Thư mời của Ban Thánh Nhạc GP. BMT

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
            BAN THÁNH NHẠC
                  -----V-----

                                             

THƯ MỜI

Trọng kính Cha Quản xứ, Quý Cha Phó xứ.
 Kính thưa Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ - Giáo họ biệt lập.
 Kính chuyển đến các Ca trưởng và người đệm đàn trong Giáo xứ - Giáo họ biệt lập.

Được sự khích lệ của Đức Cha Giáo Phận, Cha Tổng Đại diện cùng Quý Cha trong giáo phận.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi về Mục Vụ Thánh Nhạc cho các Ca trưởng và người đệm đàn.
Nay Ban Thánh Nhạc Giáo Phận tổ chức chương trình “TĨNH HUẤN THÁNH NHẠC” năm 2015, chúng con kính xin quý cha giúp chúng con thông báo đến các Ca trưởng và người đệm đàn trong Giáo xứ của quý cha về chương trình tĩnh huấn này.

·      Thời gian: Ngày 30.07.2015.
·      Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Ban Mê Thuột.
·      Thành phần tham dự: Các Ca trưởng và người đệm đàn tại các Giáo xứ trong Giáo phận.
·       Lệ phí tham dự: 50.000 vnđ / tham dự viên.
·       Xin đăng ký số lượng tham dự trước ngày 20.07.2015.

Chương trình dự kiến như sau:
07h00 - 08h00 : Ghi danh, tập trung.
08h00 - 08h30 : Đức Cha Giáo Phận gặp anh chị em Ca trưởng và người đệm đàn.
08h30 - 09h30 : Âm nhạc trong việc thờ phượng Chúa (Cha Roco Nguyễn Duy).
09h30 - 10h00 : Giải lao.
10h00 - 11h00 : Chuẩn bị bài hát cho việc cử hành phụng vụ (Cha Roco Nguyễn Duy).
11h15               : Cơm trưa. Nghỉ ngơi.
13h30 - 14h30 : Việc đệm đàn trong Phụng vụ (Cha Roco Nguyễn Duy).
14h30 - 15h00 : Sinh hoạt Nhóm.
15h00 - 15h30 : Giải đáp thắc mắc (Cha Roco Nguyễn Duy).
15h45 - 16h00 : Chuẩn bị Thánh lễ.
16h00              : Thánh lễ đồng tế, Đức Giám Mục chủ sự. Bế mạc.
                           (Xin quý cha mang lễ phục trắng)

 

Mọi chi tiết xin liên lạc:
1.     Sr. Hoài An           : 0500.3601.778
2.     Nhạc sĩ Vi Nam     : 0905.224.336
3.    Anh Lê Phước Thiện      : 0919.489.776

Chúng con rất mong được đón tiếp Quý Cha, Quý Tu sĩ và các anh chị em Ca trưởng, người đệm đàn trong các Giáo xứ.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

                                                               Ban Mê Thuột, ngày 29 tháng 06 năm 2015
                                                                       TM. Ban Thánh Nhạc Giáo Phận.

                                                                             Linh mục Trưởng ban

Nguồn: 
VP. TGM - BMT