Phaolô Trần Văn Thanh

Năm sinh: 
14.3.1975
Năm Linh mục: 
11.4.2013
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Xuân Lộc
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ XUÂN LỘC
Địa chỉ: 

xã Đăk Săk, huyện Đak Mil, Đak Nông

Điện thoại: 
0983981475
Điện thoại: 
0935.792.675
Email: 
paultvthanh [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Cha Phaolô Trần Văn Thanh: Phó xứ Giáo xứ Buôn Hằng (CT)

- Tháng 01.2018: quản xứ Giáo xứ Xuân Lộc