Hội Ngộ Truyền Thông Các Giáo Phận Miền Trung - Ngày 25.5.2017