Thánh lễ Giỗ mãn tang Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực

Như thông báo của Tòa giám mục Banmêthuôt, lúc 05g00 sáng nay Thứ ba, ngày 23/9, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ tế thánh lễ  giỗ mãn tang Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực. Tham dự thánh lễ đồng tế, có linh mục Tổng Đại diện và 30 linh mục trong giáo phận, quí Tu sĩ nam nữ, Ứng sinh, Thanh tuyển và lưu trú sinh dòng Nữ Vương Hòa Bình, thân nhân của Đức cố Giám mục và đông đảo bà con giáo dân.
Mở đầu thánh lễ, ĐGM đã đề cao tấm gương vị mục tử trung tín, đã tận tụy vì đoàn chiên. Dù trong hoàn cảnh nào, Đức cố Giuse Trịnh Chính Trực đã luôn tỏ ra là người mục tử  “giàu lòng thương xót”.

Sau Tin Mừng, cha Tổng đại diện Stêphanô Nguyễn văn Đậu lược qua những năm tháng phục vụ trong đời linh mục và giám mục của Đức cố Giám mục : Qui chiếu vào đời sống khó nghèo, âm thầm của Chúa Giêsu, từ khi sinh ra cho đến lúc chịu chết trên Thập giá, nhưng “rất vĩ đại”. Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực cũng đã sống một cuộc sống đơn sơ, khó nghèo nhưng cũng vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ ngài có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cương vị Giám mục, ngài đã thiết lập Giáo phận bằng cách tổ chức một cơ chế tạm gọi là “kiềng ba chân” gồm:
- Đào tạo giáo lý viên
- Đào tạo hàng giáo sĩ 
- Đào tạo giới trí thức
Đức cố giám mục Giuse Trịnh Chính Trực có cuộc sống đơn sơ, khó nghèo trong cung cách thái độ, tiếp xúc mọi người rất bình dân, dung dị. Vì thế mọi người gọi ngài là Agricola, nghĩa là Người Nông Dân.

Sau thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn, quí cha đồng tế, quí tu sĩ nam nữ và toàn thể bà con giáo dân  viếng, niệm hương và đọc kinh trước phần mộ Đức Cố Giám mục Giuse.

ANH THƯ

Mời xem hình

Phần 1
Phần 2