Lòng thương xót của Thiên Chúa khiến người ta trở lại đạo

Năm Thánh tại quốc gia Phật giáo Mông Cổ

Tin Mừng của Thiên Chúa, người Cha giàu lòng thương xót, “biến đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân Mông Cổ. Hầu hết những người đã theo Kitô giáo, họ trở lại đạo vì vô cùng xúc động khi được hứa hẹn mình sẽ được tha thứ và đảm bảo rằng tội lỗi không phải là một số mệnh không thể thay đổi. Chúng tôi cũng sẽ sống và cử hành Năm Thánh tại Mông Cổ!” Đây là điều khẳng định của Cha Giorgio Marengo, một vị thừa sai thuộc Dòng Đức Mẹ An Ủi, đã hoạt động tại Mông Cổ từ năm 2003 và tại giáo điểm Arvaikheer từ năm 2006.

Đồng môn của ngài, Cha Ernesto Viscardi, Đại diện Tông tòa, cũng bày tỏ niềm tin tương tự, khi nói về nghi lễ mở Cửa Thánh tại nhà thờ chính tòa Ulaan Baatar: “Nghi lễ diễn ra ngày 8 tháng mười hai vừa qua. Nghi lễ rất đơn giản nhưng có nhiều thành phần tham dự. Đức Ông Wenceslaus Padilla, Phủ doãn Tông tòa, đã dẫn đầu một đám rước nhỏ gồm các đại diện của sáu giáo xứ ở Mông Cổ, đám rước kết thúc bằng nghi thức mở Cửa Thánh. Nghi thức có một số thay đổi và được làm đậm nét bằng một số biểu tượng liên quan đến Năm Thánh.”

Đối với Giáo Hội Mông Cổ, Cha Viscardi nói, “đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Người Công giáo từ các giáo xứ khác nhau sẽ tổ chức hành hương về nhà thờ chính tòa để hưởng ơn toàn xá, và trong Năm Thánh họ sẽ suy tư và nói nhiều về chủ đề lòng thương xót. Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cho tín hữu Năm Thánh là gì và ý nghĩa của việc Thiên Chúa tha thứ.” Để giúp hiểu rõ hơn về Năm Thánh, Tông sắc “Misericordiae Vultus” (Khuôn mặt long thương xót) đã được dịch ra tiếng Mông Cổ.

Cha Viscardi nói thêm nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch “chúng tôi cũng sẽ thực hiện một chuyến hành hương đến Rôma, vào hạ tuần tháng Sáu, để đi qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô. Lòng thương xót hay lòng từ bi là một khái niệm quen thuộc trong xã hội Mông Cổ, một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải trình bày cách hiểu Kitô giáo về lòng thương xót.”

Cách Ulaan Baatar bốn trăm ba mươi cây số có một giáo điểm do Cha Giorgio phụ trách: “Ở đây chúng tôi không có một ngôi nhà để làm nhà thờ nhưng chỉ có một túp “ger”, căn lều truyền thống của người Mông Cổ. Cộng đoàn chúng tôi đã dâng Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với ý hướng khai mạc Năm Thánh. Chủ nhật sau đó, chúng tôi lại tụ họp với nhau để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Năm Thánh.”

Vị thừa sai giải thích khái niệm lòng thương xót “có tác động mạnh mẽ đối với người dân Mông Cổ. Lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa khiến cho họ xúc động. Kinh nghiệm của một số giáo dân Công giáo của chúng tôi thực sự tương đồng, chính khái niệm lòng thương xót của Thiên Chúa đã nhen nhóm và không ngừng giúp họ mở lòng đón nhận đức tin Công giáo. Người ta kinh ngạc trước một Thiên Chúa giàu lòng thương xót: ý tưởng tha thứ là khởi đầu của một cuộc sống mới có tính cách mạng. Họ nhận thức sâu sắc thực tế là người ta luôn có thể bắt đầu một lần nữa, đó là điều biến đổi cuộc sống của họ.”

Tuy nhiên, Giáo Hội Mông Cổ cũng rút ra những kết luận rất thiết thực từ thông điệp về lòng thương xót của Năm Thánh: “Chúng tôi muốn phát triển một chương trình giúp những người muốn cai rượu, nghiện rượu là một vấn đề rất nghiêm trọng tại Mông Cổ. Hai trong số các giáo dân của chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức một nhóm hỗ trợ và chúng tôi hết sức khuyến khích họ tiến hành kế hoạch này. Đó là một công việc phù hợp với ý nghĩa của Năm Thánh vì nghiện rượu là một hình thức nô lệ. Nghiện rượu thật sự là một tệ nạn xã hội ở đây. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của mọi người về bất kỳ hình thức lệ thuộc nào. Tất cả mọi người, ở mức độ này hay mức độ khác, đều bị lệ thuộc một cách nào đó, tinh thần hoặc thể chất. Chúng tôi cầu nguyện cho Năm Thánh trở thành cơ hội để mọi người có thể thực sự thoát khỏi những thứ nô lệ khác nhau này.”

Giáo Hội Công Giáo Mông Cổ ra đời khoảng hai mươi ba năm trước khi một nhóm nhỏ các nhà truyền giáo thuộc Dòng Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria (CICM) đặt chân đến đây vào năm 1993. Trong số đó có Cha Padilla, sau này trở thành Phủ doãn Tông tòa. Kể từ đó, số người trở lại đạo vào khoảng 1.100 người, sáu giáo xứ đã được thành lập cũng như các trung tâm y tế và trường học, những cơ sở được đánh giá rất cao trong nước.

Tác giả: Bernard Brain