Giáo lý Công giáo

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 10) [25/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Môsê, vị lãnh đạo của Dân Chúa: cô độc và liên đới [25/12/10]

“Tôi không muốn một mình sống hạnh phúc bên cạnh Chúa, nếu ở đó tôi không có Dân của tôi!”

GIỚI THIỆU TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (LỜI CHÚA) [25/12/10]

Tông Huấn gồm Phần Dẫn nhập; có 3 chương: Chương 1 nói về “Lời Thiên Chúa “(Verbum Dei), Chương 2 nói về “Lời ở trong Hội thánh” (Verbum in Ecclesia), Chương 3 nói về “Lời cho thế gian” (Verbum pro mundo) và phần Kết luận hướng tới công cuộc tái rao giảng Tin mừng trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria “Mẹ của Lời và là Mẹ của Niềm vui” (Mater Verbi et Mater laetitiae)

SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 12 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA (P.II) [25/12/10]

Kính gửi quý độc giả Sứ điệp chung kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần XII về "Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh".

BÀN THỜ [24/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 12 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA [24/12/10]

Kính gửi quý độc giả Sứ điệp chung kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần XII về "Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh".

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 9) [24/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

AĐAM [24/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 8) [23/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 7) [23/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 6) [23/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

ĐTC: Đức Giêsu Kitô xuống thế để tập cho con người nhận biết Thiên Chúa và trở nên giống Người [23/12/10]

Đức Giêsu Kitô xuống thế để tập cho con người nhận biết Thiên Chúa và trở nên giống Người. Ngài đến trần gian để dậy cho chúng ta biết trông thấy và yêu mến các biến cố, thế giới và tất cả những gì bao quanh chúng ta, với chính đôi mắt của Thiên Chúa.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 5) [23/12/10]


Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.
 

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 4) [22/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 3) [22/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 2) [22/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ 1) [22/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM : PHẦN MỞ [21/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO: KINH THÁNH, THÁNH KINH, SÁCH THÁNH [21/12/10]

ĐẶC NGỮ CÔNG GIÁO:

KINH THÁNH, THÁNH KINH, SÁCH THÁNH - TỪ NÀO ĐÚNG?

Nguyễn Long Thao
 

Người khách lạ [21/12/10]

“ Người khách lạ” được phổ nhạc từ câu chuyện “Người Khách Cuối Cùng” của Jérôme và Jean Tharaud thuộc Hàn lâm viện Pháp (Trích tuyển tập:Những mẫu chuyện Giáng Sinh của các tác giả lừng danh trên thế giới).

Giáng Sinh bảo vệ sự sống: Bài 4 Thông điệp cho người chăn chiên [21/12/10]

Vị Cứu Thế các ngươi từng viếng thăm đang bị đuổi bắt. Cha mẹ Ngài vừa ẵm Ngài chạy ngang đây khi các ngươi đang ngủ. Bọn lính đuổi theo bằng ngựa sắp tới gần, nhưng đừng sợ, vì có ta ở với các ngươi

"Sụ khổ, nạn" đầu tiên của Ngôi Hai Thiên Chúa [20/12/10]

Bước vào Mùa Vọng, Giáng Sinh, hay nói đúng hơn là sống mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhập thể và nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thường thì ta hướng về Thiên Chúa dưới lăng kính hân hoan và vui mừng, qua vệc trang trí hoa đèn, hang đá, lễ hội…

Biểu tượng mới của mùa Giáng Sinh [20/12/10]

Dù cho mùa Giáng sinh còn tới sáu tháng nữa, nhưng một chiến dịch quảng cáo Giáng Sinh đã rầm rộ bắt đầu với một biểu tượng mới mẻ chưa tùng thấy: Cảnh một thai nhi còn ở trong lòng mẹ, chụp hình nhờ siêu âm, gọi là ‘Chúa Hài Đồng Siêu Âm’, thiết kế do tổ chức ChurchAds.net, với một chú thích như sau:” Ngài đang tới, Giáng Sinh là của Chúa Cứu Thế”

Chiến thắng hay thất bại? [17/12/10]

Tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 1998, tôi có nói: “Tại Trung Quốc không có tự do tôn giáo thật sự”. Đáng tiếc, tại mật hội Hồng y hôm 19-10, tôi lại phải thông báo tin xấu đó với các Hồng y bạn: “Tại Trung Quốc vẫn không có tự do tôn giáo.”

Á Căn Đình: Tổng Giám Mục khuyến cáo: đừng nhầm lẫn về Ông Già Noel [16/12/10]

Trong một Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Fabriciano Sigampa của Resistencia nói với mọi người rằng "Đó không phải là Lễ Giáng sinh", cách riêng với trẻ em, ngài nhấn mạnh là đừng nhầm lẫn việc kỷ niệm sự ra đời của Chúa Kitô với "một người đàn ông to béo mặc quần áo màu đỏ".