Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.vn


VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15.8

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15.8
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

Tin Mừng thánh Luca 1,39-56
Ngày 15 tháng 8

 
Tin Mừng
Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.


39 During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,40 where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.
41 When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy Spirit,42 cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.
43 And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?44 For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy.
45 Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled."
46 And Mary said: "My soul proclaims the greatness of the Lord;47 my spirit rejoices in God my savior.
48 For he has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed.
49 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name.
50 His mercy is from age to age to those who fear him.
51 He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart.
52 He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly.
53 The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty.
54 He has helped Israel his servant, remembering his mercy,55 according to his promise to our fathers, to Abraham and to his descendants forever."
56 Mary remained with her about three months and then returned to her home.
  
I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,46-47
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,39)
a. Ông Giuse.
b. Bà Êlisabét.
c. Bà Maria.
d. Bà Anna.


a2. Ai đã gọi Đức Maria là Thân Mẫu Chúa tôi? (Lc 1,43)
a. Bà Anna.
b. Ông Giuse.
c. Bà Êlisabét.
d. Sứ thần Gáprien.


a3. Bà Êlisabét nói với Đức Maria: “Em là người thế nào”? (Lc 1,42)
a. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.
b. Được Thiên Chúa thương nâng đỡ.
c. Được mọi người thương mến.
d. Hạnh phúc vì được các ngôn sứ loan báo.


a4. Trước mặt Thiên Chúa, Đức Maria nhận mình là gì? (Lc 1,48)
a. Người tôi trung tín.
b. Phận nữ tỳ hèn mọn.
c. Con cháu tổ phụ Ápraham.
d. Người muôn dân mong đợi.


a5. Ai đã làm cho Đức Maria biết bao điều cao cả? (Lc 1,49)
a. Tổ phụ Ápraham.
b. Ông giuse.
c. Ngôi Hai Thiên Chúa.
d. Đấng Toàn Năng.


B.
b1. Tín điều  Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được tuyên tín vào năm nào?
a. Năm 1854.
b. Năm 1917.
c. Năm 1950.
d. Năm 1962.


b2. Đức Giáo hoàng nào đã tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời?
a. Đức Giáo hoàng Piô X.
b. Đức Giáo hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.


b3.  Đặc ân Đức Mẹ được “lên trời” có nghĩa là gì?
a. Mẹ đã được Thiên Chúa cho tham dự vào chính sự sống của Chúa Ba Ngôi cách trọn vẹn, cả hồn cả xác.
b. Mẹ được Thiên Chúa đưa ra khỏi thế gian tự nhiên hữu hạn này để đi vào thế giới siêu nhiên vô hạn, thế giới thần linh của chính Chúa.
c.  Mẹ được hiệp nhất với Chúa Ba Ngôi và tất cả tạo vật đẹp lòng Chúa trong Tình yêu và Hạnh phúc viên mãn của chính Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.


b4. Trong sách Khải Huyền, tác giả say sưa chiêm ngắm một người Phụ nữ kỳ lạ“mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”. Giáo Hội Công giáo đã nhận ra chính là ai?
a. Là hình ảnh của Đức Maria,
b. Là người Phụ nữ đã cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo một dân tộc mới trong Đức Giêsu Kitô.
c. Là người Phụ nữ  đã cộng tác với công trình cứu chuộc của Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.


b5. Trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, mầu nhiệm nào nói về việc Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác?
a. Mầu nhiệm Vui.
b. Mầu nhiệm Sáng.
c. Mầu nhiệm Thương.
d. Mầu nhiệm Mừng.III. Ô CHỮ
Những gợi ý
01. Chúa nâng cao mọi kẻ gì? (Lc 1,52)

02. Chúa độ trì ai, tôi tớ của Người ? (Lc 1,54)

03. Ai đã gọi Đức Maria là Thân Mẫu Chúa tôi? (Lc 1,43)

04. Chúa dẹp tan phường lòng trí thế nào? (Lc 1,51)

05. Bà Êlisabét nói với Đức Maria: “Em là người được chúc phúc hơn mọi người nào”? (Lc 1,42)

06. Khi nghe lời Đức Maria chào, bà Êlisabét được tràn đầy điều gì? (Lc 1,41)

07. Ai đã thăm bà Êlisabét (Lc 1,39)

08. Ai đã làm cho Đức Maria biết bao điều cao cả? (Lc 1,49)

09. Bà Êlisabét khen Đức Maria có phúc vì đã làm gì? (Lc 1,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Tin Mừng thánh Luca 1,46b-47
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Tin Mừng thánh Luca 1,39-56
Ngày 15 tháng 8
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

* Tin Mừng thánh Luca 1,46-47
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Bà Êlisabét (Lc 1,39)
a2. c. Bà Êlisabét (Lc 1,43)
a3. a. Được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1,42)
a4. b. Phận nữ tỳ hèn mọn (Lc 1,48)
a5. d. Đấng Toàn Năng (Lc 1,49)


B.
b1. c. Năm 1950.
b2. b. Đức Giáo hoàng Piô XII.
b3.  d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Cả a, b và c đúng.
b5. d. Mầu nhiệm Mừng.


III. Ô CHỮ
01. Khiêm nhường (Lc 1,52)
02. Ítraen (Lc 1,54)
03. Êlisabét (Lc 1,43)
04. Kiêu căng (Lc 1,51)
05. Phụ nữ (Lc 1,42)
06. Thánh Thần (Lc 1,41)
07. Maria (Lc 1,39)
08. Đấng Toàn Năng  (Lc 1,49)
09.Tin (Lc 1,45)


Hàng dọc : Mẹ Lên Trời

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây