Giuse Nguyễn Ngọc Quế

Năm sinh: 
02.08.1947
Năm Linh mục: 
26.06.1975
Chức vụ: 
Chính xứ GX. CHI LĂNG
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ CHI LĂNG
Địa chỉ: 

Thôn 1, P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Điện thoại: 
0905 199 490
Email: 
josquengoc [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 30.7.2013: Quản Hạt BUÔN HÔ

- Tháng 10.2016: Quản xứ Chi Lăng