TRĂNG THU CỔ TÍCH.

Tiễn biệt Nữ tu Anna Trần Thị Phượng - dòng Mến Thánh Giá Vinh

Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt
Là quy luật của kiếp phù sinh (*)
Sống với nhau trong chốn hữu hình
Sao không khỏi ngậm ngùi rơi lệ.

Người nằm xuống giữa ngàn tiếc nuối
Sẽ không ai tránh khỏi bất ngờ
Đời dẫu đẹp như một bài thơ
Nhưng vần gieo vẫn còn bỏ lửng.

Chị ra đi giữa mùa Trung Thu
Đang trên đường hoàn thành sứ vụ
Những em thơ chưa tròn giấc ngủ
Vẫn chờ mong bóng Chị trở về.

Trung Thu này trời buồn tái tê
Trời đổ mưa, mưa dài ủ ê
Như tiếc nuối người đi xa mãi
Rời bỏ trần gian, về chốn quê!.

Tiễn đưa Chị một màu khăn trắng
Đêm trung Thu thiếu hẳn vầng trăng
Trăng ẩn nấp thượng tầng linh thánh
Đón hồn người vừa mới vinh thăng.

Người ra đi hóa thành cổ tích
Cõi không gian như vừa chuyển dịch
Bàn tiệc Thánh giờ đây chung hưởng
Phần thưởng Nước Trời bởi Hóa Công.

Hoàng Công Nga

(*)Hai câu đầu trích từ https://baoconggiao.info/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-an-tang-nu-tu-anna-tran-thi-phuong-dong-men-thanh-gia-vinh-8075.html