Giáo lý Công giáo

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM : PHẦN KẾT [09/01/11]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (43-49) [08/01/11]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI

CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (36-42) [08/01/11]


XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI

CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

 

TƯ LIỆU THÁNH KINH (7) : NGƯỜI VÀ TÔN GIÁO CANAAN [08/01/11]

Tôn giáo của người Ca-na-an hoàn toàn khác tôn giáo của người Ít-ra-en. Trong tôn giáo Ca-na-an, không có chứng cớ gì về một bộ luật điều hướng đức hạnh con người như Mười Giới Răn. Cũng không thấy nhắc đến tình yêu đối với bất cứ vị thần nào và xem ra chẳng có niềm vui cũng như niềm hạnh phúc nào trong việc thờ phượng của người Ca-na-an. Mặt khác, tư liệu của chúng ta khá giới hạn, và cần nên nhớ rằng người ta chờ mong vua phải chăm sóc kẻ nghèo, các quả phụ và cô nhi.

TƯ LIỆU THÁNH KINH (6) : VIỆC XÂY CẤT THỜI THÁNH KINH [08/01/11]

Những công trình xây dựng đặc biệt thời Cựu Ước bao gồm cung điện vua Đa-vít; thành lũy Sa-lô-môn; đền thờ và các dinh thự bao quanh tại Giê-ru-sa-lem; cung điện A-kháp tại Sa-ma-ri; hệ thống hầm dẫn nước của Khít-ki-gia tại Giê-ru-sa-lem; việc tái kiến thiết Giê-ru-sa-lem sau thời lưu lạc; và rất nhiều công trình dưới thời Hê-rô-đê đại đế cũng như các người kế vị (đền thờ, cung Hê-rô-đê, pháo đài Machaerus, cung Hê-rô-đêium, Massada, và hải cảng Xê-da-rê). Dưới thời tổng trấn Philatô, một thệ thống dẫn thủy (aquaduct) đã được xây để cung cấp nước cho Giê-ru-sa-lem.

TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH : KHUYÊN RĂN [08/01/11]


Sự khuyên răn chỉ được biểu thị một lần duy nhất (Rm 12,8) trong các ân sủng. Tuy nhiên đây là một trong những trách vụ thiết yếu của các Tông Đồ, các tiên tri, các tư tế; nó ăn sâu vào đời sống tôn giáo của Cựu ước và của Do thái giáo, và tồn tại lâu dài trong Giáo Hội.

TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH : HIỆP THÔNG [07/01/11]

Hiệp thông thánh lễ là một trong những cử chỉ mà ở đó người Kitô hữu bày tỏ cội nguồn đức tin của mình, bày tỏ niềm xác tín về một sự tiếp xúc thân mật và có thực với Đức Chúa vốn vượt qua mọi diễn tả thành lời.

Sứ điệp NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 BẰNG TRẮC NGHIỆM (PHẦN 2) [06/01/11]

Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới trẻ thứ 26: 2011 tại Madrid


”Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin” (Xc Cl 2,7).
 

Sứ điệp NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 BẰNG TRẮC NGHIỆM (PHẦN 1) [01/01/11]

Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới trẻ thứ 26: 2011 tại Madrid
”Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin” (Xc Cl 2,7).

Lịch sử Ngày Ðại Hội Giới Trẻ thế giới [01/01/11]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ  LỊCH SỬ NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [01/01/11]

Trong dòng lịch sử Giáo hội Việt Nam, người ta ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng cho đức tin và tình yêu, trong số đó có 117 vị được Giáo Hội tôn vinh  hiển thánh.

NIÊN BIỂU GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (PHẦN 2) [01/01/11]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ LƯỢC SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM.

NIÊN BIỂU GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM (PHẦN 1) [01/01/11]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ LƯỢC SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM.

Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI [01/01/11]

Sứ điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc Tế Giới trẻ thứ 26: 2011 tại Madrid
”Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin” (Xc Cl 2,7).
 

21 CÔNG ĐỒNG CHUNG CỦA GIÁO HỘI TRONG HƠN 20 THẾ KỶ [01/01/11]

XIN GỞI ĐẾN QUÍ VỊ LỊCH SỬ 21 CÔNG ĐỒNG CHUNG CỦA GIÁO HỘI TRONG HƠN 20 THẾ KỶ

TƯ LIỆU THÁNH KINH (5) : VIỆC PHIÊN DỊCH THÁNH KINH [28/12/10]

Đối với nhiều Ki-tô hữu thế kỷ thứ nhất, ‘Thánh Kinh’ có nghĩa là bản dịch Hy Lạp bộ Cựu Ước [tức bản Bẩy Mươi] đã khởi sự trong thế kỷ thứ 3 trước CN. Việc dịch thuật Tân Ước đã khởi đầu ngay sau khi bộ này được hoàn tất.

TƯ LIỆU THÁNH KINH (4): VIỆC GIẢI THÍCH THÁNH KINH [28/12/10]

Một số câu truyện trong Phúc Âm rõ nghĩa đến độ ai cũng có thể hiểu được. Nhưng đối với các phần khác trong Thánh Kinh, hiểu được nghĩa không phải là việc dễ dàng. Thánh Kinh là một sách cổ xưa gồm nhiều phần khác nhau, do nhiều người khác nhau viết, và nói với nhiều thứ cử tọa khác nhau, dưới nhiều văn phong và ngôn ngữ khác nhau. Khi đọc một đoạn Thánh Kinh, ta nên đặt ba câu hỏi sau đây: Đoạn này thực sự nói gì ? Đoạn này lúc ấy có nghĩa gì? Đoạn này ngày nay có nghĩa gì?

TƯ LIỆU THÁNH KINH (3) : BABYLON [28/12/10]

Một thành phố nằm trên Sông Eu-phơ-rát, cách nam Bác-đát 50 dặm [80 cây số]. Thành này được Nim-rốt [người săn bắn thiện nghệ] xây dựng. Sau này, thành thủ đô của nước Ba-by-lon và đế quốc Ba-by-lon.

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (29-35) [28/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

 

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (22-28) [28/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 12) [28/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 11) [28/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

BÃO CHÂU CHẤU [27/12/10]

Để trừng phạt các Pharaoh vì đã kìm giữ dân Do Thái, Chúa Trời gieo xuống Ai Cập 10 tai họa, trong đó có trận dịch châu chấu khủng khiếp.

KINH THÁNH VÀ KHẢO CỔ [27/12/10]

Rất nhiều khám phá của khảo cổ về Kinh Thánh, trong giai đoạn đầu của ngành khảo cổ hầu như chỉ tìm và khám phá Kinh thánh, nên rất nhiều. Tại đây ta chỉ nêu lên một số khám phá quan trọng của khảo cổ về Kinh Thánh.