Giuse Phan Văn Phúc

Năm sinh: 
27.06.1970
Năm Linh mục: 
15.07.2009
Chức vụ: 
Quản xứ Bù Nho
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ BÙ NHO
Địa chỉ: 

Xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
0984. 134 184
Email: 
josphuc70 [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Đồng Xoài

- Quản xứ Bù Nho