TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sinh Hoạt Giáo Phận -Năm 2022

Thứ hai - 12/06/2023 01:42 | Tác giả bài viết: VP. TGM-BMT |   782
Giáo Phận có 8 Giáo hạt, 118 Giáo xứ và 77 Giáo họ Biệt lập với 193 Linh mục triều (trong đó có 09 LM hưu dưỡng), và 46 LM dòng, phục vụ cho 468.836 tín hữu chiếm 14,3 % trong tổng số: 3.285.606 dân.
Sinh Hoạt Giáo Phận -Năm 2022

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0262.381.7622
Email: tgmbmt104@gmail.com
tgmbmt@yahoo.com

 

SINH HOẠT GIÁO PHẬN
Năm 2022

 

 

I. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT

 1.  

1. Dân số
Giáo Phận có 8 Giáo hạt, 118 Giáo xứ và 77 Giáo họ Biệt lập với 193 Linh mục triều (trong đó có 09 LM hưu dưỡng), và 46 LM dòng, phục vụ cho 468.836 tín hữu chiếm 14,3 % trong tổng số: 3.285.606 dân. Trong đó: 362.781 người Kinh chiếm 77,4 % và 100.873 người dân tộc thiểu số chiếm 21, 4% trong 3 tỉnh1: Đăk Lăk (13.125,40 km2; 2.127.000 người, 230.908 tín hữu => 10.9 %); Đăk Nông (6.515,30 km2; khoảng 622.168 người, 150.722 tín hữu => 23,2 %) và một phần lớn tỉnh Bình Phước (gồm TP. Đồng Xoài, Thị xã Phước Long và 5 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú và Phú Riềng: 4.834,15 km2; 536,438 người, 87.233 tín hữu => 16,3%).

 

Giáo dân theo từng Giáo hạt như sau:

Giáo hạt

Giáo xứ

Giáo họ

Giáo dân

Tổng

Lm
Triều

Kinh

DTTS

Buôn Hô

16

23

59.914

21.657

81571

22

Chính Tòa

10

10

23.056

11.468

34.524

50

Mẫu Tâm

13

8

44.743

8.677

53.420

21

Giang Sơn

10

24

38.038

23.355

61.393

17

Đăk Mil

15

21

80.509

3.808

84.317

24

Gia Nghĩa

17

14

47.029

19.376

66.405

25

Phước Long

19

14

36.613

4.676

41.289

20

Đồng Xoài

18

8

32.879

13.065

45.944

14

GP. BMT

118

122

362.781

100.873

468.863

193

+ 46 Lm Dòng = 239

2. Bổn mạng Giáo phận.

Năm 2008, Giáo phận đã tôn nhận CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM làm Bổn mạng và Lễ mừng hằng năm vào ngày 22.6 để ghi nhớ ngày Tòa Thánh thiết lập GP (ngày 22.6.1967).

Từ năm 2009, lễ bổn mạng tổ chức tại các địa phương vào đúng ngày 22.6 hằng năm và cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

3. Tình trạng bí tích3.

 

Rửa tội:

6.753

( 2.019 người lớn)

Rước lễ lần đầu:

      8.059

Thêm sức:

 11.167

Hôn phối:

 3.477

 (542 đôi khác tôn giáo)

Dựa theo Báo cáo Toà Thánh năm 2022 của các Giáo xứ và Giáo họ Biệt lập.

4. Cơ sở.
-
Giáo dục - Đào tạo:
- Nhà trẻ - Mẫu giáo - Lớp Tình thương: 266
- Cơ sở từ thiện- xã hội:
- Trung tâm dạy nghề: 1
- Trạm xá, bệnh viện: 1
- Lưu trú học sinh, sinh viên: 37
- Sinh hoạt nghệ thuật, truyền thống: 110


II. CƠ CẤU NHÂN SỰ.

1. Tòa Giám mục.
- Giám mục Giám quản Giáo phận:
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
- Tổng Đại Diện
: Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
- Chưởng Ấn: Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu.
- Quản Lý: Lm. Giuse Trần Văn Phúc.

2. Hội đồng Tư vấn: gồm 17 thành viên.

3. Hội đồng Linh mục.

Gồm 26 thành viên, đại diện cho các Giáo hạt, các lứa tuổi và Dòng tu:
- Tổng Đại Diện: Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
- Chưởng Ấn:Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu.
-
Quản Lý: Lm. Giuse Trần Văn Phúc.
- Trưởng ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B. Nguyễn Minh Hảo.
- Quản hạt Buôn Hô: Lm. Mt. Nguyễn Quang Tuấn.
- Quản hạt Chính Tòa: Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch.
- Quản hạt Mẫu Tâm: Lm. Gioan Bùi Quang Đạo.
- Quản hạt Giang Sơn: Lm. Đa Minh Phạm Sĩ Hiện.
- Quản hạt Đăk Mil: Lm. Phaolô Nguyễn Thư Hùng.
- Quản hạt Gia Nghĩa: Lm. Giuse Nguyễn Văn Khánh.
- Quản hạt Phước Long: Lm. Phêrô Ngô Anh Tấn.
- Quản hạt Đồng Xoài: Lm. Đa Minh Nguyễn Văn Thành.
- Đại diện LM Giáo hạt Buôn Hô:
- Đại diện LM Giáo hạt Chính Tòa: Lm. Giuse Bùi Công Chính.
- Đại diện LM Giáo hạt Mẫu Tâm:
- Đại diện LM Giáo hạt Giang Sơn:        
- Đại diện LM Giáo hạt Đăk Mil: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thành.
- Đại diện LM Giáo hạt Gia Nghĩa: Lm. Giuse Trần Văn Roãn.
- Đại diện LM Giáo hạt Phước Long:     
- Đại diện LM Giáo hạt Đồng Xoài: Lm. P.A. Trương Hồng Chương.
- Đại diện LM thụ phong từ 1959-1992:         
- Đại diện LM thụ phong từ 1993-1998: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.
- Đại diện LM thụ phong từ 1999-2006: Lm. G.B. Cao Thanh Tâm.
- Đại diện LM thụ phong từ 2007-2016: Lm. Giuse Nguyễn Vinh Quang.
- Đại diện LM dòng: Lm. Phêrô Cao Dương Đình Thời.

4. Quý Cha Quản hạt.

- Buôn Hô:         Lm Mt. Nguyễn Quang Tuấn.
- Chính Tòa:      Lm Antôn Vũ Thanh Lịch.
- Mẫu Tâm:        Lm Gioan Bùi Quang Đạo.
- Giang Sơn:       Lm Đa Minh Phạm Sĩ Hiện.
- Đăk Mil:          Lm Phaolô Nguyễn Thư Hùng.
- Gia Nghĩa:       Lm Giuse Nguyễn Văn Khánh.
- Phước Long:    Lm Phêrô Ngô Anh Tấn.
- Đồng Xoài:      Lm Đa Minh Nguyễn Văn Thành.

5. Tòa án hôn phối.

- Linh mục Giuse Bùi Công Chính:         Thẩm phán (duy nhất)
- Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Đậu: Bảo hệ viên
- Linh mục Giuse Nguyễn Quang Diệu:  Lục sự

6. Giám đốc Trung tâm Mục vụ: Lm. G.B. Nguyễn Huy Bắc

7. Các Trưởng Ban của các Ủy ban Giám mục.

- Ban Giáo sĩ và Chủng sinh:        Lm. Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.
- Đặc trách Chủng sinh và Ứng sinh:      Lm. Giuse Nguyễn Văn Úy.
- Ban Tu sĩ:                         Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thái.
- Ban Mục vụ Giáo dân:     Lm. G.B. Nguyễn Minh Tâm.
- Ban Mục vụ Gia đình:      Lm. G.B. Nguyễn Minh Tâm.
- Ban Giáo lý Đức tin:         Lm. G.B. Nguyễn Huy Bắc.
- Ban Loan báo Tin Mừng: Lm. G.B. Nguyễn Minh Hảo.
- Ban Phụng tự:                   Lm. G.B. Phạm Chính Trực.
- Ban Thánh nhạc:              Lm. Matthêu Nguyễn Quang Tuấn.
- Ban Bác ái Xã hội – Caritas:      Lm. Giuse Vũ Ngọc Toàn.
- Ban Văn hóa và Truyền thông:   Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch.
- Ban Mục vụ Giới trẻ:        Lm. Giuse Đỗ Minh Hiển.
- Ban Giáo dục Công giáo:  Lm. G.B. Nguyễn Đình Lượng.
- Đặc trách sinh viên Công giáo:   Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh.
- Ban Công lý và Hòa bình: Lm. Giacôbê Phạm Xuân Lương.
- Ban Mục vụ Di dân:         Lm. Giuse Phạm Tấn Hùng.

8. Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển - Nha Trang.

- Phó Giám đốc - Giáo sư thường trú:   Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh.
- Giáo sư thỉnh giảng:                 Lm. Giuse Nguyễn Văn Úy.

 

III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT


Cuộc chiến tại Ukraina và World cup 2022 là sự kiện nổi bật trên Thế giới trong năm qua. Ở Việt Nam, sau đại dịch covid-19, cả nước đang dần khôi phục lại cuộc sống. Tại Giáo phận Ban Mê Thuột có những sự kiện nổi bật được ghi nhận sau đây:

1. Thánh lễ Minh Niên trong mùa Covid

Những giây phút linh thiêng ngày đầu năm mới, người tín hữu Công giáo có truyền thống đến Nhà thờ, như một gia đình sum họp quây quần bên nhau, dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, biết ơn về những ân huệ đã lãnh nhận trong năm qua, và xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, hộ trì trong năm mới.

Năm nay do dịch bệnh Covid còn dai dẳng, nên Tết ở Ban Mê Thuột thật đặc biệt. Đặc biệt vì chỉ những ai có giấy mời mới được đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ, ai không có “vé” thì ở nhà xem lễ online.

2. Thông Báo

Ngày 10.02.2022, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột ra Thông báo: tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày trên trang Web.

Do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp trong thời gian qua, hầu hết mọi người chúng ta đều phải tham dự Thánh lễ trực tuyến kể từ tháng 5 năm 2021.

Nay, Chính quyền địa phương của nhiều tỉnh trong đó có Đăk Lăk đã bắt đầu thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy Quy định tạm thời: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Và vì thế bà con giáo dân đã có thể bắt đầu đi tham dự Thánh Lễ trực tiếp tại các nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ tùy theo điều kiện của từng địa phương miễn là giữ các quy định y tế về phòng dịch.

3. Thông Báo

Ngày 25.02.2022, Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột ra Thông báo: Do số ca nhiễm Covid đang gia tăng trở lại trên nhiều tỉnh thành, nên Chính quyền ở nhiều địa phương hạn chế số người đi tham dự Thánh Lễ, cụ thể là tại thành phố Buôn Ma Thuột là không quá 20 người. Trong hoàn cảnh đó, Đức Cha Giáo phận quyết định mở lại Thánh Lễ trực tuyến cho bà con giáo dân trong Giáo phận có thể tham dự, bắt đầu từ Chúa nhật VIII thường niên theo khung giờ sau đây:
- Thánh Lễ Chúa Nhật: 5 giờ 30
- Thánh Lễ ngày thường: 5 giờ 00

 

4. Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục -2022

Ngày 18.02.2022, vào lúc 8 giờ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, cử hành Thánh lễ truyền chức Linh mục cho các thầy Phó Tế tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột (Hội trường mới).

Theo dự kiến, Thánh lễ truyền chức Linh mục được cử hành vào ngày 14 tháng năm 2021, nhưng do dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên phải hoãn lại.

 

5. Thánh lễ Truyền chức Phó tế

Ngày 01.3.2022, vào lúc 8g00, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 14 tiến chức tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột (Nhà nguyện mới). Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên không có Cộng đoàn dân Chúa hiện diện tham dự.

 

6. THÔNG BÁO Huy Động Nguồn Nhân Lực Tham Gia Hỗ Trợ Phòng Chống Covid - đợt 2

Ngày Thứ Tư Lễ Tro 02/3/2022, Đức Giám mục Giáo phận ra Thông báo Huy Động Nguồn Nhân Lực Tham Gia Hỗ Trợ Phòng Chống Covid - đợt 2:

Tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Chính Quyền Tỉnh tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay phòng, chống dịch. Sở Y Tế, qua văn thư số 727/SYT-TCCB đề ngày 27/02/2022, kêu gọi các tổ chức tôn giáo trong địa bàn tỉnh vận động tiếp tục vận động bà con đăng ký tình nguyện tham gia làm việc tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh.

Thời gian qua, đã có 80 anh chị em trong Giáo phận đăng ký tham gia vào công tác thiện nguyện, gồm có: 03 linh mục, 03 thầy phó tế, 04 chủng sinh, 43 nữ tu và 27 anh chị em giáo dân. Sự hiện diện và cung cách phục vụ của các thiện nguyện viên Công giáo đã mang lại sự nâng đỡ tích cực cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế.

Trong tinh thần chung tay phòng chống dịch, Đức Giám mục Giáo phận kêu gọi anh chị em, những ai có chuyên ngành y tế như: điều dưỡng, giảng viên, sinh viên, học viên ngành y tế… xin vui lòng tham gia vào nhóm tình nguyện này. 

7. BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG

 

Ngày 19.03.2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

8. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản gặp gỡ Ban Tư vấn

Ngày 22.3.2022, vào lúc 9g00 tại phòng họp TGM, Đức cha Vinh Sơn có buổi gặp gỡ Ban Tư vấn Giáo phận Ban Mê Thuột trước khi lên đường nhận sứ vụ mới.

Buổi gặp gỡ diễn ra đượm nét buồn khi sắp phải chia tay Vị chủ chăn kính yêu hết lòng vì đoàn chiên. Suốt 13 năm gắn bó mật thiết với Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Cha đã để lại biết bao tình cảm, biết bao kỷ niệm, biết bao điều tốt đẹp cho các linh mục, các tu sĩ, và các tín hữu. Dấu chân ngài đã rảo khắp mọi nẻo đường và để lại bao điều kỳ diệu trên cánh đồng truyền giáo bao la rộng lớn: Đăk Lăk, Đăk Nông và Bình Phước.

Trước đó, ngày 20.3.2022, vào cuối Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Chay được truyền hình trực tuyến, Đức cha Vinh Sơn đã có lời chào biệt Giáo phận Ban Mê Thuột rất cảm động. Ngài nói: “Tôi cám ơn tất cả anh chị em tín hữu đã cùng với tôi sống đức tin nhiệt thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì việc chung. Tôi cám ơn tất cả các tu sĩ đã làm việc không biết mệt mỏi trong sự hiệp thông với Giáo hội. Tôi cám ơn tất cả anh em linh mục đã sống tinh thần vâng phục, coi lợi ích chung hơn lợi ích riêng”.

 


9. Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự

Ngày 25.3.2022, vào lúc 15g00, Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự được cử hành tại Nhà nguyện Tòa Giám mục. Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Thánh lễ bị hạn chế, chỉ có một số ít linh mục đồng tế, một số ít tu sĩ và thân nhân, linh tông, huyết tộc của Cha Cố tham dự trực tiếp.

 

10. Tiễn Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đi Hải Phòng nhận sứ vụ mới
 


Sáng ngày 29.3.2022, mặc dù không báo trước, nhưng có khá đông cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột đã đến Tòa giám mục tiễn chào Đức Cha Vinh Sơn lên đường nhận sứ vụ mới. Buổi chia ly nào cũng buồn và ngấn lệ, dẫu biết rằng Đức Cha vẫn chăm sóc mục vụ cho giáo phận Ban Mê Thuột cho đến khi giáo phận có Tân Giám Mục. Nhưng, bao nhiêu tình cảm yêu thương dâng trào khiến kẻ ở, người đi bùi ngùi xúc động…

Đức Cha đã ra sân bay Buôn Ma Thuột lên đường đi Hải Phòng trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN 1512, khởi hành vào lúc 8g10 và dự kiến sẽ đến Hải phòng vào lúc 9g50 cùng ngày. Phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột cùng đi với ngài gồm 16 vị: Cha TĐD –Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Cha Quản lý – Giuse Trần Văn Phúc, Cha Chưởng ấn –Giuse Nguyễn Quang Diệu, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý tu sĩ và 2 vị đại diện giáo dân.

11. Thánh Lễ Làm Phép Dầu

 

Ngày 11.4.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Tòa Giám Mục, vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (11/04/2022).

Do dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nên Thánh lễ chỉ có một số Linh mục và một số Tu sĩ đại diện trong Giáo phận đến tham dự. Cụ thể như sau: quý Cha quản Hạt, quý Cha trong Ban tư vấn, quý Cha Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý Cha trong Tòa Giám mục, quý Cha trưởng ban các Ban mục vụ, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 2 Soeurs đại diện Dòng Phaolô, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Tử Bác Ái và 2 Sư huynh đại diện Dòng La-san.

Thánh lễ được truyền hình trực tuyến để tất cả các thành phần dân Chúa trong Giáo phận đều có thể hiệp thông qua video do Ban VHTT thực hiện.

12. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH -Mừng Chúa sống lại

Ngày 17/04/2022, do tình hình dịch bệnh, Cha Giuse Bùi Công Chính cử hành Thánh lễ Mừng Chúa phục sinh trực tuyến qua trang web Giáo phận, để cộng đoàn dân Chúa có thể hiệp thông.

13. THÔNG BÁO TẠM NGƯNG THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

Ngày 22.4.2022, Văn phòng Tòa Giám mục ra thông báo tạm ngưng Thánh lễ trực tuyến trên trang web Giáo phận từ ngày 24.4.2022, Chúa nhật II Phục Sinh.

Anh chị em tín hữu có thể đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ trực tiếp tùy theo tình hình địa phương.

14. Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại TTHH Đồi Thánh Tâm Xã Đoài -2022

 

Ngày 24.4.2022, vào lúc 9g00 Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.

Thánh lễ do Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại Diện, chủ tế. Đồng tế với Ngài, có Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, linh hướng Lòng Thương Xót; Quý Cha Quản hạt; Cha Quản xứ Xã Đoài; và Quý Cha đang phục vụ tại các giáo xứ, các cộng đoàn lân cận.

15. LỄ KHÁNH THÀNH TTHH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM THÁC MƠ

Ngày 13.5.2022, hai giáo hạt Phước Long, Đồng Xoài long trọng tổ chức lễ khánh thành Trung Tâm Hành Hương (TTHH) Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ sau gần 4 năm trùng tu, xây dựng.


16. THÁNH LỄ KIM KHÁNH LINH MỤC CHA GIUSE TRỊNH VĂN HÂN
 

Ngày 20.05.2022, Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm hồng ân Kim Khánh Linh mục của cha Giuse Trịnh Văn Hân tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột.
 
17. Hội Nghị “TIỀN - THĐ GIÁM MỤC VỀ HIỆP HÀNH”

Ngày 21.6.2022, Hội Nghị “TIỀN - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ HIỆP HÀNH” của Giáo phận Ban Mê Thuột được tổ chức vào lúc 8g30, tại Trung Tâm Mục Vụ dưới sự điều hành của Đức Cha Vinh Sơn.

 


18. GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
- MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – BỔN MẠNG
- KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP
- THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Ngày 22.6.2022, Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan mừng Lễ Bổn mạng, kỷ niệm 55 năm Thành lập, cùng với việc Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đặt tay Truyền chức Linh mục cho 14 Thầy phó tế Khóa XIV (2013-2021). Thánh lễ cử hành vào lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa.

 

19. Thánh lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 24.6.2022, Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục, vào lúc 9g00, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám Quản Tông Tòa, đã về chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành Trung tâm Hành hương tôn kính Lòng Chúa Thương Xót – Đồi Thánh Tâm.

 

20. Khóa Tĩnh Huấn HĐGX năm 2022 
 

Ngày 11.8.2022, lúc 08g30, tại Trung tâm Mục vụ GP Ban Mê Thuột, Ban Mục vụ Giáo dân long trọng khai mạc Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập. Khóa tĩnh huấn được tổ chức hai ngày: 11 – 12 tháng 8 năm 2022 với chủ đề: “QUÝ CHỨC và SỨ VỤ HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI”. 

21. Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Ngày 15.8.2022, vào lúc 8 giờ 00, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn.

22. Trận tứ kết: Clergy Ban Mê Thuột và Clergy Thanh Hóa

 

Trận tứ kết Cúp Hiệp Hành 2022 giữa Clergy Ban Mê ThuộtClergy Thanh Hóa diễn ra vào lúc 8g30 ngày 07.9.2022 tại sân Trường Hoàng Việt (42 Phạm Hùng, Tp Buôn Ma Thuột).

23. Lễ An táng Cha Cố Antôn Trương Trọng Tài

 

Ngày 12.9.2022, Thánh lễ an táng Cha Cố Antôn Trương Trọng Tài được cử hành vào lúc 5g00 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại Diện Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có gần 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

24. Gia đình Truyền Thông hội ngộ mừng bổn mạng -2022

Mỗi năm một lần, Gia đình Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột lại có dịp gặp gỡ nhau mừng lễ bổn mạng, kính Các Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel và Raphael. Năm nay, Buổi Hội Ngộ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ vào ngày 30.9.2022. Hơn 100 thành viên từ các Giáo hạt, Giáo xứ, các Dòng tu, đoàn thể đã về tham dự.

 

25. Làm phép tòa nhà Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

Sáng ngày 12.10.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám quản Giáo phận, đã về chủ sự nghi thức làm phép tòa nhà mới xây dựng hoàn thành trong khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

26. Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột – 2022

Chiều thứ Hai, ngày 7.11.2022, các Linh mục Dòng và Triều, các Thầy phó tế, đang phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột, đã quy tụ về Tòa Giám mục (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT) tham dự Tuần Tĩnh Tâm thường niên 2022 của hàng Giáo Sĩ. 

 

27. Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 11.11.2022

Vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 11.11.2022, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám quản Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 17 tiến chức.

 

28. CÁO PHÓ: Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khẩu

Thánh lễ an táng: 15g00 Thứ Bảy, ngày 12/11/2022 tại Thánh đường Giáo xứ Phùng Khoang do Đức Cha Vinh Sơn, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự.

 

29. Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Kim Hòa


Sáng ngày 07.12.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, chủ sự nghi thức khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ Giáo xứ Kim Hòa.

30. Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại TTHH Thác Mơ

Ngày 8.12.2022, vào lúc 8g00, Thánh lễ được cử hành trọng thể, trang nghiêm do Đức Cha giám quản Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Linh mục trong hai giáo hạt và giáo phận.

 

31. Đồng hương GP.BMT họp mặt tại Sài Gòn

Ngày 11.12.2022 -Chúa Nhật III Mùa Vọng, vào lúc 13g00, Ban Mục vụ Di Dân tổ chức họp mặt Anh Chị Em Di Dân Giáo phận Ban Mê Thuột - Lần thứ VII tại Nhà hưu dưỡng Phát Diệm - 664 (212) Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Chủ đề: ANH CHỊ EM DI DÂN CÙNG NHỊP BƯỚC VỚI GIÁO HỘI.

32. Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa

Lễ Giáng Sinh ngày nay đã trở thành ngày hội toàn cầu, mang thông điệp hòa bình thế giới: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2, 14).

Sau thời gian dài dịch bệnh, Lễ Giáng Sinh năm nay là dịp mọi người dành cho nhau sự cảm thông, sẻ chia chân thành; nhất là đối với anh chị em đang đau bệnh, nghèo khó hoặc những gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Từ chiều 24.12.2022, đã có hàng vạn người tập trung về khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, hòa chung niềm vui với các tín hữu Công giáo mừng Chúa Giáng Sinh.

Chương trình Canh thức Giáng sinh bắt đầu vào lúc 21 giờ, với chủ đề: “Hiệp Hành về Bê Lem”.

33. Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Phúc Bình


Sáng ngày 14.12.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, chủ sự nghi thức khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ Giáo xứ Phúc Bình.
 

34. Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Buôn Hằng


Sáng ngày 29.12.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, chủ sự nghi thức khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ Giáo xứ Buôn Hằng.

IV. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC.

V. SINH HOẠT CỦA LINH MỤC ĐOÀN

1. Tĩnh tâm tháng.

 • Giáo hạt Phước Long: Thứ Hai - Tuần thứ I.

 • Giáo hạt Đồng Xoài: Thứ Ba - Tuần thứ I.

 • Giáo hạt Buôn Hô: Thứ Hai - Tuần thứ II.

 • Giáo hạt Chính Tòa: Thứ Ba - Tuần thứ II.

 • Giáo hạt Gia Nghĩa: Thứ Hai - Tuần thứ III.

 • Giáo hạt Đăk Mil: Thứ Ba - Tuần thứ III.

 • Giáo hạt Giang Sơn: Thứ Hai - Tuần thứ IV

 • Giáo hạt Mẫu Tâm: Thứ Ba - Tuần thứ IV.


Những nội dung chính trong các buổi tĩnh tâm là học hỏi về đời sống Linh mục và mục vụ, lãnh Bí tích Hoà giải và Chầu Thánh Thể.

2. Linh mục thuyên chuyển đến:


Giáo hạt Chính Tòa

• Giuse Đinh Tiến Dương -Phó xứ Gx. Buôn Hằng.
• Phêrô Nguyễn Lê Hồng Phương -Phó xứ Gx. Thánh Tâm.
• Phaolô Nguyễn Quang Hải -Phụ tá Gx. Thuận Tâm.
• Giuse Vũ Văn Tiệp -TCV Phaolô Lê Bảo Tịnh.
• Phêrô Trần Văn Tuấn -Phó xứ Gx. Dũng Lạc.
• Nicolas Lưu Nhất Tâm -TGM.

Giáo hạt Mẫu Tâm

- Phaolô Nguyễn Ngọc Duy -Phụ tá Gh. Ea Lê.
- Giuse Dương Minh Hoàng -Phó xứ Gx. Thánh Linh.
- Antôn Bùi Văn Minh -Phó xứ Gx. Tân Lợi.
- Batolomeo Nguyễn Hoàng Tuấn, OP -Phụ tá Gx. Hoà Nam.
- Giêrônimô Nguyễn Đức Tiến,SSS -Phụ tá Gx. Quỳnh Ngọc.

 

Giáo hạt Buôn Hô

•             Phaolô Nguyễn Hữu Dinh                Phó xứ Gx. Vinh Đức.

•             Giuse Nguyễn Văn Huyền                Phó xứ Gx. Vinh Quang.

•             Giuse Nguyễn Quốc Khánh             Phó xứ Gx. Ea Tul.

•             Phêrô Nguyễn Tùng Lâm                  Phụ tá Gx. Quảng Nhiêu.

•             Giuse Phạm Văn Thưởng                  Phó xứ Gx. Kon H’ring.

•             Gioan Nguyễn Hoàng Tâm              Phụ tá Gx.Buôn Hô.

•             G.B Nguyễn Vương                            Phó xứ Gx. Ea H’leo.

 

 •  

Giuse Nguyễn Ngọc Tháo, S.M.V Phụ tá Gx. Vinh Tân.

 •  

G.B Phạm Trọng Tình, O.CARM Phụ tá Gx. Nam Thiên (2023).


Giáo hạt Giang Sơn


•           Phêrô Lê Minh Anh                             Phụ tá Gx. Đông Sơn.

•           Phêrô Nguyễn Việt Dũng                   Phó xứ Gx. Kim Châu.

•           Phaolô Trần Quốc Đạt                         Phụ tá Gh. Lạc Thiện .

•           Giuse Nguyễn Văn Hiếu                    Phụ tá Gx. Vinh Hoà.

•           Phêrô Vương Đình Thắng                  Phụ tá Gh. Lạc Thiện.

•           Giuse Nguyễn Văn Triều                   Phụ tá Gx. Giang Sơn.

•           Giuse Cao Đức Đạt, O.CARM        Phụ tá Gh. Ea H’ning.


Đaminh Nguyễn Đức Hùng, O.CARM -Phụ tá Gh. Ea Hning (2023)


Giáo hạt Đăk Mil

- Phêrô Dương Nguyên Bảo Chương Phó xứ Gx. Quảng Đà.
-
Giuse Nguyễn Đức Hoàng -Phó xứ Gx. Vinh An.
- Phêrô M. Nguyễn Khánh Luyện -Phó xứ Gx. Xuân Lộc.
-
Anrê Ai Bốn Khới Ayua -Phó xứ Gx. Phúc Thành.
- G.B Hồ Anh Phi -Phụ tá Gx. Phúc Lộc.
- G.B Đinh Văn Mạnh Khương -Phó xứ Gx. Bác Ái.
- Gioan Nguyễn Trọng Thiên -Phó xứ Gx. Vinh Hương.
- Phêrô Vũ Đức La San -Phó xứ Gx. Xã Đoài.
- Bênađô Nguyễn Trọng Hiền, CFS -Phụ tá Gx. Phúc Thành.
-
Giuse Vũ Ngọc Thanh, OP -Phụ tá Gx. Quảng Phúc.
-
Phêrô Nguyễn Ngọc Duy, OFM -Phụ tá Gx. Kitô Vua.

 

Giáo hạt Gia Nghĩa

- Đaminh Nguyễn Quang Huy -Phó xứ Gx. Nghi Trung.
-
F.X Vũ Văn Dũng -Phó xứ Gx. Thiên Phước.

- Giuse Trần Đoàn Nhân Tiếng -Phó xứ Gx. Thiên Ân.
-
Ambrôsiô Trần Đức Trạng -Phụ tá Gx. Gia Nghĩa.

Giáo hạt Phước Long

- Phêrô Vũ Hồng Ân -Phó xứ Gx. Đăk Ân.
-
Phêrô Cao Xuân Phú -Phó xứ Gx. Nhơn Hoà.
-
Phêrô Trần Hiền Ngự -Phó xứ Gx. Long Điền.
-
Giuse Đặng Văn Khuyến -Phó xứ Gx. An Bình.
-
Giuse Trương Đình Thiệu -Phó xứ Gx. Phước Long.
-
Phêrô Nguyễn Minh Tuấn, S.S.S -Phụ tá Gx. Bù Nho.


Giáo hạt Đồng Xoài
-
Đaminh Nguyễn Thế Thành Tâm -Phó xứ Gx. Đăk Nhau.
-
Piô Phạm Đình Tiến, C.S.F -Phụ tá Gx. Đồng Tâm.
-
Giuse Trần Văn Thịnh, O.CARM -Phụ tá Gx. Tân Lập.

3.
Linh mục được Đức Cha bổ nhiệm:

Giáo hạt Chính Toà

- G.B Nguyễn Quốc Thuần -Quản nhiệm Gh. Duy Linh.
- Phêrô Vương Tiên Hoàng -Quản nhiệm Gh. Ea Uy.


Giáo hạt Mẫu Tâm           

- Giuse Phan Quảng Đại -Quản xứ Gx. Quỳnh Ngọc.         
- Giuse Vũ Văn Thảo -Quản nhiệm Gh. Phanxicô.


Giáo hạt Buôn Hô

- Giuse Đậu Đình Hà -Quản nhiệm Gh. Vinh Phúc.
- Antôn Trần Nhân Tâm -Quản xứ Gx. Thiên Đăng.
-
Đaminh Nguyễn Đức Duy, O.M.I -Quản nhiệm Gh. Ea Tân.


Giáo hạt Giang Sơn
-
Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long  -Quản nhiệm Gh. Kim Sơn.            
- G.B Nguyễn Quốc Hưng -Quản nhiệm Gh. Kim Thành (2023).
- Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.CARM -Quản nhiệm Gh. Ea H’ning.


Giáo hạt Đăk Mil

- Phêrô Nguyễn Tiến Hải -Quản nhiệm Gh. Nam Nung.
- G.B Phan Huy Chương, S.B.D -Quản nhiệm Gh Xuân Thành (2023).


Giáo hạt Gia Nghĩa

- Giuse Hoàng Đức Nhung -Quản nhiệm Gh. Thiện Tâm.
- Phaolô Nguyễn Đình Cương -Quản nhiệm Gh. Nhân Hoà.
- F.X Vũ Văn Luân -Quản nhiệm Gh. Phúc Lâm
- Antôn Dương Văn Thảo -Quản nhiệm Gx. Nghi Lập.
- Giuse Nguyễn Văn Thược, S.M.V -Quản nhiệm Gh. Nhật Hà.

 

Giáo hạt Phước Long

- Phaolô Phạm Đức Chương -Quản xứ Gx. Long Hà.
- Giuse Nguyễn Quý Hồng -Quản nhiệm Gh. Khắc Khoan.
- Giuse Nguyễn Văn Nhiệm -Quản xứ Gx. Phước Vĩnh.
- Giuse Trần Văn Tam -Quản xứ Gx. Phước Sơn.


Giáo hạt Đồng Xoài
- Giuse Nguyễn Huy Hoàng -Quản xứ Gx. Đức Liễu
-
G.B Trần Thượng Uyển -Quản xứ Gx. Tân Hưng.


 

4. Mục vụ Hôn phối.


Cha Giuse Bùi Công Chính phụ trách Mục vụ Hôn phối của Giáo phận, nay về Trung tâm Mục vụ Giáo Phận (Đc: 01 Trần Hưng Đạo, Tp. BMT), nên xin quí Cha hướng dẫn giáo dân khi có những vấn đề liên quan đến hôn phối hoặc cần đến tòa án hôn phối, thì điện thoại trước cho ngài theo số 0334 820 709 để hẹn ngày giờ.

5. Mục vụ Bệnh nhân.

Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ – Phó xứ Gx. Mẫu Tâm và giúp Mục vụ Bệnh nhân, nên xin quí Cha hướng dẫn giáo dân: trước khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viên thì xin các Cha xứ xức dầu bệnh nhân. Trong trường hợp không thể gặp các Cha hoặc cấp cứu và phải chuyển bệnh nhân đến Tp. Buôn Ma Thuột, thì xin liên hệ với Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ tại Nhà thờ Mẫu Tâm (Đc: 70 Y Ngông, P. Tân Tiến, Tp. BMT) hoặc Điện thoại số 0905 284 929.


6. Linh mục hưu dưỡng.

 

STT

Tên Thánh

Họ và Tên

Năm Sinh

Cơ sở hưu

 

 

 

 

 

01

Giuse

Đặng Sĩ Bình

1934

TGM

 

 

 

 

 

02

Micae

Trần Kim Chinh

1942

TGM

 

 

 

 

 

03

Anrê

Trần Xuân Cương

1936

TGM

 

 

 

 

 

04

Micae

Trần Thế Hải

1949

TGM

 

 

 

 

 

05

Đaminh

Hà Duy Khâm

1934

TGM

 

 

 

 

 

06

Phanxicô Xaviê

Phạm Bá Lễ

1941

TGM

 

 

 

 

 

07

Giuse

Nguyễn Tiến Lễ

1930

TGM

 

 

 

 

 

08

Augustinô

Hoàng Đức Toàn

1936

TGM

 

 

 

 

 

09

Đaminh

Phạm Bá Tòng

1936

TGM

 

 

 

 

 

 

 1.  

7. Quỹ Tương Trợ Linh Mục - ĐIỀU LỆ

 

- ĐIỀU 1: Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận được thiết lập trước hết bởi tình huynh đệ Linh mục trong Linh Mục Đoàn theo tinh thần của Sắc Lệnh Chức Vụ và Đời Sống Linh Mục số 8:

“Khi gia nhập hàng linh mục nhờ Bí Tích Thánh Chức, tất cả các linh mục liên kết mật thiết với nhau bằng một tình huynh đệ do Bí Tích; nhưng đặc biệt trong một Giáo phận, khi được chỉ định phục vụ dưới quyền Giám Mục của mình, các ngài hợp thành một Linh Mục Đoàn duy nhất… Vì vậy mỗi vị liên kết với những thành phần khác của Linh Mục Đoàn bằng những mối dây đặc biệt của tình bác ái tông đồ, của thừa tác vụ và tình huynh đệ…” (LM 8a).

-
ĐIỀU 2: Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận là một phương cách thể hiện tương quan tình nghĩa giữa anh em linh mục trong Linh Mục Đoàn Giáo phận: mọi người đều quan tâm đến nhau như anh em trong một gia đình đặc biệt là về khía cạnh sức khỏe.


- ĐIỀU 3: Tích cực thực hiện các điều khoản của Điều Lệ Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận, các Linh mục thể hiện một khía cạnh của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương, một chứng tá sống động của Đức Ái Kitô giáo như Công Đồng Vaticanô II kêu gọi:


“Mỗi Linh Mục hiệp nhất với các anh em Linh Mục khác bằng mối dây bác ái, cầu nguyện và cộng tác dưới mọi hình thức, và như thế, thể hiện được sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã thiết lập giữa các môn đệ mình, để thế gian nhận biết Chúa Con đã được Chúa Cha sai đến. (LM 8b).

- ĐIỀU 4: Để có thể xây dựng Quỹ Tương Trợ Linh Mục, mỗi Linh
Mục Giáo Phận có nghĩa vụ: Góp phần cơ bản 10.000.000đ trong thời hạn tối đa là 3 năm tính từ ngày thụ phong. Sau đó, trong 10 năm kế tiếp, mỗi năm góp 1.000.000đ.

- ĐIỀU 5:
Các Linh mục dòng nhập vụ Giáo phận, nếu tham gia Quỹ Tương Trợ, cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như linh mục Giáo phận.

- ĐIỀU 6: Để Quỹ Tương Trợ Linh Mục Giáo Phận thực sự có ý nghĩa và được sử dụng đúng mục đích. Các Linh Mục Giáo Phận thường xuyên quan tâm đến vấn đề sức khỏe của nhau, hầu có sự cảm thông chia sẻ và thông báo kịp thời cho Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ. Trích những số trong Bản Điều lệ liên quan đến năm nay.


 

VI. CÁC HỘI DÒNG VÀ TU HỘI

* HỘI DÒNG NAM.


Gồm 17 Hội Dòng và 22 Cộng đoàn.

  1.  

1. Đan viện Biển Đức Thiên Hoà– O.S.B

Gồm 02 cộng đoàn:

 •  

- Cđ Thiên Hòa.  Đc: T.5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk, T. Đăk Lăk.
- Cđ Hòa Nam.  Đc: X. Êa Nuôl, H. Buôn Đôn, T. Đăk Lăk.

 

  1.  

2. Đan viện Biển Đức Thủ Đức– O.S.B

 •  

Gồm 01 cộng đoàn:

 •  

- Cđ Nhật Hà. Đc: T.3, X. Đắk Som, H. Đắk Glong, T. Đắk Nông.


3.  Dòng Đa Minh - O.P

Gồm 01 cộng đoàn:

- Cđ Martinô. Đc: X. Hòa Hiệp, H. Cư Kuin, T. Đăk Lăk.

 

  1.  

4. Dòng Anh Em Con Đức Mẹ Người Nghèo – F.V.P

Gồm 01 cộng đoàn:

 •  

- Cđ Thống Nhất. Đc: T. 08, X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. BP.

 

  1.  

5. Dòng Saledieng Don Bosco – S.D.B

Gồm 01 cộng đoàn:

 •  

- Cđ Don Bosco. Đc: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.

 

  1.  

6. Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ - O M.I

Có các Tu sĩ Linh mục đang giúp Gx. Phú Lộc (BH) - Gx. Nhân Cơ (GN) và Phước Tín (Đx).

 

  1.  

7. Dòng Anh Em Trường Kitô - F.S.C

Gồm 03 cộng đoàn:

 •  

- Cđ Lasan I. Đc: 149, Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, Tp. BMT, Đăk Lăk.
- Cđ Lasan II. Đc: 127 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. BMT, Đăk Lăk.
- Cđ Lasan Vinh An.  Đc: 09N T. Mỹ Yên, X. Đức Minh, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

   1.  
8. Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời – S.V.D - Gồm 02 cộng đoàn:
 •  

- Cđ Đức Minh.  Đc: T. Thanh Sơn, X. Đức Minh, Đăk Mil, Đăk Nông.
- Cđ Thiên Ân. Đc: Thôn4, X. Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. Đăk Nông.

 

9. Dòng Thánh Gia Long Xuyên – F.S.F

Gồm 01 cộng đoàn:
- Cđ Phước Tín.  Đc: 293 T. Đồng Tâm, X. Phước Tân, H. Bù Gia Mập, Bình Phước.

 •  


10. Dòng Thánh Thể – S.S.S

Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Đức Mẹ La Vang. Đc : 582 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. BMT.

  • Cđ Thánh Thể. Đc: T. Bình Điền, X. Bình Sơn, H. Phú Riềng, T. BP

   • Nhân sự: 08 Linh mục tu sĩ.

 

11. Dòng Thừa Sai Việt Nam – S.M.V - Gồm 01 cộng đoàn:
• Cđ Bù Đăng.   Đc: 167 T.2, X. Đoàn Kết, H. Bù Đăng, T. BP.
 

12. Đan viện Xitô Phước Sơn – O.C

Gồm 03 cộng đoàn:
• Cđ Thánh Mẫu Đăk Phước Rừng Lạnh.              Đc: T.3 Rừng Lạnh,

• Cđ Bình Phước.Đc: X. Đường 10, H. Bù Đăng, T. BP.

• Cđ Xitô Đồng Phước. Đc: 111 Ấp 2. X. Đồng Tiến, H. Đồng Phú, Bình Phước.

 1.  

14. Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh


- Gồm 01 Cộng đoàn:
• Cđ Cộng Đoàn Xito Thánh Mẫu Phước Bình Đc: Thôn 9, Nam Bình, Đak Song, Đak Nông.


15. Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn – C.M

Gồm 02 cộng đoàn:

- Cđ Hương Sơn. Đc: 107 T.7, X. Nam Bình, H. Đăk Song, T. Đăk Nông.

- Cđ Xuân Hòa.  Đc: 232 T. Hòa Phong, X. Đăk Sắk, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.


16.  Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu – O.F.M. CONV

Cộng đoàn Thánh Phanxicô Assisi.  Đc: T.03, X. Đăk Nrot, Đăk Mil, T. Đăk Nông.

17.  Dòng Thừa Sai Đức Tin – M.F

 • Có Tu sĩ Linh mục đang giúp mục vụ tại Gx. Quảng Phúc (GN).

 

18. Dòng Cát Minh – O. CARM

•  Cộng đoàn Thánh Ngôn sứ Êlia.             Đc: Gh Ea H’ning – X. Hoà Hiệp, H. Cư Kuin, T. Đăk Lăk.

 

* HỘI DÒNG NỮ

 1.  
 

Gồm 28 Hội Dòng và 137 Cộng Đoàn.

 

 

1. Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

Gồm 61 cộng đoàn:

 • 53 Cđ phục vụ trong Gp. Ban Mê Thuột.

 • 01 Cđ tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

 • 02 Cđ tại Gp. Kon Tum.

 • 01 Cđ tại Gp. Hà Nội.

 • 04 Cđ đào tạo: Học viện tại Sài Gòn, Tập viện, Tiền tập và Thanh tuyển viện tại GP (với 2 chi nhánh tại Sài Gòn và Nha Trang).

Đc nhà mẹ: 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thành Công, Tp. BMT.

Nhân sự:         Tu sĩ đã khấn: 437 (Khấn trọn và Khấn tạm).

Tập sinh: 23.
 

2. Đan viện Carmel Chúa Thánh Thần.

- Cđ Chúa Thánh Thần – Gx. Kim Mai
- Đc: Tổ 2, Buôn M’Duk, Hẻm 30, Đường 19/5, P. Êa Tam, Tp. BMT.        
-
Nhân sự:   Tu sĩ đã khấn: 22(Khấn trọn và Khấn tạm).
                   Tập sinh: 09

 

 1.  

3. Dòng Chúa Quan Phòng – C.D.P

Gồm 06 Cộng đoàn:

 

 • Cđ Đức Hạnh.   Đc: 119, Đức An, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.

 • Cđ Ban Mê Thuột. Đc: 123 NTMK, P. Thành Công, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Quỳnh Ngọc. Đc: Th. Quỳnh Ngọc, X. Êa Na, H. Krông Ana, Đăk Lăk.

 • Cđ Pơng Đrang. Đc: X. Pơng Drang, H. Krông Buk, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Kim Châu.Đc: X. Dray Bhăng, H. Cư Kuin, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Đoàn Kết. Đc: Tn 16, X. Hòa Khánh, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 1.  

 

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 22 (Khấn trọn và Khấn tạm).

Tập sinh:

 1.  


4. Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.

Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Đồng Xoài. Đc: P. Tân Bình, Tx. Đồng Xoài, T. Bình Phước

 • Cđ Phước Vĩnh.Đc: P. Phước Bình, H. Phước Long, T. Bình Phước.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 10 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:

 1.  


5. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế - F.M.I

Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Nazaret.Đc: 51/7 Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 • Cđ Thánh Linh.  Đc: 115 Hoàng Hoa Thám, P. Tân Tiến, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 14 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

6. Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Cung Kiệm.  Đc: 61 Âu Cơ, P. An Bình, Tx. Buôn Hồ,

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 03 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

7. Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Phaolô Trở Lại  Đc: TDP 9, P. Tân Hòa, Tp. Bmt, T. Đăk Lắk.

 • Cđ Bình An Đc: T. 10, X. Nâm N'Jang, H. Đăk Song, T. ĐN.

 • Cđ Bình Hà Đc: X. Thuận Hạnh, H. Đăk Song, T. Đăk Nông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 21 (Khấn trọn và Khấn tạm).
 

 1.  

8. Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Thuận Hiếu.  Đc: Tt. Phước An, H. Krông Păk, T. Đăl Lăk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 09 (Khấn trọn và Khấn tạm).

9. Dòng Đức Bà – S.N.D

Gồm 01 cộng đoàn:

- Cđ Đức Mẹ Mân Côi. Đc: TDP 9, P. Tân Hòa, Tp. Bmt, T. Đăk Lắk.
Nhân sự: Tu sĩ đã khấn: 05 (Khấn trọn và Khấn tạm).

Tập sinh:

10. Dòng Đức Bà Truyền Giáo – R.N.D.M

Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Long Điền.Đc: 57 đường Đa Minh Nguyên, Kp. Long Điền

 • Cđ Minh Hưng.Đc: 239 Thôn 3 X. Minh Hưng, H. Bù Đăng, T. Bình Phước.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 16 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

11. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang – I.H.M

Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Chính Tâm.Đc: 55 Lương Thế Vinh, P. Tân Tiến, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Mẹ Thiên Chúa. Đc: TDP 2, P. Tân Hòa, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Thuận Hòa.Đc: T 2B, X. Hòa Tiến, H. Krông Păk,

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 17 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

12. Dòng Mân Côi Chí Hòa – F.M.S.R

 • Cđ Thánh Mẫu.Đc: 29/4 Mai Thị Lựu, P. Êa Tam, Tp. Bmt,

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 04 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

13. Dòng Mẹ Nhân Ái Phú Cường.

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Gh. Xuân Thành. Đc: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 02 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

14. Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Xuân Sơn.    Đc: Tn. Xuân Sơn, X. Đức Minh, Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông.

 • Cđ Nghi Trung.  Đc: Th. Đăk Kual 1, X. Đăk N'Drung, Đăk Song, T. Đăk Nông.

 • Cđ Hòa Tiến Đc: Tổ 4 TT Đức An – Đak Song - Đaknông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 17(Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:

 

 1.  

15. Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

Gồm 02 cộng đoàn:

  • Cđ Xã Đoài.Đc: Th. Đức Đoài, H. Đức Minh, T. Đăk Nông.

  • Cđ Anna.Đc: Th. Kim Phát, X. Hòa Hiệp, H. Cư Kuin, T. Đăk Lăk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 7
Tập sinh:
 

 1.  

16. Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Đức Ân.Đc: Hẻm 53 Giải Phóng, P. Tân Thành, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 • Cđ Thiên Ân.Đc: Số 9, T 8, X. Nam Bình, H. Đăk Song, Đăk Nông.

 • Cđ Phúc Lộc.Đc: T 3, X. Tâm Thắng, H. Cư jut, T. Đăk Nông.

 • Cđ Mai Hòa.Đc: T. 1, X. Ea Tiêu, H. Cư Kuin, T. Đăk Lăk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 19 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh: 05
 

 1.  

17. Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Gồm 08 cộng đoàn:

 • Cđ Suy Tôn Thánh Giá. Đc: 12, P Thống Nhất, T X. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk.

 • Cđ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Đc: 162/1 Nguyễn Lương Bằng, T 1,X.Hòa Thắng, Tp.Bmt,T.Đăk Lăk.

 • Cđ Bênêđictô.Đc: 33 Đức Thành, X. Đức Mạnh, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

 • Cđ Têrêsa Calcutta. Đc: X. Đức Mạnh, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.

 • Cđ Gioan Vianey.   Đc: 81 Xuân Phong, X. Đức Minh, Đăk Mil, T. Đăk Nông.

 • Cđ Maria Madalena. Đc: Tây Hà 2, X. Cư Bao, Tx. Buôn Hồ, Đăk Lăk.

 • Cđ Cêcilia.Đc: TDP. Tân Hòa, P. Thống Nhất, Tx. Buôn Hồ, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Mẹ Giáo Hội.    Đc : P. Bình Tân, Tx. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 30 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:
 

 1.  

18. Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Bùi Phát Đc: T 1, X. Nam Bình, H. Đăk Song, T. Đăk Nông.

 • Cđ Phước Tín.   Đc: X. Phước Tân, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước.

 • Cđ Phước Sơn.   Đc: Tổ 3, Kp. Phước Sơn, H. Phước Long, T. BP.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 14 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:
 

 1.  

19. Mến Thánh Giá Quy Nhơn

Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Xuân Tình.   Đc: Th. Xuân Tình, X. Đak Săk, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

 • Cđ Đức Lệ.Đc: T. Đức Lệ, X. Đức Mạnh, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

 • Cđ Xã Đoài.Đc: T. Đức Lệ, X. Đức Mạnh, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

 • Cđ Kitô VuaĐc: Thôn 2, X. Đăk R'la, H. Đăk Mil, Đăk Nông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:
 

 1.  

20. Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Nghi Lập.Đc: Tổ 8, Tt. Đức An, H. Đăk Song, T. Đăk Nông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 04 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:

21. Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

Gồm 01 cộng đoàn:

 • Cđ Bù Đăng.Đc: 27 Th. 2, X. Đoàn Kết, H. Bù Đăng, T. BP.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 06 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh: 01.

22. Dòng Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn – D.C

Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Buôn Ma Thuột. Đc: 05 Phan Bội Châu, P. Thắng Lợi, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 • Cđ Mai Hạnh.Đc: Th. 11, X. Nam Bình, H. Đăk Song, Đăk Nông.

 • Cđ Hòa Nam.Đc: T. Hòa Nam 1, X. Êa Nôul, H. Buôn Đôn, Đăk Lăk.

 • Cđ Đồng Tâm. Đc: Ấp 3, X. Đồng Tiến, H. Đồng Phú, T. BP.

  - Nhân sự: Tu sĩ đã khấn: 24 (Khấn trọn và Khấn tạm).

 

 1.  

23. Dòng Nữ tỳ Thánh Thể – S.S.S

Gồm 03 cộng đoàn:

 • Cđ Ea Bar.Đc: 01 Th. 15, X. Ea Bar, H. Buôn Đôn, Đăk Lăk.

 • Cđ Thanh SơnĐc: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.

 • Cđ Chính Tâm.Đc: 177a, Y Moan, P, Tân Lợi,Tp Bmt, Đăk Lăk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 18 (Khấn trọn và Khấn tạm).

Tập sinh:
 

 1.  

24. Dòng Thánh Phaolô thành Chartres – S.P.C

 •  

- Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Gồm 05 cộng đoàn:

 • Cđ Buôn Ma Thuột. Đc: 118, Phan Chu Trinh, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Chi Lăng.Đc: 12, Săm Brăm, P. Khánh Xuân, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Duy Hòa.Đc: 107/4, Võ Văn Kiệt, P. Khánh Xuân, Tp. Bmt, Đăk Lăk.

 • Cđ Vi Nhân.Đc: 162, Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Phanxicô Xavie. Đc: 162, Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, Tp. Bmt, T. Đăk Lăk.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 31 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:
 

 •  

- Tỉnh Dòng Sài Gòn.

Gồm 05 cộng đoàn:

 • Cđ Quảng Phúc. Đc: X. Quảng Khê, H. Đăk Glong, T. Đăk Nông.

 • Cđ Thống Nhất.  Đc: X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. Bình Phước.

 • Cđ Nhật Hà.Đc: X. Đăk Som, H. Đăk G'Long, T. Đăk Nông.

 • Cđ Thiên Phước. Đc: X. Quảng Sơn, H. Đăk G’Long, T. Đăk Nông.

 • Cđ Kim Ngọc.   Đc: T1. Đak R'măng. H G'’Long. T. Đăk Nông.

Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 36 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:
 

 1.  

25. Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh.

Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Nguyên Hà.  Đc: TDP 10, P. An Bình, Tx. Buôn Hồ, T. Đăk Lăk.

 • Cđ Xuân Kỳ.Đc: X. Đức Minh, H. Đăk Mil, T. Đăk Nông.


Nhân sự:  Tu sĩ đã khấn: 24 (Khấn trọn và Khấn tạm).
Tập sinh:

 

 1.  

26. Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương – C.M.R

Gồm 04 cộng đoàn:

 • Cđ Phúc Lộc. Đc: Thôn 9, X. Tâm Thắng, H. Cư Jút, Đăk Nông.

 • Cđ Phúc Bình.   Đc: TDP 2, Tt Ea Tling, H. Cư Jút, T. Đăk Nông.

 • Cđ Quảng Phú.   Đc: Tn. Quảng Thuận, X. Quảng Phú, H. Krông-Nô. T. Đăk Nông.

 • Cđ Châu Ninh Đc: 128, Thôn 04, Thiện Hưng, Bù Đốp, BP.

  - Nhân sự: Tu sĩ đã khấn: 23 (Khấn trọn và Khấn tạm).


27. Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu – S.M.M.R

Gồm 02 cộng đoàn:

 • Cđ Đồng Xoài.   Đc: P. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, T. Bình Phước

 • Cđ Tân Hưng. Đc: X. Tiến Hưng, Tx. Đồng Xoài, T. Bình Phước.

  - Nhân sự: Tu sĩ đã khấn: 11 (Khấn trọn và Khấn tạm).


28. Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước

 •  

Gồm 01 cộng đoàn:

Cđ Thánh Mẫu Phước Hoà. Đc: Tn. Tân Bình, Đăk Hoà, Đăk Song, Đăk Nông.

VII. SINH HOẠT BAN MỤC VỤ

1. BAN GIÁO SĨ.


1.1. Sinh hoạt Ban Giáo Sĩ.

1.2. Sinh hoạt Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh.

 • Quá trình hình thành

  • Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày 25/3/1968.

  • Do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

  • Thánh bổn mạng: Phaolô Lê Bảo Tịnh, mừng kính hàng năm ngày 6/4.

  • Địa chỉ Chủng viện cũ: Cây số 5, Quốc lộc 26 và 27, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột.

  • Từ ngày thành lập Chủng viện đào tạo được 7 khóa – thời cuộc làm gián đoạn.

  • Tháng 10/1977: Chủng viện bị trưng thu, số chủng sinh còn lại về Tòa Giám Mục.

  • Ngày 8/4/1978: Chủng viện bị thanh lọc lần hai.

  • Ngày 29/6/1983: Chủng viện hoàn toàn giải tán đợi ngày chiêu sinh.

  • Tháng 3/2007: hoạt động trở lại.

  • Và cho đến nay, năm 2022, được tất cả 17 khóa.

  • Địa chỉ hiện tại: 174 Trần Nhật Duật, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột.

 • Hành trình huấn luyện.

- Thời gian dự tu (Tiểu học và Trung học): Được chăm sóc và hướng dẫn bởi gia đình và Cha Quản xứ.

- Thời gian Đại học (Ứng sinh ngoại trú): Các em nộp đơn vào Chủng viện và hằng năm được Chủng viện mời về tĩnh tâm 2 lần nhằm nuôi dưỡng và phân định ơn gọi (Các cuộc tĩnh tâm thường tổ chức vào tuần áp Tết Nguyên đán và tháng Tám hằng năm).

- Thời gian xong Đại học: Các ứng sinh được thi tuyển vào Chủng viện.

- Thời gian thi: Tháng 8 hằng năm với các môn: Giáo lý phổ thông, Việt
Văn, Anh Văn và Gặp gỡ - Đối thoại để tuyển chọn.
 
- Số lượng ứng sinh tuyển vào: 25 ứng sinh/ năm.

- Liên hệ hồ sơ: Gặp Cha Phêrô Y Krơn – Sđt: 0338.153.323

- Thời gian huấn luyện - Ứng sinh nội trú: Hai năm trước khi gửi xuống Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.


o Các yếu tố được huấn luyện:

  • Đời sống thiêng liêng.

  • Đời sống nhân bản.

  • Đời sống tri thức.

  • Các kĩ năng mục vụ.

  • Tinh thần truyền giáo.

- Thời gian học trong năm

  •  

Khai giảng đầu tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5.
Tĩnh tâm mỗi Chúa Nhật đầu tháng.

 

 • Ban đào tạo.

  • Giám đốc: Cha Giuse Nguyễn Văn Úy

  • Linh hướng: PhêrôNguyễn Văn Thái

  • Đồng hành: Cha Phêrô Y Krơn

  • Giám học: Giuse Vũ Văn Tiệp

 • Tổng số Ứng sinh: 30

   • Khóa XVI: 12,

   • Khóa XVII: 18

1.3 Chương trình Định hướng và Tuyển trạch Ơn gọi Linh mục.

 • Cấp Giáo xứ.

 • Đối tượng: Các Lễ sinh nam, hoặc các em giáo lý sinh nam có hạnh kiểm tốt, có ý hướng ngay lành, trong các cấp: Xưng tội và Rước lễ trở lên… (có gia đình cha mẹ định cư trong Giáo phận).

 • Vị đặc trách: chính quý Cha Quản xứ, hoặc trao trách nhiệm cho Cha Phó, hoặc Thầy Giúp xứ. (không trao cho nữ tu).

 • Cấp Giáo hạt.

 • Đối tượng: Các tuyển sinh được cấp giáo xứ giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo xứ; không nhận vào ngang).

 • Vị đặc trách: Một linh mục được các cha trong giáo hạt tín nhiệm đề cử.

Cấp Giáo phận.

 • Đối tượng: các tuyển sinh được cấp giáo hạt giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo hạt; không nhận vào ngang).

 • Vị đặc trách: Chủng viện Giáo phận nhận danh sách và hồ sơ cá nhân từ cấp giáo hạt giới thiệu trước một năm thi tuyển (không nhận vào ngang).


2. BAN TU SĨ.


2.1. Ban Đại diện.

 • Trưởng Ban: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái.

 • Phó Trưởng ban: Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, O.S.B.

-       Ủy viên: Cha F.X Nguyễn Thanh Phong, O.P.

 • Ủy viên thư ký: Sr. Têrêxa Phạm Thị Liên, M.R.P.

 • Ủy viên thủ quỹ: Sr Julienne Đặng Thị Loan, S.P.C.

 • Ủy viên T. Đăk Lăk: Cha Phaolô Maria Lê Văn Quyền, C.Ss.R.  và Sr. M. Matta Nguyễn Thị Chánh, M.R.P.

 • Ủy viên T. Đăk Nông: Cha Maria Giuse Tuấn Trần Tiến Cùng, Xitô PS.  và Sr. M. Têrêxa Nguyễn Thị Lịch, M.R.P.

 • Ủy viên T. Bình Phước: Cha Đaminh Nguyễn Văn Lộc, O.M.I. và Sr Maria Phạm Thị Tuyến, M.R.P., Sr Trang R.N.D.M.


2.2. Các cộng đoàn dòng tu.

- 17 Dòng tu Nam – 22 cộng đoàn - 28 Dòng tu nữ – 137 cộng đoàn

2.3. Buổi họp mặt truyền thống của Linh mục, Tu sĩ trong GP. BMT.

 

Thứ tư, ngày 04/01/2023 (13 tháng chạp), vào lúc 9 giờ 00 tại Tòa Giám mục. Gồm có Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Chủng Sinh, Ứng Sinh, Thanh tuyển và mỗi Cộng Đoàn Tu sĩ nam nữ các Hội Dòng 02 đại diện. Riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình : toàn Ban điều Hành và Cố Vấn. Họp mặt Tất niên và Chúc mừng Tân niên Đức Cha Giám Quản Giáo phận.

2.4. Không Họp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Phận Như Thường Lệ

Ngày 19 tháng 3 năm 2022 Văn phòng Tòa Thánh công bố việc bổ nhiệm Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng, kiêm nhiệm Giám Quản Giáo phận Ban Mê Thuột; Giữa cộng việc bộn bề của Đức Cha, ban Tu Sĩ chưa thực hiện được các cuộc họp mặt tu sĩ theo Liên Giáo hạt năm 2022.

2.5. Tham Gia Thượng Hội Đồng Giám Mục Cấp Giáo Phận

Ban tu sĩ phối hợp với các Ủy viên tu sĩ cùng các Linh hoạt viên tại các giáo hạt làm việc theo « TIẾN TRÌNH THAM GIA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO PHẬN » từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022.

2.6. Liên Tu Sĩ Giáo Hạt Đồng Xoài Tổ Chức Tĩnh Tâm Tháng

Trừ các Hội Dòng có tổ chức tĩnh tâm riêng hàng tháng. Cha Đaminh Nguyễn Văn Lộc đã quy tụ được 10 Cộng Đoàn vùng Bình Phước tĩnh tâm Liên Tu sĩ mỗi tháng với chương trình đầy đủ và hiệu quả như : Gặp gỡ, thông tin Giáo phận, chia sẻ đề tài, suy niệm, xưng tội và hiệp dâng Thánh lễ.


3. DỰ TRÙ NHỮNG SINH HOẠT TIẾP THEO Họp mặt liên tu sĩ trong Giáo phận năm 2023

 

 1.  

4. BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN.


4.1. Nhân sự.

4.1.1. 06 Linh mục.

 • Cha G.B. Nguyễn Minh Tâm.

 • Cha Giuse Trần Ngọc Cầu.

 • Cha G.B. Trịnh Đình Thế.

 • Cha Giuse Trần Xuân Thọ.

 • Cha Vinh Sơn Pham Hữu Mạnh.

 • Cha G.B. Hoàng Nguyên Vũ.


4.1.2. Gồm 02 Nữ Tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình.
 

4.1.3. Gồm 11 giáo dân (08 Nam – 03 Nữ)

Ngoài ra khi tổ chức các khóa Tĩnh huấn, Đại hội, sẽ mời thêm quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, quý Y- Bác sĩ, các chuyên viên và một số anh chị em giáo dân cùng cộng tác.

4.2. Mục đích.

 • Giúp Tĩnh tâm và huấn luyện tông đồ giáo dân.


4.3. Sinh hoạt.

 • Các thành viên Ban Mục vụ.


Mỗi năm họp 02 kỳ – đầu năm để lên kế hoạch cho các sinh hoạt trong năm – cuối năm để tổng kết, nhìn lại. Tuy nhiên, trước mỗi dịp tổ chức luôn có nhiều cuộc họp để chuẩn bị.

 1.  


5. BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH.

 

 1.  

6. BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ.


I. NHÂN SỰ

1. Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Phận.

  • Linh mục Giuse Đỗ Minh Hiển – Trưởng ban.

  • Linh mục Giuse Phạm Tấn Hùng – Phó.

  • Anh Gioan Lê Ngân Khánh - Ủy viên.

2. Điều Hành Giới Trẻ Giáo Hạt

  • Giáo hạt Buôn Hô: Linh mục Giuse Đậu Đình Hà.

  • Giáo hạt Thánh Tâm: Linh mục G.B Trần Vinh.

  • Giáo hạt Mẫu Tâm: Linh mục G.B Nguyễn Văn Thiện.

  • Giáo hạt Giang Sơn: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Triều.

  • Giáo hạt Đăkmil: Linh mục Phaolô Lưu Văn Phan.

  • Giáo hạt Gia Nghĩa: Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhung.

  • Giáo hạt Đồng Xoài: Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

  • Giáo hạt Phước Long: Linh mục Giuse Đậu Quang Trung.


II. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Giới trẻ Giáo phận:

  • Tổ chức Hội chợ vui chơi với hơn 300 phần quà và 200 suất ăn uống cho các em học sinh Trường Khuyết tật Vi Nhân của các Soeurs dòng Phaolo nhân ngày Khuyết Tật Việt Nam.

  • Đại diện Linh mục và Giới trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Giáo phận Hưng Hoá với chủ đề đề: “Đi ra vùng ngoại biên”.

2. Giới trẻ các Giáo hạt:

  • Tặng 3 thùng sách Giáo dục kỹ năng sống đến các Giáo xứ Thiên Ân thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa và Giáo họ Eale Giáo xứ Tân Lợi, 1 thùng sách cho thư viện của 1 Giáo điểm thuộc Giáo xứ Đạ Tong Lâm Đồng.

  • Tặng 300 cuốn vở cho Lớp học tình thương Giáo xứ Thiên Ân

  • Tặng 300 phần quà trung thu cho trẻ em của Giáo họ Eale, Giáo xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

  • Nấu ăn và sinh hoạt với 60 em học sinh sắc tộc thuộc lưu trú Phanxico ở Giáo xứ Chính Nghĩa nhân ngày Chúa nhật III Mùa vọng.

3. Hạt Chính toà:

  • Tại Cụm 2: Sau thời gian nghỉ sinh hoạt vì Covid, đến đầu tháng 6/2022, Giới trẻ đã khởi động lại ngày sinh hoạt chung của Cụm qua việc cùng nhau tham dự Thánh lễ, sinh hoạt và tham gia trò chơi lớn với nhau. Chương trình diễn ra hàng tháng vào ngày CN đầu tháng.

  • Tại Cụm 1: Tặng 1.000 cuốn vở, 200 viết cho lớp học tình thương của Giáo họ Teresa - Thác 4 giáo xứ Quảng Phú hạt Đakmil.

  • Tặng Giống bắp cho bà con sắc tộc H’mong, Giáo xứ Quảng Phú hạt Đakmil và bà con sắc tộc Ede của Giáo xứ Ea Tul, hạt BH.

  • Tặng 1.000 phần quà cho trẻ em ở Giáo học Ea Uy, Giáo điểm Buôn Chăm, Buôn Cư, Buôn Hiao, buôn Bung, Buôn Kaly Thuộc Giáo xứ Ea H’Leo và 2 buôn sắc tộc Ede thuộc địa bàn Giáo họ Vụ Bổn, Giáo xứ Thuận Tâm, Hạt Chính toà.

  • Tham gia phục vụ trại hè thiếu nhi của Giáo họ Lộ Đức, Giáo xứ Phú Long, Hạt Chính toà.


III. PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếp tục những sinh hoạt giúp các bạn trẻ tham gia năng động hơn trong những lãnh vực bác ái và xây dựng cộng đồng.
Nếu thuận tiện, tổ chức Đại hội Giới trẻ cấp Giáo phận.


 

7.  BAN GIÁO LÝ.

 BÁO CÁO SINH HOẠT GIÁO LÝ NĂM 2022

1. SINH HOẠT GIÁO LÝ GIÁO PHẬN VÀ GIÁO HẠT


Được sự hướng dẫn của Đức Cha, nhờ sự cộng tác và làm việc nhiệt tình của Quý Cha Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Giáo Lý tại các Giáo Hạt, cùng sự tham gia nỗ lực của các Giáo lý viên, Ban Giáo Lý Giáo Phận đã thực hiện những công việc, như:


2. CẤP GIÁO PHẬN:
a. Công tác soạn thảo:

   • Đã hoàn thành việc điều chỉnh bộ sách Khối Tấm Bánh Nhỏ 1, 2, 3.

   • Đã hoàn thành Sách Kinh cho Thiếu nhi (Giáo phận Ban Mê Thuột).

   • Đang hoàn thiện giáo án điện tử cho tất cả các khối lớp (GLPT).

 

b. Lớp GLV Nòng Cốt V (Tốt nghiệp - Về nguồn):

  • Tổng số học viên: 113 người.

  • Do tình hình dịch bệnh, sau 4 năm mới hoàn thành đủ 9 kỳ. Tháng 10 năm 2022 đã hoàn thành chương trình GLV Nòng cốt.

  • Đã nhận chứng chỉ tốt nghiệp: 65 GLV; Còn nợ từ 1 đến 3 kỳ: 33 GLV; Số GLV nghỉ giữa chừng: 15 GLV.

 • Các Môn học:

  1.  

- Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam (Cha St. Nguyễn Văn Đậu)
-
Kinh Thánh (Cha Jb. Nguyễn Huy Bắc)
-
Lãnh Đạo Giáo Lý Viên (Cha Jb. Nguyễn Huy Bắc)
- Tìm Hiểu Các Tôn Giáo Ở Việt Nam (Cha Jb. Nguyễn Quốc Thuần)
- Sư Phạm Giáo Lý (Chị Anna Nguyễn Thị Hương Giang)
-
Linh hoạt viên (Thầy Đaminh Hùng Sơn)
-
Phương Pháp Billings (Ban Billings BMT)
 

c. Tổng số Giáo lý sinh và Giáo lý viên hiện tại của Giáo phận

  • Giáo lý viên: 4.772

  • Giáo lý sinh: Khối phổ thông 70.979, khối Dự tòng và Hôn nhân 3.447.


3. CẤP GIÁO HẠT

a. Tĩnh tâm

Có 5/8 giáo hạt tổ chức tĩnh tâm GLV (Tĩnh tâm mừng bổn mạng Anrê Phú Yên):

 • Giáo hạt Chính Tòa (Ngày 25/7/2022, tổng số tham dự viên: 221 người).

 • Giáo hạt Gia Nghĩa (Ngày 25/7/2022, tổng số tham dự viên: 400 người).

 • Giáo hạt Giang Sơn (Ngày 26/7/2022, tổng số tham dự viên: 300 người).

 • Giáo hạt Đồng Xoài (Ngày 26/7/2022, tổng số tham dự viên: 350 người).

 • Giáo hạt Buôn Hô (Ngày 27/7/2022, tổng số tham dự viên: 563 người).


b. Đào tạo Giáo lý Cao đẳng
Có 4/8 Giáo hạt: Buôn Hô, Đăk Mil, Gia Nghĩa, và Đồng Xoài tổ chức đào tạo giáo lý cao đẳng với tổng số hơn 286 tham dự viên.


c. Đào tạo giáo lý viên mới

Giáo hạt Đăk Mil tổ chức khóa đào tạo giáo lý viên mới với tổng số 217 tham dự viên. Giáo hạt Gia Nghĩa tổ chức khóa bồi dưỡng GLV với tổng số 330 tham dự viên.

d. Các sinh hoạt khác

 • Các Giáo hạt hoàn thành việc soạn giáo án Power Point 1 khối lớp do Ban giáo lý giáo phận giao. Tuy nhiên, một số Giáo hạt soạn không đúng tiến độ và chất lượng chưa cao.

 • Ban giáo lý Giáo hạt Chính Tòa và Giáo hạt Mẫu Tâm có tổ chức cho GLV trong Giáo hạt tham gia trả lời câu hỏi thỉnh ý Hiệp hành cấp Giáo phận dành cho GLV.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG SINH HOẠT GIÁO LÝ NĂM 2023


1. Mở khóa đào tạo GLV Nòng Cốt VI, (2023 - 2025)

Năm I (2023):

  • Ngày 04-07 tháng 4, năm 2023

  • Ngày 04-07 tháng 7, năm 2023

  • Ngày 03-06 tháng 10, năm 2023


2. Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Giáo phận

 • Thời gian: Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 20-21/7/2023, tại Giáo hạt Đồng Xoài.

 • Chủ đề: “Giáo Lý Viên hiệp hành”.

 1.  


3. Tiếp tục hoàn thiện giáo trình điện tử để có thể chuyển giao cho Ban giáo lý các giáo hạt thực hiện.

 

 1.  

4. Các giáo hạt đều đề nghị: Ban giáo lý giáo phận ra lại văn bản về việc sử dụng sách Giáo lý Giáo Phận và màu khăn quàng đồng phục cho GLV, GLS trong giáo phận, có chữ kí của Đức Cha để áp dụng thống nhất trong toàn Giáo phận.


5. Tham gia Đại Hội Giáo lý Toàn quốc tại Hà Nội
Số lượng tham dự: 9 người (3 Linh mục, 3 Tu sĩ, 3 Giáo dân).

 

 1.  

6. Tổ chức họp mặt GLV Nòng Cốt các giáo hạt, liên giáo hạt hoặc theo lớp.

 

 1.  

7. Tập huấn cho GLV dạy Giáo lý Hôn Nhân theo giáo trình mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

 1.  

8. Bồi dưỡng giáo lý viên khối Kinh Thánh: Kỳ cuối cùng của lớp Bồi dưỡng giáo lý viên khối Kinh Thánh sẽ được tổ chức tiếp trong năm 2023. Vẫn theo hình thức liên giáo hạt: Mẫu tâm, Chính Tòa, Giang Sơn, Buôn Hô, Đăk Mil, Gia Nghĩa. Trong đó, Ban giáo lý giáo hạt Mẫu tâm chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức.

 

 1.  

9. Ban Billings Giáo phận: Mở khóa tập huấn dạy phương pháp Billings cho GLV dạy Dự tòng & Hôn nhân trong toàn Giáo phận.

 

8. BAN PHỤNG TỰ.


8.1. Nhân sự.

8.1.1. Ủy viên thường trực.

 • Lm. G.B Phạm Chính Trực: Trưởng ban.

 • Lm. G.B Phạm Văn Phong: Phó ban.

 • Ông GB Nguyễn Ngọc Minh, Giáo xứ Châu Sơn: Thư ký.

 • Ông Giuse Đinh Xuân Huy, Giáo xứ Kim Phát: Phụ tá Thư ký.

 • Sr M. Modesta Phạm Thị Kim Hương - M.R.P: Thủ quỹ.

 • Sr Têrêsa Trần Thị Hiến - D.C: Thành viên.


8.1.2. Ủy viên không Thường trực.

 • Lm. Giuse Bùi Văn Trường: Đặc trách miền Đăk Nông.

 • Lm. Giuse Trịnh Minh Thanh: Đặc trách miền Phước Long.
   

8.1.3 Ban Linh hoạt viên (Ban Phụng Tự) tại các Giáo hạt:

- Giáo hạt Chính Tòa:

 • Trưởng ban:   Cha GB. Phạm Văn Phong.
  • Phó ban:             Anh Giuse Thân Văn Hạnh.


- Giáo hạt Mẫu Tâm:

 • Trưởng ban:   Cha Gioan Bùi Quang Đạo.
  • Phó ban:             Anh GB. Nguyễn Ngọc Minh.


- Giáo hạt Giang Sơn:

 • Trưởng ban:   Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện.

 • Phó ban: Anh FX. Vũ Thành Minh.


- Giáo hạt Buôn Hô:

 • Trưởng ban:   Cha Giuse Trần Vũ Thiên Uy

 • Phó ban: Anh Giuse Lê Đình Thái.


- Giáo hạt Đăk Mil:

Trưởng ban:   Cha Giuse Bùi Văn Trường.
•              Phó ban:           Anh Antôn Lê Ngọc Điền.

- Giáo hạt Gia Nghĩa:

 • Trưởng ban:   Cha Giuse Lưu Quốc Toàn.

•              Phó ban:           Anh Vinhsơn Bùi Văn Đương.

- Giáo hạt Đồng Xoài:

Trưởng ban:    Cha Antôn Lê Công Văn.
Phó ban: Anh Giuse Ngô Quang Hiệp.

 

- Giáo hạt Phước Long:

 • Trưởng ban:    Cha Giuse Trịnh Minh Thanh.
  Phó ban: Anh Giuse Maria Trần Công Lý.

 

8.2. Hoạt động trong năm 2022


Vì lý do dịch bệnh nên Anh chị em trong Ban chúng con chỉ thực hiện được những công việc sau:

 1. Làm sách Nghi thức truyền chức linh mục và Giờ kinh Phụng vụ cho tuần Tĩnh Tâm Linh mục Đoàn, từ ngày 07/11 -11/11/2022.

 2. Làm Lịch Công Giáo – Giáo Phận: năm A 2022 – 2023 (làm việc trực tuyến)

 3. Soạn thảo Nghi thức hướng dẫn cho các Giáo xứ - Giáo họ Khánh thành nhà Thờ và Cung hiến Bàn Thờ.


8.3 Những định hướng cho năm 2023.

1. Làm Lịch Công Giáo – Giáo Phận, năm B 2023 – 2024.


 

9. BAN THÁNH NHẠC.

 

10. BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC.

 

11. BAN VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG.

I. TỔ CHỨC:

1. Về nhân sự:

a) Trưởng Ban:
- Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

b) Phó Ban:
- Cha Phêrô Trần Bảo Ninh: Điều hành chung, kiêm thủ quỹ.
- Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng: Phụ trách Nhóm Thi ca.

c) Ủy viên:
- Nữ tu Maria Cao Thị Xuân: thường trực.
- Anh Giuse Vũ Đình Bình: thư ký.
- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến: tham mưu.

d) Linh mục Phụ trách tại các Giáo hạt:
- Cha Phaolô Mai Văn Nam: phụ trách hạt Buôn Hô
- Cha GB. Đinh Văn Mạnh Khương: phụ trách hạt Đăk Mil
- Cha Antôn Dương Văn Thảo: phụ trách hạt Gia Nghĩa
- Cha Giuse Trương Đình Thiệu: phụ trách hạt Phước Long
- Cha GB. Nguyễn Công Phi: phụ trách hạt Đồng Xoài

e) Ban biên tập website:
- Anh Giuse Vũ Đình Bình: phụ trách website - biên tập viên.
- Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến: họa sĩ thiết kế.
- Anh GB. Nguyễn Thái Hùng: biên tập viên giáo lý.
- Anh Phaolô Đậu Quang Đồng: biên tập viên.
- Anh Simon Nguyễn Hồng Long: biên tập viên.

g) Nhóm Thi ca:
- Anh GB. Nguyễn Thái Hùng: trưởng nhóm
- Anh Huỳnh Ngọc La Sơn: phụ tá
- Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Bích
- Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Chánh
- Chị Anna Phạm Thị Hương Giang
- Và một số anh chị em yêu thơ Công giáo.

h) Nhóm Media:
- Anh Phêrô Nguyễn Thế Tài: trưởng nhóm -chuyên viên dựng phim
- Anh FX. Nguyễn Vinh Sơn: nghỉ bệnh
- Anh GB. Nguyễn Ngọc Anh: chuyên viên quay phim, chụp hình
- Anh Giuse Nguyễn Tấn Sơn: chuyên viên quay phim, chụp hình
- Anh GB. Nguyễn Đăng Quang: chuyên viên quay phim, chụp hình
- Anh Giuse Võ Quốc Cường
- Anh GB. Nguyễn Quang Kha
- Anh Phêrô Trần Đại Lộc
- Anh Phêrô Cao Tiến Hưng
- Anh Phaolô Hồ Bảo Chinh
- Và một số cộng sự viên…

2. Về hoạt động Website:
Trang thông tin Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay gồm:
- gpbanmethuot.net
- gpbanmethuot.vn
- gpbanmethuot.com

Tất cả đều vận hành tốt, giao diện mới, phù hợp xu hướng mới, hiện đại. Các chuyên mục được sắp xếp, trình bày lại gọn gàng dễ tìm kiếm.

Ban biên tập thường xuyên đăng tải kịp thời tin tức Giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Ban Mê Thuột, thông tin của các Giáo hạt, Giáo xứ, các Ban mục vụ, các Dòng tu, các Đoàn thể,…

Chuyên mục Tin Mừng Chúa Nhật và Lễ Trọng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bài suy niệm của Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, Cha Phêrô Trần Bảo Ninh. Hàng tuần có chuyên mục Câu Chuyện Cuối Tuần đăng tải các bài suy tư mang tính thời sự; Hàng ngày, có mục Lời Chúa Mỗi Ngày, tạo nên nét đặc sắc của Trang Nhà. 

Trang web còn có thêm chuyên mục Thiếu Nhi Sống Đạo, là một sân chơi lành mạnh bổ ích dành cho các cháu nhỏ, gồm các phim hoạt hình, trò chơi, bài hát, hình ảnh và những câu chuyện kể về Kinh thánh, về giáo lý, về nhân văn…

Trang thông tin của Giáo phận hiện nay đã được phổ biến rộng rãi. Trong năm qua, Ban VHTT đã tổ chức giới thiệu Trang web trong dịp Tĩnh huấn HĐGX và dịp mừng bổn mạng của Ban VHTT. Kết quả thật là mỹ mãn. Các thông tín viên cấp Giáo xứ, Giáo hạt đã làm quen dần với việc viết tin, gửi bài cộng tác với Trang Thông tin Giáo phận.

Hiện nay, trang web thu hút hơn 20.000 lượt truy cập mỗi ngày.

3. Về hoạt động kỹ thuật truyền hình:

Những sự kiện quan trọng của Giáo phận trong đều được truyền hình trực tuyến, để mọi thành phần dân Chúa đều có thể hiệp thông qua trang web Giáo phận (gpbanmethuot.com), như:

- Các Thánh Lễ hàng ngày trong đợt covid-19

- Ngày 13.02.2022: Tạm dừng Thánh Lễ trực tuyến theo Thông báo của VP.TGM

+ Ngày 18.02.2022: Thánh lễ truyền chức Linh mục

- Ngày 27.02.2022: Mở lại Thánh Lễ trực tuyến

+ Ngày 01.3.2022: Thánh lễ truyền chức Phó tế

- Ngày 19.3.2022: Giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh”

+ Ngày 25.3.2022: Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự

- Ngày 29.3.2022: Tiễn Đức Cha Vinh Sơn lên đường nhận sứ vụ mới.

+ Ngày 11.4.2022: Thánh Lễ Làm Phép Dầu

+ Ngày 24.4.2022: Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót

- Tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến

+ Ngày 13.5.2022: Khánh thành TTHH Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ

+ Ngày 20.5.2022: Kim Khánh Linh mục của cha Giuse Trịnh Văn Hân

+ Ngày 21.6.2022: Hội Nghị “TIỀN - THĐ GIÁM MỤC VỀ HIỆP HÀNH”

+ Ngày 22.6.2022: Thánh lễ Truyền chức Linh mục

+ Ngày 24.6.2022: Khánh thành TTHH Đồi Thánh Tâm.

+ Ngày 11.8.2022: Khóa Tĩnh Huấn HĐGX

+ Ngày 15.8.2022: Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

+ Ngày 07.9.2022: Trận tứ kết: Clergy Ban Mê Thuột và Clergy Thanh Hóa

+ Ngày 12.9.2022: Lễ An táng Cha Cố Antôn Trương Trọng Tài

+ Ngày 30.9.2022: Gia đình Truyền Thông hội ngộ mừng bổn mạng

+ Ngày 12.10.2022: Làm phép tòa nhà Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

+ Ngày 07.11.2022: Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ

+ Ngày 11.11.2022: Thánh lễ Truyền chức Phó tế

4. Về hoạt động của Nhóm Thi ca:
-   Nhóm Thi ca không có những hoạt động sôi nổi, nhưng vẫn thường xuyên sáng tác thơ đạo, suy niệm Tin Mừng,… đăng tải trên trang web Giáo phận.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ năm 2022:
Ban VHTT luôn đồng hành trong các sự kiện với Giáo phận, thực hiện quay phim, ghi hình, đưa tin lên Trang web gpbanmethuot.com.

Tháng 01-2022
1. Tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến
Giáo phận Ban Mê Thuột, sau khi Đức Cha cử hành Thánh lễ I Chúa Nhật VI Thường Niên trực tuyến như thường lệ vào ngày 13 tháng 02 năm 2022, Giáo phận Ban Mê Thuột sẽ tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày trên trang Web.
Hiện nay, cả nước đang thực hiện chủ trương của Chính phủ: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các tín hữu có thể tham dự Thánh Lễ trực tiếp tại các nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ tùy theo điều kiện của từng địa phương miễn là giữ các quy định y tế về phòng dịch.

Tháng 02
2. Thánh lễ truyền chức Linh mục
Thánh lễ truyền chức Linh mục đã được cử hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, nhưng do dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên phải hoãn lại.
Ngày 18.02.2022 vào lúc 8 giờ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, cử hành Thánh lễ truyền chức Linh mục cho các thầy Phó Tế tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột (Hội trường mới).

3. Mở lại Thánh Lễ trực tuyến
Do số ca nhiễm Covid đang gia tăng trở lại trên nhiều tỉnh thành, nên Chính quyền ở nhiều địa phương hạn chế số người đi tham dự Thánh Lễ, cụ thể là tại thành phố Buôn Ma Thuột là không quá 20 người.
Trong hoàn cảnh đó, Đức Cha Giáo phận quyết định mở lại Thánh Lễ trực tuyến cho bà con giáo dân trong Giáo phận có thể tham dự, bắt đầu từ Chúa Nhật 8 thường niên (27/2) theo khung giờ sau đây:
- Thánh Lễ Chúa Nhật: 5 giờ 30
- Thánh Lễ ngày thường: 5 giờ 00

Tháng 03
4. Thánh lễ truyền chức Phó tế:
Trong tâm tình chuẩn bị Mùa Chay, vào lúc 08g00 sáng thứ Ba ngày 01.3.2022, tại Hội trường Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 14 Thầy ứng viên.

5. Giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh”
Ngày 19 tháng 03 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

6. Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự
Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Tiến Sự được cử hành vào lúc 15g00 ngày 25.3.2022 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám mục Giáo phận- chủ tế.

7. Tiễn Đức Cha Vinh Sơn lên đường nhận sứ vụ mới.
Trong Thư mục vụ ngày 25.3.2022, Đức Cha Vinh Sơn thông báo: “Ngày 19/03/2022, Tòa Thánh đã bổ nhiệm tôi làm Giám Mục Chánh Tòa giáo phận Hải Phòng, và Giám Quản Tông Tòa giáo phận Ban Mê thuột. Tôi sẽ nhận chức vụ tại nhà thờ chánh tòa Hải Phòng vào lúc 09g00 ngày thứ năm 31/03/2022”.
Sáng ngày 29.3.2022, mặc dù không báo trước, nhưng có khá đông cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột đã đến Tòa giám mục tiễn chào Đức Cha Vinh Sơn lên đường nhận sứ vụ mới. Buổi chia ly nào cũng buồn và ngấn lệ, dẫu biết rằng Đức Cha vẫn chăm sóc mục vụ cho giáo phận Ban Mê Thuột cho đến khi giáo phận có Tân Giám Mục. Nhưng, bao nhiêu tình cảm yêu thương dâng trào khiến kẻ ở, người đi bùi ngùi xúc động…

Tháng 04
8. Thánh Lễ Làm Phép Dầu
Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay đang “Trống Tòa”, vì thế, theo chương trình của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản –Giám mục Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, Thánh Lễ Làm Phép Dầu năm nay sẽ được tổ chức tại Tòa Giám Mục, vào lúc 9g00 ngày Thứ Hai Tuần Thánh (11/04/2022).
Do dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, nên Thánh lễ chỉ có một số Cha và một số Tu sĩ đại diện trong Giáo phận đến tham dự với các thành phần cụ thể như sau: quý Cha quản Hạt, quý Cha trong Ban tư vấn, quý Cha Chủng viện Phao-lô Lê Bảo Tịnh, quý Cha trong Tòa Giám mục, quý Cha trưởng ban các Ban mục vụ, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 2 Soeurs đại diện Dòng Phao-lô, 2 Soeurs đại diện Dòng Nữ Tử Bác Ái và 2 Sư huynh đại diện Dòng La-san.
Thánh lễ được truyền hình trực tuyến để tất cả các thành phần dân Chúa trong Giáo phận đều có thể hiệp thông qua video do Nhóm Media - Ban VHTT thực hiện.

9. Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót
Vào lúc 9g00 ngày 24.4.2022, Chúa nhật II Phục Sinh, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế Tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa tại Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài.

10. Tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến
Sau Thánh lễ Tôn kính Lòng Thương Xót, Giáo phận Ban Mê Thuột sẽ tạm dừng cử hành các Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày trên trang Web.

Tháng 05
11. Khánh thành TTHH Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ
Ngày 13 tháng 05 năm 2022 hai giáo hạt Phước Long, Đồng Xoài long trọng tổ chức lễ khánh thành Trung Tâm Hành Hương (TTHH) Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ sau gần 4 năm trùng tu, xây dựng.

12. Kim Khánh Linh mục của cha Giuse Trịnh Văn Hân
9g00 sáng ngày 20.05.2022, Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm hồng ân Kim Khánh Linh mục của cha Giuse Trịnh Văn Hân tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột.

Tháng 06
13. Hội Nghị “TIỀN - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ HIỆP HÀNH”
Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức Hội Nghị vào lúc 8g30 sáng thứ Ba, ngày 21/6/2022 tại Trung Tâm Mục Vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Buôn Ma Thuột), dưới sự chủ tọa và điều hành của Đức Cha Vinh Sơn -Giám quản Giáo  phận.

14. Thánh lễ Truyền chức Linh mục
Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan mừng Lễ Bổn mạng vào ngày thứ Tư 22.6.2022, tại Nhà thờ Chính Tòa, kỷ niệm 55 năm Thành lập, cùng với việc Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đặt tay Truyền chức Linh mục cho 14 Thầy phó tế Khóa XIV (2013-2021).

15. Khánh thành TTHH Lòng Chúa Thương Xót – Đồi Thánh Tâm.
Nhờ Hồng Ân Thiên Chúa, nhờ sự cố gắng, nhờ lòng nhiệt thành của cộng đoàn Dân Chúa, công trình xây dựng đã hoàn thành phần mái che, lễ đài, các công trình phụ trợ, v.v… Hôm nay, ngày 24.6.2022, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám Quản Tông Tòa, đã về chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành Trung tâm Hành hương tôn kính Lòng Chúa Thương Xót – Đồi Thánh Tâm.

Tháng 07 – 08
16. Khóa Tĩnh Huấn HĐGX năm 2022 
Ngày 11.8.2022, lúc 08g30, tại Trung tâm Mục vụ GP Ban Mê Thuột, Ban Mục vụ Giáo dân long trọng khai mạc Khóa tĩnh huấn Ban Thường vụ HĐGX và Ban hành giáo Giáo họ biệt lập. Khóa tĩnh huấn được tổ chức hai ngày: 11 – 12 tháng 8 năm 2022 với chủ đề: “QUÝ CHỨC và SỨ VỤ HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI”. 

17. Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ngày 15.8.2022, vào lúc 8 giờ 00, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn.

Tháng 09
18. Trận tứ kết: Clergy Ban Mê Thuột và Clergy Thanh Hóa
Trận tứ kết Cúp Hiệp Hành 2022 giữa Clergy Ban Mê Thuột và Clergy Thanh Hóa diễn ra vào lúc 8g30 ngày 07.9.2022 tại sân Trường Hoàng Việt (42 Phạm Hùng, Tp Buôn Ma Thuột).

19. Lễ An táng Cha Cố Antôn Trương Trọng Tài
Ngày 12.9.2022, Thánh lễ an táng Cha Cố Antôn Trương Trọng Tài được cử hành vào lúc 5g00 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (104 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Thánh lễ do Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu -Tổng Đại Diện Giáo phận- chủ tế. Đồng tế với ngài, có gần 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận.

20. Gia đình Truyền Thông hội ngộ mừng bổn mạng -2022
Mỗi năm một lần, Gia đình Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột lại có dịp gặp gỡ nhau mừng lễ bổn mạng, kính Các Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel và Raphael. Năm nay, Buổi Hội Ngộ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ vào ngày 30.9.2022. Hơn 100 thành viên từ các Giáo hạt, Giáo xứ, các Dòng tu, đoàn thể đã về tham dự.

Tháng 10
21. Làm phép tòa nhà Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Sáng ngày 12.10.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám quản Giáo phận, đã về chủ sự nghi thức làm phép tòa nhà mới xây dựng hoàn thành trong khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

Tháng 11
22. Tuần Tĩnh Tâm Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Ban Mê Thuột – 2022
Chiều thứ Hai, ngày 7.11.2022, các Linh mục Dòng và Triều, các Thầy phó tế, đang phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột, đã quy tụ về Tòa Giám mục (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT) tham dự Tuần Tĩnh Tâm thường niên 2022 của hàng Giáo Sĩ. 

23. Thánh lễ Truyền chức Phó tế ngày 11.11.2022
Vào lúc 08g00 sáng thứ Sáu ngày 11.11.2022, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giám quản Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 17 tiến chức.

24. CÁO PHÓ: Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khẩu
Thánh lễ an táng: 15g00 Thứ Bảy, ngày 12/11/2022 tại Thánh đường Giáo xứ Phùng Khoang do Đức Cha Vinh Sơn, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự.

Tháng 12

25. Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Kim Hòa

Sáng ngày 07.12.2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột đã về chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn, chủ sự nghi thức khánh thành Nhà thờ và cung hiến Bàn Thờ Giáo xứ Kim Hòa.

26. Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại TTHH Thác Mơ
Ngày 8.12.2022, vào lúc 8g00, Thánh lễ được cử hành trọng thể, trang nghiêm do Đức Cha giám quản Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Linh mục trong hai giáo hạt và giáo phận.

27. Đồng hương GP.BMT họp mặt tại Sài Gòn
Ngày 11.12.2022 -Chúa Nhật III Mùa Vọng, vào lúc 13g00, Ban Mục vụ Di Dân tổ chức họp mặt Anh Chị Em Di Dân Giáo phận Ban Mê Thuột - Lần thứ VII tại Nhà hưu dưỡng Phát Diệm - 664 (212) Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Chủ đề: ANH CHỊ EM DI DÂN CÙNG NHỊP BƯỚC VỚI GIÁO HỘI.

28. Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Nhà thờ Phúc Bình
Sáng ngày 14.12.2022, Cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình hân hoan đón chào Đức Cha Vinh Sơn, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách về chia sẻ niềm vui Khánh thành Ngôi thánh đường đã hoàn thành.

III. TÀI CHÍNH:

1. Chi phí năm 2022:
Năm 2022, TGM đã hỗ trợ kinh phí cho chúng con là 234.000.000đ
- Chi phí Website và mua máy tính văn phòng là 75.000.000đ.
- Tổ chức ngày hội ngộ truyền thông: 30.000.000đ
- Chi phí khác: 50.000.000đ
Tổng chi: 155.000.000đ
Còn lại: 234.000.000đ - 155.000.000đ = 79.000.000đ

2. Dự chi năm 2023:
Ngày chi Danh mục dự chi Số tiền Ghi chú
T01/2023 Tổng kết và tất niên 2021 5.000.000  
T02/2023 Chi phí website: 2 server, 3 domain, 2 hosting, Flick, SoundCloud,…  50.000.000  
T02/2023 Chi phí internet, điện thoại,… 20.000.000  
T02/2023 Chi phí văn phòng 20.000.000  
  Chi phí tiếp khách 10.000.000  
  Ngày hội ngộ truyền thông giáo phận, học hỏi sứ điệp của ĐTC 20.000.000  
T5/2023 Trực tuyến lễ truyền dầu và các thánh lễ online khác 20.000.000  
T9/2023 Mừng lễ bổn mạng + khen thưởng 20.000.000  
  Tổng cộng: 145.000.000  

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng

IV. DỰ PHÓNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

1. Phương hướng hoạt động:
-   Bổ sung thêm phóng viên và biên tập viên trẻ để phát triển trang web.
-   Mừng bổn mạng và kết nối gia đình Truyền thông Ban Mê Thuột.
-   Tổ chức khóa ứng dụng phần mềm Quản lý Giáo xứ.
-   Tổ chức đào tạo nâng cao thông tín viên cấp Giáo xứ, Giáo hạt và tổ chức học hỏi sứ điệp Truyền Thông 2022 của Đức Thánh Cha.
-   Phát triển Nhóm Thi ca.          

2. Một số đề xuất:
-   Xin Đức Cha khích lệ các linh mục gửi bài suy niệm Lời Chúa.
- Kính đề nghị Quý Cha quan tâm, nâng đỡ và phổ biến cho mọi người biết về website của Giáo phận, đồng thời tích cực góp ý, gửi bài, gửi bản tin Giáo xứ cho Trang Nhà thêm phong phú.
-   Rất mong Truyền thông các Giáo hạt, Giáo xứ hoạt động mạnh mẽ, thường xuyên gửi thông tin sinh hoạt của Giáo hạt, Giáo xứ về trang web Giáo phận (ít nhất mỗi tháng 1 bài).

***
Trên đây là bản thống kê Công tác mục vụ VH-TT trong năm 2022. Chắc chắn công việc chúng con làm vẫn còn nhiều thiếu sót, kính xin Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ và cộng đồng Dân Chúa góp ý xây dựng, bổ khuyết cho chúng con.
Qua Mẹ Maria, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tổng lãnh thiên thần Gabriel –bổn mạng, xin Chúa cho chúng con nên những khí cụ bình an của Chúa, trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng và phục vụ Giáo phận, phục vụ Nước Chúa.

 

12. BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO.


Do yêu cầu về giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 trên địa bàn

Giáo phận, việc quy tụ đông người bị hạn chế, nên các hoạt động của Ban chỉ thực hiện trên địa bàn nhỏ dành cho giới giáo chức và không tổ chức các hoạt động dành cho học sinh và sinh viên.


13. SINH VIÊN CÔNG GIÁO (Nhóm Bồ Câu Trắng).

Tháng 1-4:
Tạm dừng sinh hoạt do dịch covid.


Tháng 5:08/05/2022: Sinh hoạt trở lại.

Tháng 6:Tạm nghỉ sinh hoạt chuẩn bị cho kì thi .

Tháng 7:09/07/2022: Thánh Lễ tổng kết năm học 2021-2022 -tại Trung tâm mục vụ Gp BMT.

Sau đó nghỉ hè( 4 tuần).

Tháng 8:Sinh hoạt trở lại.

Làm lồng đèn để chuẩn bị trung thu cho các em Giáo xứ EATUL.

Tháng 9:09/09/2022: Tổ chức trung thu cho các em Giáo xứ EATUL.

10/09/2022: Tổ chức trung thu cho các em ở gia đình Tôma Thiện

17/09/2022: Thánh lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Giáo xứ Kim Mai và Hành Hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn

Tháng 10:    Hoạt động bán lịch gây quỹ cho nhóm.

 

Tháng 11: 12-13/11/2022: Tham gia Lễ Truyền thống nhóm bạn Sinh Viên Công Giáo Bình Minh- Quy Nhơn.

19-20/11/2022: Thánh Lễ Truyền thống kì niệm 32 năm thành lập nhóm SVCG Bồ Câu Trắng- tại Trung tâm mục vụ Gp BMT và hoạt động dã ngoại tại Giáo xứ Vinh Hòa.

Tháng 12:         Sinh hoạt chủ đề Giáng Sinh.

28-29/12/2022: Tham gia Lễ Truyền Thống Nhóm bạn SVCG Donbosco- Đà Lạt.

Tạm nghỉ sinh hoạt để chuẩn bị kì thi và nghỉ tết nguyên đán 2023.

 1.  


14. BAN CARITAS.

14.1. Tổ chức văn phòng.

Thiết lập lại văn phòng Caritas giáo phận tại TTMVGP. Nhân sự: 07 người: 02 linh mục, 03 nữ tu,02 giáo dân

Mạng lưới Tình nguyện viên: cộng đoàn dòng tu trong giáo phận caritas giáo xứ, 03 người giáo dân,những tình nguyện viên này làm việc với tinh thần trách nhiệm và bác ái cao, không kể thời gian hay công việc.

14.2. Các chương trình xã hội mà Caritas GP đang hoạt động. a. Quán cơm phục vụ người nghèo.

Quán cơm dành cho người nghèo hoạt động đến nay là năm thứ 7, với mỗi ngày quán cơm phục vụ được khoảng 200 phần cơm, năm 2010 giá mỗi phần ăn là 8000 đồng, đến nay do vật giá leo thang nên trong năm 2013 mỗi phần ăn là 10.000 đồng.

Quán cơm chỉ hoạt động 6 ngày trong tuần trừ ngày chúa nhật, mỗi ngày chỉ phục vụ 2 giờ (từ 10 giờ đến 12 giờ).

Nhân viên phục vụ quán cơm là các bà mẹ trong Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn (giáo dân), mỗi ngày có 4 chị phục vụ, tất cả đều làm từ thiện tự nguyện không nhận thù lao.

Thuận lợi: mọi sự đã đi vào hoạt động ổn định.

Khó khăn: nhân sự tuy có nhưng lại cao tuổi .

 1. Phục vụ bữa ăn từ thiện tại bệnh viện.

  • Bệnh viện Tỉnh và bệnh viện Tâm thần.


Gồm các Soeurs Dòng Thánh Vinh sơn và các bà hội Bác ái Vinh sơn phụ trách từ 2007 đến nay.
 

 • Bệnh viện Huyện Dakmil.


Gồm 1 linh mục, 3 nữ tu dòng Mến thánh giá Bà Rịa, Ban Hành Giáo và các bà thiện nguyện của giáo xứ Xã Đoài từ 2013:

Công việc bao gồm:

 • Phát cơm miễn phí tại bệnh viện: 70-80 phần ăn mỗi ngày.

 • Chia sẻ cho anh em dân tộc thiểu: quần áo lạnh, gạo, thực phẩm…

 • Chăm sóc bệnh nhân nhi – nhiễm người dân tộc thiểu số

 • Phát thuốc miễn phí cho 4 buôn dân tộc thiểu số: 570 người

 • Bệnh viện Huyện Tuy Đức.


Công việc này được thực hiện từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 đến nay
Thuận lợi: nhân sự nhiệt thành do các nữ tu dòng NVHB điều hành.
Khó khăn: kinh phí cho hoạt động này hạn chế chưa ổn định.

c. Nhóm bảo vệ sự sống:

Nhóm này bao gồm 6 người trong đó có 2 người ngoại giáo cùng tham gia, mỗi ngày chôn cất từ 20 đến 30 thai nhi.

d. Nhóm Tông Đồ Danien.

Gồm 20 người / 8 giáo xứ.
Thăm người phong cùi nằm trong và ngoài địa bàn Giáo phận.
Thuận lợi : người phục vụ nhiệt thành.

e. Nhóm thiện nguyện.
Gồm các Soeurs dòng Bác ái Vinh Sơn và các Bà mẹ hội Bác ái Vinh sơn phụ trách.
Chăm sóc người HIV/AIDS giai đoạn cuối và các phạm nhân lúc hấp hối không thân nhân tại bệnh viện tỉnh.
Tư vấn và tìm nơi chăm sóc bà mẹ đơn hành cơ nhỡ để họ đừng phá thai. Thuận lợi : nhân sự nhiệt thành

15. BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH.

- Thành lập :           27/05/2011

 • Bổn mạng :Thánh GH Gioan Phaolô II (Kính ngày 22/10)

 • Số ủy viên :14 ủy viên (08 linh mục - 02 tu sĩ - 03 giáo dân)


15.1. Sứ Mạng
 

 • Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cộng tác với đức giám mục giáo phận thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hòa bình theo mẫu gương Chúa Kitô và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo.

 • Dựa theo các nguyên tắc hành động của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cổ vũ các tín hữu Kitô sống Tân Phúc Âm hóa và thăng tiến toàn diện đời sống con người; xây dựng cộng đồng xã hội phát triển; bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người; bảo vệ môi trường trong sạch và lành mạnh để đạt tới sự ổn định bền vững và an bình cho đời sống con người trên thế giới.

 • Một trong những nhiệm vụ chính yếu của Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận là phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội để kiến tạo công lý và hòa bình.

 • "Giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội Công Giáo là một phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội" (x. TLHTXH, 7 - GP II, TĐ Sollicitudo Rei Socialis, 41).

 • " Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một phần thiết yếu để cho tác vụ Phúc Âm hóa nên trọn vẹn". (x. TLHTXH 66)


15.2. Hoạt động.

Phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo với những phương thức sau đây:

2.1 + 'Tài liệu học hỏi' [lưu hành nội bộ].

2.1.1Tài liệu học hỏi về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo

 • Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận đã tổng hợp và phổ biến một số chuyên đề về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, đã soạn thảo xong tài liệu học hỏi Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo (dạng Hỏi - Đáp) và phổ biến các tài liệu này với tập sách khổ A5 và A6 theo từng chuyên đề hoặc từng chương của sách Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo – 2007 (Bảo Vệ Môi Trường, Cổ Vũ Hòa Bình…).

 • Phổ biến tài liệu Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo cho các thành phần dân Chúa (phổ biến một cách - thống nhất - đồng bộ - phổ cập -) Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận kính gởi quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cộng đoàn các Hội Dòng đang phục vụ trong giáo phận... các bản văn Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo để tùy nghi ứng dụng; và chúng con kính xin quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cha quản nhiệm, quý cha phụ tá và ban thường vụ hội đồng giáo xứ cổ vũ cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ thực hiện công lý và hòa bình theo giáo huấn của Giáo Hội.


2.1.2 Tài liệu học hỏi về các ngày quốc tế hành động vì công lý và hòa bình - vì môi trường toàn cầu.

Cổ vũ thực hiện chương trình hành động của các ngày quốc tế đặc biệt về công lý và hòa bình, về môi trường toàn cầu:

  • Ngày Hòa Bình Thế Giới - 21 tháng 9 (Giáo Hội Công Giáo - 01 tháng 01).

  • Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc - 20.03.

  • Ngày Nước Thế Giới (WWD) – 22.03.

  • Ngày Khí Tượng Thế Giới – 23.03.

  • Giờ Trái Đất: 20g30 - 21g30 Thứ Bảy cuối cùng tháng 3 hàng năm.

  • Ngày Trái Đất – 22.04.

  • Ngày Quốc Tế Gia Đình – 15.05, ngày Gia Đình Việt Nam - 28 tháng 6.

  • Ngày Thế Giới chống sa mạc hóa và hạn hán – 17.05.

  • Ngày Quốc Tế Đa Dạng Sinh Học – 22.05.

  • Ngày Thế Giới không Thuốc Lá – 31.05.

  • Ngày Môi Trường Thế Giới – 05.06.

  • Ngày Đại Dương Thế Giới – 08.06.

  • Ngày Thế Giới cầu cho việc Bảo tồn Thiên nhiên – 01.09.

    

e. Tham Khảo và Nghiên Cứu.

  • ubclhb.com.

 • Compendium of the Social Doctrine of the Church. Copyright 2004 - Libereria Editrice Vaticana.

 • Sách Tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo – NXBTônGiáo2007www.vatica.va/roman_curia/pontifical_counci ls/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio- dott-soc_vi.html.


Năm 2023:

Mỗi tháng sẽ phổ biến 01 tài liệu (01 bài học) về HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO qua WEBSITE ubclhb.com

 • Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận kính xin Đức cha Giáo phận, Cha Tổng Đại Diện, Đức ông, quý Cha Quản hạt, quý Cha Trưởng ban các Ủy ban Giám mục, qúy Cha Đặc trách các hội đoàn tông đồ, quý Cha Quản xứ và Phó xứ, quý Bề trên các Hội dòng, quý Tu sĩ; quý Đại Chủng sinh, quý Ban Thường vụ HĐGX, Ban Giáo Lý Giáo phận và Ban Giáo Lý các Giáo hạt, Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận và các Giáo xứ, quý Ban Giáo lý Giáo xứ, quý Ban ngành đoàn thể Giáo xứ, quý Đệ tử các hội dòng, quý vị Tình nguyện viên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho chúng con. Xin đồng hành và giúp đỡ chúng con thực hiện các chương trình hoạt động mục vụ này trong sứ mạng loan báo Tin Mừng - Tân Phúc Âm hóa của Giáo Hội.


Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận trân trọng tri ân và cảm tạ.

 1.  


16. BAN MỤC VỤ DI DÂN.


I. NHÂN SỰ

 1. Ban Điều Hành Giáo Phận

  • Linh mục Giuse Phạm Tấn Hùng – Trưởng ban

  • Linh mục Giuse Trần Xuân Thọ – Phó ban

  • Linh mục Giuse Bùi Đình Sâm - Thủ Quỹ

  • Linh mục Giuse Trần Vũ Thiên Uy - Thư Ký

 1. Điều Hành Giáo Hạt

  • Giáo hạt Buôn Hô: Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Sơn

  • Giáo hạt Chính Toà: Linh mục Phêrô Vương Tiên Hoàng

  • Giáo hạt Mẫu Tâm: Linh mục Phêrô Trần Thanh Truyền

  • Giáo hạt Giang Sơn:

  • Giáo hạt Đăkmil: Linh mục Giuse Bùi Đình Sâm

  • Giáo hạt Gia Nghĩa: Linh mục Phaolô Võ Hữu Thọ

  • Giáo hạt Đồng Xoài: Linh mục Phaolô Lương Văn Hiếu

  • Giáo hạt Phước Long: Linh mục Đaminh Lê Văn Đức

II. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

  • Tổ chức ngày họp mặt anh chị em di dân tại Tp HCM ngày 13/12/2022 (Chúa Nhật III Mùa Vọng) cho khoảng gần 600 anh chị em.

III. PHƯƠNG HƯỚNG

  • Tiếp tục mở rộng liên kết đến tất cả anh chị em xa quê của Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng như tìm cách hỗ trợ anh chị em trong việc học giáo lý.
    

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa
VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH


Anh chị em thân mến,

1- Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an.

2- Trước hết, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng chia sẻ những thao thức, thảo luận và đưa ra những định hướng mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa. Như chúng ta đã biết, gần ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra thảm hoạ khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chính trong bối cảnh đại dịch mà chúng ta được chứng kiến những hình ảnh đẹp của tình người. Không phân biệt tôn giáo và quan điểm lập trường, rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong số đó, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân can đảm nhiệt huyết dấn thân trong các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly để giúp bệnh nhân. Sự hy sinh, phục vụ của anh chị em trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo. 3- Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung này, chúng tôi mời gọi anh chị em sống tinh thần hiệp hành. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Trích diễn từ ngày 17-10-2015). Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và theo hướng dẫn của Văn phòng trung ương Thượng Hội đồng, 27 giáo phận Việt Nam đã thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng cấp giáo phận cách tích cực. Những buổi gặp gỡ để thỉnh ý Dân Chúa đã được tổ chức ở cấp giáo xứ, giáo hạt, dòng tu và giáo phận. Đông đảo tín hữu đã nhiệt tình tham gia tiến trình này. Tiến trình Thượng Hội đồng cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, trong đó có những điều tốt và những điều chưa tốt. Tiến trình này được coi như một cuộc thao luyện thiêng liêng, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới của Giáo hội tại Việt Nam. Sau khi đón nhận những bản tổng kết của các giáo phận, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục đã tổng hợp và gửi về Rôma, với mục đích góp phần soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI.

 

4- Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế chúng tôi đề ra chương trình mục vụ ba năm sắp tới như sau:

 • Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông.

 • Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội.

 • Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.


5- Riêng năm 2023, với chủ đề “Củng cố sự hiệp thông”, chúng tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau:

a- Mối hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Cần cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất là loan báo Lời Chúa. Ước mong các vị chủ chăn quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử hành Phụng vụ, mở các lớp học Thánh Kinh và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống.

b- Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 10,16-17). Vì thế, các tín hữu cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. Cũng cần giúp các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông Thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022.

c- Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện qua Phụng vụ, mà còn qua tình tương thân tương ái, thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng tình người lại có nguy cơ giảm sút. Chúng ta cần quan tâm đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai. Mối quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm nâng đỡ những người bất hạnh. Đức bác ái là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta: khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa (x. Mt 25,31-46).

 

d- Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa. Tuy vậy, có không ít những hậu quả tiêu cực từ truyền thông, nên cũng cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lạc này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng.


Anh chị em thân mến,

6- Hưởng ứng tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chúng ta được mời gọi không ngừng hoán cải. Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết gặp gỡ, lắng nghe và phân định cách phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để cùng nhau sống Đức tin và xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.

7- Nhân dịp Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em giáo dân Việt Nam đang sống ở các miền đất khác nhau trên thế giới. Cám ơn anh chị em luôn yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt Nam, và thể hiện tình yêu mến ấy bằng những nghĩa cử cụ thể. Nguyện xin Chúa chúc lành và nâng đỡ anh chị em trong đời sống hằng ngày.

8- Theo thông lệ, Đại hội là dịp bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm chu toàn bổn phận được trao phó, cùng với anh chị em loan báo Tin Mừng Đức Giêsu tại Quê hương thân yêu của chúng ta.

Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa. Ước gì mỗi chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho Quê hương được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.

Làm tại Toà Tổng Giám mục Hà Nội Ngày 07 tháng 10 năm 2022 (đã ấn ký)

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

(đã ký)
 •  

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm Tổng Thư ký


68
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây