Thánh lễ Tiệc Ly tại GX. Dũng Lạc

Lúc 17g30 ngày 02/04/2015, tại giáo xứ Dũng Lạc, Cha chánh xứ AnTôn Vũ Thanh Lịch, chủ sự thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự thánh lễ có cha phó xứ, Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, quý nữ tu dòng Phaolô và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, cha chủ tế quảng diễn đoạn Tin Mừng (Ga 13, 1-15) : Tình yêu chính là ý nghĩa của bí tích Thánh thể. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu quì gối xuống rửa chân cho các Tông đồ, và thiết lập bí tích Thánh Thể. Cũng như loan báo về cái chết của Ngài. Phê-rô đại diện các Tông đồ đã có lý khi khước từ Thày rửa chân cho ông, vì đây là công việc của tôi tớ. Chúa Giêsu đã muốn thực hiện cử chỉ ấy để thực thi chính điều Ngài đã nói: “ Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”. Cử chỉ yêu thương Chúa Giêsu đã làm cho các Tông đồ là một quyết tâm sống trọn ý nghĩa yêu thương của Ngài. Nhưng Ngài chưa lấy làm đủ. Ngài con muốn biểu lộ Tình yêu qua một miếng bánh trao ban để ở mãi với con người...

Trong nghi thức rửa chân, cộng đoàn rất xúc động khi thấy cha chủ tế không những rửa chân cho 12 người được chọn làm tông đồ, mà còn cúi xuống hôn chân họ nữa. Một cử chỉ yêu thương như Chúa Giêsu đã từng làm cho các môn đệ của Ngài. 

Sau phần hiệp lễ, cha chủ tế kiệu Mình Thánh Chúa về nơi trang trọng và chủ sự giờ chầu chung. Sau đó các ban ngành, hội đoàn trong xứ tiếp tục luân phiên chầu Thánh Thể đến 21g30 trong trật tự, nghiêm trang và sốt sắng.

Cha chủ tế cúi xuống hôn chân “tông đồ”

Ngọc Minh.

Xem hình tại đây