GX. Vinh Hòa chào đón cha Tân quản xứ

Từ 06g30 ngày 23-1-2015, Cha Phó giáo xứ Vinh Hòa, BTV HĐGX, quý tu sỹ, các ban ngành đoàn thể lên đường tới giáo xứ Vinh Quang để đón cha GB. Nguyễn Minh Tâm, Quản xứ giáo xứ Vinh Quang, Trưởng ban Mục Vụ Giáo Dân Giáo Phận Ban Mê Thuột, theo bài sai của ĐGM, về làm quản xứ giáo xứ Vinh Hòa thứ 8 sau 58 năm thành lập giáo xứ.

Rất đông giáo dân giáo xứ Vinh Quang tập trung tại  nhà xứ, cùng cha Tân Quản xứ giáo xứ Vinh Quang tiễn cha lên đường nhận nhiệm sở mới. Tạm biệt giáo xứ Vinh Quang nơi chất chứa biết bao vui buồn trong 21 năm mục vụ tại giáo xứ, cha bịn rịn chia tay cộng đoàn giáo dân.

Đúng 09g00, tại giáo xứ Vinh Hòa, cha Tân Quản xứ tiến vào nhà xứ trong tiếng chuông ngân vang hòa với tiếng vỗ tay hân hoan chào đón của cộng đoàn giáo xứ. Đón tiếp ngài, có cha Quản hạt Giáo hạt Giang Sơn, quý cha trong giáo hạt, cha nguyên Quản xứ G.B Nguyễn Minh Hảo. Sau vài lời  thăm hỏi, cha Tân Quản xứ được cộng đoàn rước vào nhà thờ để cử hành nghi lễ nhận chức Quản xứ.

Mở đầu nghi lễ, cha Quản Hạt xướng kinh Chúa Thánh Thần và  đọc  văn thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Giáo phận, sau đó là nghi thức trao dây stola và dẫn cha Tân Quản xứ ngồi vào ghế Chủ  tọa là chỗ dành riêng cho người chủ sự các giờ cầu nguyện, cử hành các nghi thức Phụng vụ, các Bí tích và đặc biệt là các Thánh lễ.

Tiếp đến Cha Quản hạt giới thiệu Cha Tân Quản xứ với cộng đoàn Giáo dân. Ông chủ tịch  BTV HĐGX, đọc lời chào  mừng và giới thiệu lịch sử  cũng như các hoạt động của giáo xứ.

Sau phần giới thiệu, cha Tân Quản xứ đọc bản tuyên xưng đức tin và lời tuyên thệ trung thành với Giáo lý đức tin của Hội Thánh Công giáo. Tiếp đến, cha Quản hạt trao  chìa khóa cho cha Tân quản xứ mở cửa Nhà Tạm… kéo chuông, ngồi Tòa giải tội, đọc lời nguyện lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, Bổn mạng của Giáo xứ… Những cử chỉ này nói lên sứ vụ của linh mục  Quản xứ.

Cha Tân Quản xứ ngỏ lời chào Cộng đoàn giáo xứ  Vinh Hòa, mong ước cộng đoàn  tích cực cộng tác với ngài để xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển trong tình yêu thương hiệp nhất. Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài thi hành sứ vụ như  lòng Chúa mong ước. Ngài cám ơn quý cha nguyên quản xứ đã dày công xây dựng giáo xứ, cảm ơn cha Quản hạt, quý cha trong hạt Giang Sơn đã cùng về  đón tiếp ngài, cảm ơn  Giáo dân Giáo xứ Vinh Quang đã tiễn chân ngài đến nơi nhiệm sở mới.

Cha Tân Quản xứ chủ sự  giờ Chầu Thánh Thể kết thúc nghi thức nhận xứ.

GX. Vinh Hòa