Giuse Lưu Thanh Kỳ

Năm sinh: 
30.12.1953
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Phước Bình
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
Địa chỉ: 

P. Long Phước, Thị Xã Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3778.508
Điện thoại: 
0168 3440 226
Email: 
luuthanh [at] gawab [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Tháng 5/2016: Quản xứ Phước Bình