Trong năm 2010, ĐTC phải đối phó với những thách đố và khó khăn

VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI sẽ duyệt lại năm 2010 như một năm thách đố đối với giới linh mục và là một giai đoạn thử thách cho các nhóm thiểu số Kitô hữu.

Hai vấn đề này được Đức Thánh Cha chú ý đến nhất trong số rất nhiều ưu tư và sinh hoạt của ngài trong 12 tháng qua, là năm Đức Thánh Cha 83 tuổi đã làm 5 chuyến tông du quốc tế, ban hành nhiều văn kiện về Kinh Thánh và việc Tân Phúc Âm Hóa, và diễn giảng rất nhiều đề tài khác nhau và một cuốn sách phỏng vấn dài.

Việc phát hiện các vụ linh mục lạm dụng tính dục, đặc biệt tại Ái Nhĩ Lan, Bỉ, và Đức, đè nặng trên vai ngài trong suốt năm qua. Trong một lá thư gửi các tín hữu Ái Nhĩ Lan vào tháng Ba, ngài đích thân xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng này và tuyên bố các thể thức mới trong việc chữa lành các vết thương do thảm họa này gây nên, kể cả một cuộc điều tra của Tòa Thánh và một năm thống hối để bồi đắp.

Rồi vào cuối năm, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục tại Malta và Anh Quốc, và ngài nhắc lại nhiều lần về nhu cầu phải giải quyết vấn đề này một cách trong sáng hơn. Ngài hệ thống hóa các biện pháp mạnh hơn của Tòa Thánh để đối phó với các linh mục lạm dụng, một số các biện pháp chính ngài đã đề ra khi còn là hồng y.

Để bế mạc Năm Linh Mục vào tháng Sáu, Đức Thánh Cha nói việc phát hiện các vụ lạm dụng là một “sự kêu gọi phải thánh hóa” hàng ngũ linh mục. Tuy nhiên, ngài vẫn nhấn mạnh về nhu cầu liên tục của Giáo Hội là phải phong chức cho các linh mục, và nói rằng sứ vụ của các cha không thể thay thế, và ngài cũng bảo vệ mạnh mẽ tình trạng sống độc thân của các linh mục như một mẫu mực phải duy trì trong Giáo Hội Tây Phương.

Suốt trong năm, Đức Thánh Cha Benedict gia tăng sự quan tâm của ngài đến số mệnh của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung Đông và Á Châu. Ngài triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục vùng Trung Đông trong hai tuần lễ trong tháng 10, và viếng thăm Cyprus vào tháng Sáu để nhấn mạnh sự lưu tâm của ngài đến các cộng đồng giáo hội trong vùng.


Bùi Hữu Thư
 

Nguồn: 
Vietcatholicnews