Núi Cám Dỗ

Núi Cám Dỗ

 

Giêrikhô trời chiều

Nhìn về nơi xa xăm

Núi Cám Dỗ ẩn hiện

Hồn con đầy buâng khuâng.

 

Dưới chân Núi Cám Dỗ

Lòng con hướng về Người

Thầy Giêsu yêu kính

Bốn mươi ngày ăn chay.

 

Giữa hoang mạc nóng bỏng

Trong hang động tịch liêu

Tình yêu Chúa miên viễn

Như hiến tế dâng Ngài.

 

Mơ ước một ngày nào

Máu đào được hiến tế

Đổ ra cứu muôn người

Ban dạt dào hồng ân.

 

Núi Cám Dỗ, Chúa ơi

Con nhớ chuyện năm xưa

Địa đàng bao vẫy gọi

Xanh ngát tình thương yêu.

 

Như lời buông của Rắn

Ước mơ cho riêng mình

Evà giơ tay với

Vuột khỏi chính thân mình.

 

Địa đàng đã khép lối

Đường đời đầy gian nan

Ước mơ vẫn đi tới

Kiếp con người mong manh.

 

Chúa ơi,

Núi Cám Dỗ

Một lần Chúa vượt qua

Ước mơ được dâng hiến

Ý Cha nên vẹn tình.

 

Con,

Đường đời mơ ước

Sống mãi trong tình Cha

Dẫu bao nhiêu cám dỗ

Vẫn tôn thờ kính yêu.

 

Núi Cám Dỗ, Giêrikhô 10.2016

Nguyễn Thái Hùng

 

Tin/Bài liên quan