GIÁO XỨ VINH TRUNG

Năm thành lập: 
27.12.2005
Bổn mạng giáo xứ: 
thánh Phêrô Hoàng Khanh
Số Giáo dân: 
3300
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ VINH TRUNG

Hình thành từ cuối thập niên 1980.

Ngày 07.02.1990, hoàn thành ngôi nhà nguyện đơn sơ.

Ngày 17.12.1990, thành lập Giáo họ Vinh Trung thuộc Giáo xứ Vinh Hòa.

Ngày 27.12.2005, TGM-BMT thành lập Giáo xứ Vinh Trung.

Ngày 29.6.2007, TGM-BMT bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Thái làm quản xứ tiên khởi.

Ngày 18.4.2013 Khánh thành Nhà thờ.

Số giáo dân hiện nay: 3.300 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

Bổ sung:

Tháng 10.2016: Cha GB. Nguyễn Tiến Đạt quản xứ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 

Xã Cư Ewi, H. Cư Kuin, Đak Lak

Giáo hạt Giang Sơn