GIÁO XỨ VINH ĐỨC

Năm thành lập: 
1956
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Số Giáo dân: 
10885
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ VINH ĐỨC

Hình thành từ sau hiệp định Genève năm 1954, giáo dân địa phận Vinh rời bỏ quê hương đến lập nghiệp.

Ngày 06.6.1956, thành lập Giáo xứ Vinh Đức.

Linh mục quản xứ tiên khởi: cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa

Linh mục đương nhiệm: cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế (đến tháng 10.2016)

Số giáo dân hiện nay: 10.885 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Bổ sung:

- Tháng 10.2016: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái quản xứ.

- Tháng 7.2017: Cha phó Phêrô Nguyễn Đức Cường

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Từ năm: 
2017
Địa chỉ: 

P. Thống Nhất, Tx, Buôn Hồ, Đak Lak

Giáo hạt Buôn Hô
Điện thoại: 
0905199 490
Điện thoại: 
0500. 3573 127