Phêrô Ngô Anh Tấn

Năm sinh: 
01.04.1968
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Phước Long
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
Địa chỉ: 

xã Thác Mơ, Tx. Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3775 301
Điện thoại: 
0975 979 567
Email: 
petertan296 [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 30.7.2013: Quản Hạt PHƯỚC LONG

- Tháng 5/2016: Quản xứ Phước Long kiêm Phụ trách Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Vô Nhiễm - Thác Mơ.