TIN MỪNG CN NHẬT 18TN - CHÚA HIỂN DUNG - NĂM A

Lời Chúa: 
Ðn 7, 9-10. 13-14; 2 Pr 1, 16-19; Mt 17, 1-9

Mùa Thường Niên

Chúa Nhật XVIII - Lễ Chúa Hiển Dung - Năm A

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"Áo Người trắng như tuyết".

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai tòa xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a)

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Ðáp.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

"Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 17, 1-9

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".

Đó là lời Chúa.  

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

Suy Niệm

HÃY NGHE LỜI NGƯỜI!
(LỄ CHÚA HIỂN DUNG) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm, Matthêu, Maccô và Luca khi tường thuật dữ kiện Chúa Giêsu hiển dung trên một ngọn núi cao thì đều nói đến chuyện có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con ta yêu dấu, các người hãy nghe lời Người” (x.Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35). Chắc chắn sau này, dưới ánh sáng đức tin thì ba môn đệ, Phêrô, Giacôbê và Gioan, những người đã chứng kiến việc thầy Giêsu tỏ mình vinh quang đều xác tín những lời ấy là do Chúa Cha phán từ trời. Tuy nhiên cần phải xét xem đâu là những lời mà Chúa Giêsu sẽ phán với riêng ba môn đệ ấy, chứ không phải với cả tập thể nhóm Mười Hai, ngay sau dữ kiện Chúa Hiển dung.

Theo Tin mừng Matthêu tường thuật thì Chúa Giêsu nói với ba vị: “chỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17,7) Theo Tin mừng Maccô thì Chúa Giêsu truyền cho các vị “không được kể cho ai nghe những điều vừa trông thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại” (Mc 17,9). Tin mừng Luca thì ghi: “Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy” (Lc 9,36). Như thế chắc chắn phải có lời căn dặn của Chúa Giêsu như Tin mừng Maccô tường thuật nên ba vị mới không kể cho các bạn về chuyện lạ lùng cả thể ấy.

Vâng lệnh Chúa Cha, qua lời phán từ trời, ta hãy cùng xét xem đôi điều về những lời của Chúa Giêsu nói với ba môn đệ thân tín để rồi vâng nghe lời Người.

1.“Chỗi dậy đi, đừng sợ!”. Trong thời Cựu Ước, khi Chúa tỏ mình vinh quang thì thường như một Đấng Tối Cao khả úy mà bất cứ ai diện kiến Người đều phải chết. Vì thế thái độ mà dân Chúa xưa cần phải có là kính sợ, thần phục. Đến thời viên mãn Thiên Chúa lại tự mạc khải Người không chỉ là Đấng Tối Cao khả úy mà còn là Người Cha nhân hậu từ bi, chậm bất bình và hết sức khoan dung, là Đấng Toàn Thiện, cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính lẫn tội nhân, cho mưa rơi đều trên người lành lẫn kẻ dữ (x.Mt 5,43-48). Và Người muốn chúng ta hãy vượt qua thái độ kính sợ để đạt đến tâm tình kính mến như tình con cái với cha của mình. Hai tiếng Abba (cha ơi, ba ơi) mà Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ khi cầu nguyện nói lên chân lý này. Và dĩ nhiên khi đến với Đấng Tạo Thành trong tâm tình con với cha thì chúng ta phải sống với nhau như anh chị em một nhà, luôn hiệp thông liên đới với nhau trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch.

2. “Đừng nói với bất cứ ai những gì vừa trông thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại!” Cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại, nghĩa là cho đến khi chúng con xác tín Thầy là Thiên Chúa thật, Đấng làm chủ sự sống sự chết. Lời tường thuật về vinh quang của Thầy mà từ miệng của những người đầy xác tín thì mới khả tín, nghĩa là đáng tin và có sức thuyết phục người nghe.

Trong nghi thức phong chức linh mục Hội Thánh có đoạn nhắn nhủ các ứng viên: “Các con hãy tin điều chúng con đọc, hãy dạy điều chúng con tin và hãy thi hành điều chúng con dạy!”. Ngoài tiếng lương tâm và cảnh quan của giới tự nhiên, điều mà Kitô hữu chúng ta thường xuyên nghe và đọc chính là Lời Chúa trong Thánh Kinh và các biến cố lịch sử nhân trần. Thế nhưng chúng ta có thực sự xác tín vào Lời của Đấng mà chúng ta tuyên xưng là Cha Toàn năng hay không? Chúng ta có vững tin vào Giêsu Kitô, Đấng đã vì chúng ta mà hiến trọn cả mạng sống mình không? Vì sao lời rao giảng của chúng ta xem ra có phần hạn chế hiệu năng và kém sức thuyết phục. Trong nhiều lý do thì thiết nghĩ có lý do đáng kể này: Đó là chúng ta chưa thực sự tin điều chúng ta đọc. Và sự yếu kém lòng tin này biểu lộ qua việc chúng ta chưa nỗ lực thực thi điều chúng ta loan truyền.

Ngay sau biến cố Chúa Hiển Dung, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan không tiết lộ điều mình xem thấy, nhưng sau khi chứng kiến Thầy từ cõi chết sống lại, nghĩa là khi đã vững tin vào tình yêu và quyền năng của Thầy thì các ngài đã mạnh dạn loan báo cho mọi người. Quả thật, khi đã xác tín thì người ta không thể không công bố “điều mắt thấy, tai nghe” (x.Cv 4,20). Các ngài không chỉ mạnh dạn loan báo điều mắt thấy, tai nghe mà còn can đảm, trung kiên sống điều mình loan báo cho đến giọt máu cuối cùng.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG
Lm Giuse Đinh Tất Quý

Chúng ta vừa nghe một bài Tin mừng tường thuật cho chúng ta câu chuyện về việc Chúa biến hình trên một ngọn núi cao. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt cho nên đã được cả ba Tin Mừng nhất lãm: Mathêô, Marco và Luca đã thuật lại. Nếu đọc lại và so sánh thì chúng ta sẽ thấy cả ba tường thuật lại câu chuyện này theo một bối cảnh chung xuất phát từ truyền thống có trước. Đại cương thì sự việc diễn tiến như sau:

   Phêrô tuyên xưng đức tin,

   Chúa loan báo về cuộc tử nạn và Phục sinh của Người lần thứ nhất

   Chúa đưa ra những điều kiện để được theo Chúa

   Chúa biến hình.

   Chúa loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh lần của Người lần thứ hai.

   Chúa lên Jêrusalem để chịu tử nạn và sau đó Chúa phục sinh.

   Câu chuyện biến hình của Chuá xẩy ra vào giữa những biến cố rất quan trọng vào cuối cuộc đời của Chúa. Như vậy nó phải mang một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

Chúng ta tự hỏi: Chúa Biến Hình để làm gì?

Mục đích của việc Đức Giêsu biến hình hay hiển dung trên núi trước mặt ba môn đệ không phải là để cho các ông dựng lều ở lại ngay trên đó. Nhưng là để giúp các môn đệ nhận ra thiên tính của một Con Người mà họ đang cùng đồng hành và nói chuyện với họ. Con Người đó không phải chỉ là người nhưng còn là Con Thiên Chúa. Lần thứ nhất Thiên Chúa xác nhận Đức Giêsu là Con của Ngài bên sông Gio-đan. Và đây là lần thứ hai Thiên Chúa Cha xác nhận Đức Giêsu là Con của Ngài trên núi cao. Ngài là Con Thiên Chúa nhưng đồng thời Ngài cũng là Người Tôi Tớ chịu đau khổ bởi vâng lời Thánh ý của Thiên Chúa Cha đến đổ máu chết trên thập giá. Núi Tabor nơi Chúa biến hình tỏ vinh quang của Ngài là dấu báo trước chuẩn bị cho cảnh hy sinh trên núi Can-vê.

Sau khi chứng kiến Chúa biến hình thì các môn đệ đã có cơ hội biết rõ hơn Thầy của họ thực sự là ai, và họ được hưởng nếm trước cái vinh quang và hạnh phúc đang chờ đón họ bởi việc đi theo Ngài. Đây cũng là sự chuẩn bị tinh thần cho họ để khi Thầy của họ bị xỉ nhục bắt bớ thì họ không bị mất niềm tin mà thất vọng.

Thực ra, thoạt đầu khi bước theo Đức Giêsu cả ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng như các môn đệ khác đã không biết cái giá họ phải trả khi theo Chúa như thế nào. Chính vì thế mà khi được chứng kiến dung nhan vinh quang của Đức Giêsu trên núi, họ đã sung sướng ngất ngây và muốn ở lại luôn trên đó. Nhưng chương trình của Đức Giêsu và của Thiên Chúa không như thế. Ngài đã dẫn họ xuống núi trở lại và ngăn cấm không cho họ nói với ai về những gì họ đã thấy cho đến khi "Con Người từ cõi chết sống lại."(Mt 17,9) Ngài đã trích dẫn lời chép về Ngài , "Người phải chịu nhiều đau khổ và khinh bỉ."(Mt 16,21) Nhưng họ vẫn không hiểu và hỏi nhau, "Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?"

Qua việc tường thuật là biến có Chúa biến hình hôm nay Giáo Hội muốn nhắc cho chúng ta điều gì? Câu trả lời không khó lắm: Giáo Hội muốn cho chúng ta hãy nghe Lời Đức Kitô

Trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta là mở tai, mở lòng và mở trí để đón nhận những gì Đức Giêsu giảng dạy và làm gương bằng cuộc sống của Ngài. Lắng nghe lời Ngài không có nghĩa là chỉ nghe những gì Ngài nói, nhưng còn phải chú ý đến những gì Ngài đã làm; đi theo con đường Ngài đã đi; bắt chước cách Ngài đã làm trong việc xử sự với Thiên Chúa và với những người khác. Chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài không phải chỉ bằng việc ca hát tôn vinh, xin ơn và tạ ơn. Nhưng còn bằng việc dốc tâm dấn bước sống theo gương của Ngài. Chúng ta đi theo Ngài lên núi để cảm nghiệm niềm hạnh phúc vinh quang để rồi lại cùng Ngài xuống núi trở về với những phận vụ hằng ngày, đi vào vườn cây dầu để đổ mồ hôi máu, hành trình trên khắp nẻo đường để rao giảng Tin Mừng và làm việc thiện. Sau cùng tiến thẳng lên Giêrusalem, nhận lấy bản án, vác thập giá, và tiến lên đồi Can-vê để chịu chết.

Con đường Đức Kitô đi đã thay đổi lịch sử nhân loại.

Con đường Đức Kitô đi đã mang lại ơn cứu độ cho loài người.

Con đường Đức Kitô đi đã làm thỏa lòng Thiên Chúa Cha.

Con đường Đức Kitô đi đã hấp dẫn nhiều tâm hồn.

Đó cũng là con đường mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo.

Việc nghe Chúa, đi theo Chúa dứt khoát phải làm cho chúng ta biế đổi. Biến đổi như thế nào thì thánh Phaolô đã gợi ý: “Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”.

Xin đan cử một thí dụ để minh họa.

Một nhóm doanh nhân đi dự một buổi họp ở Chicago. Họ đã dặn vợ con ở nhà là sẽ trở về nhà để kịp bữa tối. Nhưng rồi cứ hết việc này lại giây sang việc kia khiến cho cuộc họp kéo dài hơn dự định. Sau khi kết thúc họ đã vội vàng chạy ra phi trường cho kịp chuyến bay. Khi họ hấp tấp chạy tới cổng phi trường thì không may một người trong họ đụng vào một chiếc bàn có để một rổ táo của một cô bé đang đứng bán. Tất cả đã không dừng lại, cứ cúi đầu chạy thẳng để kịp chuyến bay. Khi đến nơi họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi một người trong nhóm đã ý thức được mình phải làm gì để cảm thông với cô bé bán táo kia. Anh đã giơ tay ra chào các bạn và quay trở lại. Anh thấy vui vì đã làm như thế. Anh nhận ra cô bé bán táo là một cô gái mù. Anh đã thu lượm các trái táo đổ lăn trên trên lối đi. Anh nhận ra có một số trái táo đã bị dập bể. Anh liền móc túi lấy bóp ra và nói với cô bé bán táo mù đó rằng, "Đây xin cô cầm lấy 10 dollars để đền bù cho thiệt hại chúng tôi đã gây ra. Tôi hy vọng cô không buồn."

Khi người thanh niên vừa quay bước đi thì cô bé mù đó sửng sốt hỏi: "Thưa ông! Ông có phải là Chúa Giêsu không?"

Câu hỏi đó đã làm cho người doanh nhân suy nghĩ.

Bạn và tôi, chúng ta có phải là Giêsu không? Chúng ta có đi con đường Giêsu đã đi không? Chúng ta có hành xử như Giêsu đã hành xử không?

Xin được kết thúc bằng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,

xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa,

xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa,

xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe lời Chúa,

xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn

sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa

trong nụ cười của con,

thấy sự dịu dàng của Chúa

trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu

có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

cùng đi với Chúa và với tha nhân

trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.

Lm Giuse Đinh Tất Quý