TUẦN TĨNH TÂM VÀ THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2017

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
BAN GIÁO SĨ-CHỦNG SINH

TUẦN TĨNH TÂM VÀ
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2017

Tuần tĩnh tâm

Đơn vị: 11 thầy tiến chức.
Thời gian: từ chiều thứ năm, ngày 25/05/2017 – đến hết thứ tư, ngày 31/05/2017 
Thứ năm, ngày 01/06/2017: tập nghi Lễ & nghi thức tại nhà thờ Chính Tòa; sửa soạn cá nhân tại Tòa Giám mục.
Địa điểm: TÒA GIÁM MỤC
Linh mục đồng hành THIÊNG LIÊNG: Cha Giuse NGUYỄN TRỌNG VIỄN op.

Thánh lễ Truyền chức Linh Mục

Đơn vị: 11 Thầy Phó tế tiến chức.
Thời gian: lúc 8g00 thứ Sáu, ngày 02/06/2017.
Địa điểm: NHÀ THỜ CHÍNH TÒA - GP. BAN MÊ THUỘT
Chủ Lễ Phong chức: Chủ phong, Đức Cha Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN, cùng quý Cha đồng tế.

Nb
-  Sau thánh Lễ truyền chức, các tân Linh Mục hoan hỉ gặp gỡ các thân nhân tại Hội Trường & khuôn viên Nhà thờ Chính tòa.
-  11g30: Dùng bữa trưa chung tại Tòa Giám mục- nghỉ ngơi, sửa soạn…

Thánh Lễ Tạ Ơn, thứ Bảy ngày 03/06/2017

Thánh Lễ Tạ Ơn: Lúc 5g00 Thứ Bảy, ngày 03/06/2017
Địa điểm: Nhà nguyện Tòa Giám Mục
Đơn vị tham dự: 11 Tân Linh Mục đồng tế Tạ Ơn Thiên Chúa và cộng đoàn phụng vụ.
Ca đoàn: Thanh tuyển viện Nữ Vương Hòa Bình phục vụ

     Sau điểm tâm sáng ngày 03/6/2017:
Các Tân Linh Mục về dâng thánh lễ Tạ Ơn trọng thể tại Giáo xứ quê hương.( tiệc tạ ơn, nếu có, không quá 70 bàn cho mỗi tân linh mục và chỉ 01 lần duy nhất)
Các tân Linh Mục được nghỉ ngơi cho đến hết ngày 30/06/2017.
Ngày 01/07/2017 : 9 giờ sáng, có mặt tại Tòa Giám Mục để nhận “ bài sai đi ” từ Đức Giám Mục.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM THỤ PHONG LINH MỤC 2017

THỜI GIAN : chiều thứ năm, ngày 25/05/2017 – đến hết thứ tư, ngày 31/05/2017
ĐỊA ĐIỂM: TÒA GIÁM MỤC
ĐƠN VỊ : 11 THẦY PHÓ TẾ

     4. LINH MỤC ĐỒNG HÀNH: Cha Giuse NGUYỄN TRỌNG VIỄN op, GIẢNG,

Chiều THỨ NĂM – ngày 25/05/2017
15g00        : Có mặt để sửa soạn cần thiết
16g00        : gặp gỡ thông qua chương trình Tĩnh tâm ( Ban giáo sĩ).
17g00        : Kinh chiều- Chầu Thánh Thể khai mạc tĩnh tâm (Ban giáo sĩm phòng lễ nhỏ)
18g00        : Kính chào Đức Cha, các cha TGM – cơm tối (dọn bàn ăn)
19g00        : Kinh Mân côi (chung, trước tượng đài Đúc Mẹ tại sân nhà  nghỉ dưỡng)
19g30        : Bài gợi ý đi vào tuần tĩnh tâm ( Cha giảng tĩnh tâm).
                    Kinh tối- nghe Tin Mừng (lễ ngày hôm sau) - cầu nguyên riêng- ngủ.

(BẮT ĐẦU GIỮ THINH LẶNG TUYỆT ĐỐI TUẦN TĨNH TÂM)

THỨ SÁU – ngày 26/05/2017  đến THỨ TƯ – ngày 31/05/2017
4g00         : Thức dậy- vệ sinh và thể dục cá nhân
5g00         : Giờ Kinh Sáng – Nguyện ngắm (phòng lễ nhỏ)
5g45         : Thánh lễ (Cha giảng, phòng lễ nhỏ)
6g30         : Ăn sáng – (đọc sách,dọn bàn ăn  tự nguyện)– vệ sinh chung nhà, cá nhân
8g00         : Hướng dẫn thiêng liêng ( cha giảng ,phòng hội lầu nhà sinh hoạt     LM)
                   Cầu nguyện (theo bài hướng dẫn)
10g00       : Giờ Kinh sách (Phòng hội lầu nhà sinh hoạt LM)
                    (tiếp tục cầu nguyện).
11g00       : giờ Kinh trưa – Viếng Thánh Thể (phòng lễ nhỏ)
11g30       : Ăn trưa (đọc sách,dọn bàn ăn tự nguyện) – nghỉ trưa (tùy nghi)
14g00       : Thức dậy – Viếng Thánh Thể (cá nhân nhiệm ý)
14g30       : Hướng dẫn thiêng liêng (cha giảng, phòng hội lầu nhà sinh hoạt LM)
                    Cầu nguyện (theo bài hướng dẫn)
16g00       : Thư giãn, tắm giặt ( trong tinh thần thinh lặng).
16g45      : Giờ Kinh Chiều (Phòng lễ nhỏ)
                   Chầu Thánh Thể với hào quang (Ban giáo sĩ, có hương que)
18g00       : Ăn tối (đọc sách, dọn bàn ăn tự nguyện)
19g00       : Giờ Kinh Mân Côi chung (trước tượng đài Đức Mẹ trong sân nhà LM nghỉ dưỡng.)
                   Giờ Kinh Tối – đọc Tin Mừng, LECTIO DIVINA  30 phút. (phòng lễ nhỏ)
21g00       : Tắt đèn – ngủ đêm.

Nguồn: 
VP. TGM - BMT