô Nhiễm
- Giáo họ Bù Xiết

VIII. Các đoàn thể công giáo tiến hành:
1) Giới gia trưởng:
a. Thành Lập năm 2001.
b. Bổn mạng: Thánh Giuse thợ
2) Giới hiền mẫu:
a. Thành lập năm 1997.
b. Bổn mạng: Thánh Nữ Mônica
3) Giới trẻ:
a. Thành lập ngày: 02 - 12 - 2007
b. Bổn mạng: Thánh . . . . . . . . . . .

GIÁO XỨ NHƠN HOÀ (phần bổ sung)

Hình thành từ năm 1965.

Ngày 22.11.1967, Giáo xứ Nhơn Hòa được thành lập thuộc Giáo phận Banmêthuột, do Cha PX. Phạm Đình Nhã quản xứ.

Sau năm 1975, Cha PX. Phạm Đình Nhã qua đời, không có linh mục coi sóc.

Năm 2006, Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành quản xứ.

Năm 2013, Cha Phêrô Hoàng Khắc Dũng quản xứ cho đến nay.

Số giáo dân hiện nay: 597 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 

Thôn Nhơn Hoà I, Xã Long Giang, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Giáo hạt Phước Long