LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2013

Mỗi năm, mỗi Giáo xứ được chỉ định Chầu Mình Thánh thay cho gia đình Giáo Phận và cầu cho Giáo phận. Ngày Chầu Lượt là ngày hội vui mừng của gia đình Giáo xứ. Để chuẩn bị ngày này, nơi nào có thể, nên tổ chức TUẦN TĨNH TÂM trước, kêu gọi mọi người lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Chính ngày Chầu, hết mọi người đều tham gia Bàn Thánh và thay phiên nhau Chầu Chúa, từng lứa tuổi, từng liên gia, từng xóm... Ngày chầu lượt được Giáo Hội khuyến khích (GL 942). Bề trên lưu ý Quý Cha không nên xin đổi ngày chầu đã ghi trong lịch.

LỊCH CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 10.2013

01 27

Thứ Ba LỄ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

CMTC  
Bổn mạng Giáo xứ Ea Kmar (GS)
Cầu cho  

03 29

Thứ Năm

CMTC  
Bổn mạng Cha Trương Hồng Chương
Cầu cho Lm Giuse Phạm Minh Đức (+1994)
Lm Fx. Nguyễn Đức Hạnh (+2009)

06 02-09

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C

CMTC GX : Quỳnh Ngọc (MT)
GX : Bùi Phát (ĐM)
GX : Long Điền (PL)
GH : Mân Côi (Gx. Châu Sơn – MT)
Bổn mạng  
Cầu cho  

07 03

Thứ Hai. LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

CMTC  
Bổn mạng Giáo xứ Đồng Xòai (ĐX)
Giáo xứ Đức Liễu (ĐX)
Cầu cho  

10 06

 Thứ Năm.

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996)

13 09

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C

CMTC GX : Vinh Hòa (GS)
GH : Duy Linh (Gx. Thánh Tâm) (CT)
Bổn mạng  
Cầu cho  
20 16

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
(Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM)

CMTC GX : Nam Thiên (BH)
GX : Mẫu Tâm (MT)
GX : Phước Bình (PL)
GH : Minh Hưng (Gx. Bù Đăng) (ĐX)
Bổn mạng  
Cầu cho  

26 22

Thứ Bảy

CMTC  
Bổn mạng  
Cầu cho Lm Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009)

27 23

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C

CMTC GX : Vinh Quang (BH)
GX : Bù Đăng (ĐX)
GH : Giuse (Thánh Tâm) (CT)
GH : Tân Hòa (Gx.Châu Sơn) (MT)
GH : Trinh Vương (Gx. Phúc Thành –DM)
Bổn mạng  
Cầu cho  

28 24

  Thứ Hai. Lễ Thánh Simon và Giuđa

CMTC  
Bổn mạng Cha Hoàng Kim Quang
Cầu cho Lm JB. Nguyễn Đình San (+2002)