TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017

Thứ năm - 29/04/2021 02:04 |   1304

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: THỐNG KÊ TỔNG QUÁT NĂM 2017


 


1. Dân số

Giáo phận có 8 giáo hạt, 106 giáo xứ và 72 giáo họ với 148 linh mục triều (trong đó có 11 linh mục hưu dưỡng), và 51 linh mục dòng (trong đó có 36 linh mục làm việc tại các Giáo xứ), phục vụ cho 440.942 tín hữu (dân số: 2.955.911 > 14,92 %) gồm 342.237 người Kinh và 93.705 người dân tộc thiểu số (> 27,38 % tín hữu Công giáo của Giáo phận), trong 3 tỉnh: Đăk Lăk (13.125,40 km2; 1.834.800 người; 223.483 tín hữu > 12,18%); Đăk Nông (6.515,30 km2; 571.300 người; 134.461 tín hữu > 23,54%) và một phần lớn tỉnh Bình Phước (gồm 2 thị xã Đồng Xoài, Phước Long và 4 huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú: 4.834,15 km2; 549.811 người; 82.998 tín hữu > 15,10%).


Giáo dân theo từng Giáo hạt như sau:


 

Giáo hạt

Giáo xứ

Giáo họ

Giáo dân

 

TC

Lm Triều

Kinh

 

DTTS

 

Buôn Hô

12

6

57,332

+

20,844

=

73,249

16

Chính Tòa

8

12

27,729

+

13,075

=

44,208

41

Mẫu Tâm

12

8

46,102

+

6,673

=

48,233

17

Giang Sơn

10

7

34,821

+

16,907

=

51,336

15

Đăk Mil

14

7

71,757

+

3,616

=

74,537

18

Gia Nghĩa

16

13

42,120

+

16,968

=

58,901

15

PhướcLong

18

11

35,094

+

4,659

=

41,093

15

Đồng Xoài

16

8

32,282

+

10,963

=

43,165

11

GP. BMT

106

72

347,237

+

93,705

=

440,942

148

+ 51 Lm Dòng = 199

 

 


2. Bổn mạng Giáo phận:

Năm 2008 Giáo phận đã tôn nhận CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM làm Bổn mạng và Lễ mừng hằng năm vào ngày 22.6 để ghi nhớ ngày Tòa Thánh thiết lập Giáo phận (ngày 22.6.1967).
 
Năm đầu tiên, lễ bổn mạng đã được tổ chức trọng thể tại nhà thờ chính tòa, với sự tham dự đông đảo của các thành phần Dân Chúa.
 
Từ năm 2009, lễ bổn mạng tổ chức tại các địa phương vào đúng ngày 22.6 hằng năm và cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo VN.
 
3. Tình trạng bí tích:

Rửa tội:                          14.987 (3.697 người lớn)
 
Rước lễ lần đầu:            9.008
 
Thêm sức:                      7.101
 
Hôn phối:                       5.118 (590 đôi khác tôn giáo)
 
4. Cơ sở:

• Giáo dục - Đào tạo:    
Nhà trẻ & Mẫu giáo:              208 
Trường khuyết tật:                   25 
Lớp tình thương:                      18
Lớp dạy nghề:                            4 
Nhà lưu trú:                              35

• Bác ái – Xã hội:                       9

• Văn hóa – Thể dục thể thao:  18
 
II. CƠ CẤU NHÂN SỰ

1. Tòa Giám mục:

- Tổng đại diện:         Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Chưởng ấn:              Lm P.X. Nguyễn Kim Long

- Quản lý:                  Lm Giuse Trần Văn Phúc

2. Hội đồng Tư vấn:
gồm 15 thành viên.

3. Hội đồng Linh mục:
có 26 thành viên, đại diện cho các Giáo hạt, các lứa tuổi và Dòng tu:

▪ Tổng đại diện     Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

▪ Chưởng ấn:        Lm. P.X. Nguyễn Kim Long

▪ Quản lý giáo phận:      Lm. Giuse Trần Văn Phúc

▪ Trưởng ban Loan báo Tin Mừng:   Lm. G.B. Nguyễn Minh Hảo

▪ Quản hạt Buôn Hô:     Lm. Giacôbê Phạm Xuân  Lương

▪ Quản hạt Chính Tòa:   Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch

▪ Quản hạt Mẫu Tâm:    Lm. Gioan Bùi Quang Đạo

▪ Quản hạt Giang Sơn:   Lm. Đaminh Phạm Sĩ Hiện

▪ Quản hạt Đăk Mil:      Lm. Phaolô Nguyễn Thư Hùng

▪ Quản hạt Gia Nghĩa:   Lm. Giuse Nguyễn Văn Khánh

▪ Quản hạt Phước Long: Lm. Phêrô Ngô Anh Tấn

▪ Quản hạt Đồng Xoài:  Lm. Đaminh Nguyễn Văn Thành

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Buôn Hô:     

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Chính Tòa:    Lm. Giuse Bùi Công Chính

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Mẫu Tâm:    

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Giang Sơn:   

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Đăk Mil:       Lm. Giuse Nguyễn Thế Thành

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Gia Nghĩa:    Lm. Giuse Trần Văn Roãn

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Phước Long:  Lm. Giuse Lưu Thanh Kỳ

▪ Đại diện linh mục Giáo hạt Đồng Xoài:   Lm. P.A. Trương Hồng Chương

▪ Đại diện linh mục thụ phong từ 1959-1992:      Lm. Đaminh Vũ Đức Hậu

▪ Đại diện linh mục thụ phong từ 1993-1998:      Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

▪ Đại diện linh mục thụ phong từ 1999-2006:      Lm. G.B. Cao Thanh Tâm

▪ Đại diện linh mục thụ phong từ 2007-2016:      Lm. Giuse Nguyễn Vinh Quang

▪ Đại diện linh mục hưu dưỡng:         Lm. Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

▪ Đại diện linh mục dòng:        Lm. Phêrô-Cao Dương Đình Thời
 
4. Hội đồng Kinh tế:
3 thành viên

5. Quý Cha Quản hạt:

- Buôn Hô:                  Lm Giacôbê Phạm Xuân Lương

- Chính Tòa:                Lm Antôn Vũ Thanh Lịch

- Mẫu Tâm:                  Lm Gioan Bùi Quang Đạo

- Giang Sơn:                Lm Đaminh Phạm Sĩ Hiện

- Đăk Mil:                    Lm Phaolô Nguyễn Thư Hùng

- Gia Nghĩa:                Lm Giuse Nguyễn Văn Khánh

- Phước Long:             Lm Phêrô Ngô Anh Tấn

- Đồng Xoài:               Lm Đaminh Nguyễn Văn Thành

6. Tòa án hôn phối:

- Linh mục Giuse Bùi Công Chính:          Thẩm phán (duy nhất)

- Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Đậu:   Bảo hệ viên

- Linh mục P.X. Nguyễn Kim Long:        Lục sự                

7. Giám đốc Trung tâm Mục vụ:     Lm G.B. Nguyễn Huy Bắc

8. Các Trưởng Ban của các Ủy ban Giám mục:

- Ban Giáo sĩ và Chủng sinh:  Lm TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Đặc trách Chủng sinh và Ứng sinh:          Lm Giuse Nguyễn Văn Úy

- Ban Tu sĩ: Lm Phêrô Nguyễn Văn Thái

- Ban Mục vụ Giáo dân: Lm G.B. Nguyễn Minh Tâm

- Ban Mục vụ Gia đình: Lm G.B. Nguyễn Minh Tâm

- Ban Giáo lý Đức tin:    Lm G.B. Nguyễn Huy Bắc

- Ban Loan báo Tin Mừng:      Lm G.B. Nguyễn Minh Hảo

- Ban Phụng tự:    Lm G.B. Phạm Chính Trực

- Ban Thánh nhạc:         Lm Matthêu Nguyễn Quang Tuấn

- Ban Bác ái Xã hội – Caritas: Lm Giuse Vũ Ngọc Toàn

- Ban Văn hóa và Truyền thông:      Lm Antôn Vũ Thanh Lịch

- Ban Mục vụ Giới trẻ:   Lm Giuse Đỗ Minh Hiển

- Ban Giáo dục Công giáo:      Lm G.B. Nguyễn Đình Lượng

- Đặc trách Sinh viên Công giáo:      Lm Phêrô Trần Bảo Ninh

- Ban Công lý và Hòa bình:     Lm Giacôbê Phạm Xuân Lương

- Ban Mục vụ Di dân:    Lm G.B. Cao Thanh Tâm

9. Giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển - Nha Trang:

- Giáo sư thường trú: Lm Phêrô Trần Ngọc Anh

- Giáo sư thỉnh giảng: Lm Giuse Nguyễn Văn Úy.

III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

1. Ngày truyền thống Tất niên và mừng Tết Đức Giám mục

- Ngày 11/01: dành cho Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh

- Ngày 12/01: dành cho Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo Giáo họ Biệt lập.

2. Cử hành “Sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa”.

Trong Tông Chiếu Misericordiae Vultus (Khuôn mặt xót thương), nhằm thiết định Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót, ĐTC Phanxicô viết: “Sáng kiến ‘24 giờ cho Chúa’, được cử hành vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước tuần thứ Tư của Mùa Chay, nên được thực hiện trong mỗi giáo phận. Rất đông người, kể cả giới trẻ, đang trở lại với Bí tích Hòa giải; qua cảm nghiệm này, họ đang tái khám phá con đường trở về với Chúa khi sống một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt và khi tìm kiếm ý nghĩa trong đời họ. Chúng ta hãy đặt Bí tích Hoà giải ở trung tâm một lần nữa sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa với những đôi tay của riêng họ. Với mỗi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự.”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, nhiều giáo xứ và cộng đoàn tu sĩ trong Giáo phận đã cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa”.

3. Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo Phận

Sáng ngày 22.6.2017, các tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận quy tụ về Trung tâm Mục vụ (số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP.BMT) tham dự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh mừng 50 năm thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967 – 22.6.2017).

… Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh do Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Giám Mục Giáo phận; Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Giáo phận Huế, Chủ tịch HĐGMVN; Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Giáo phận Sài gòn; Quý Đức Cha trong Giáo tỉnh Huế; Đức Viện phụ Đan viện Xi-tô Mỹ Ca; Quý Cha TĐD; Quý Cha Giám tỉnh, Quý Cha Bề trên các Dòng tu; Quý Cha quê hương Ban Mê Thuột; và Quý Cha trong Giáo phận.

Cùng về tham dự Thánh lễ, cùng chung niềm tạ ơn Chúa trong ngày khai mạc Năm Thánh Hồng Ân, có đông đảo Tu sĩ nam nữ, mọi thành phần Dân Chúa thuộc cộng đoàn Giáo phận từ 8 Giáo hạt và những người con Ban Mê Thuột ở khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là 450 nhạc công kèn đồng, hàng ngàn ca sĩ, diễn viên thánh nhạc tham gia trình diễn trong Đêm Diễn Nguyện tối 21.6.2017.

Đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Viện Giáo Lý tiến lên Lễ Đài trong âm vang cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng lời Thánh ca du dương trầm bổng giữa bao la đất trời mang âm hưởng niềm vui của Tin Mừng.

Trước khi khai mạc Năm Thánh, Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại Diện đọc diễn văn chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli, Quý Đức TGM, Quý Đức Giám mục, Đức Viện phụ Đan viện Xi-tô, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Khách.

Cha P.X. Nguyễn Kim Long, Linh mục Chưởng ấn, công bố Tông Hiến Qui Dei Benignitate của Đức Phaolô VI về việc thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột và Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc Tòa Thánh chấp thuận cho Giáo phận cử hành Năm Thánh do Hồng Y Maurus Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao ấn ký.

Ngay sau đó, Đức Cha Vinh Sơn long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh: Tôi, Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản - do thẩm quyền tối cao của Mẹ Hội Thánh, được đặt làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô và với quyền được trao, tôi CÔNG BỐ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG KIM KHÁNH trong Giáo phận bắt đầu từ hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2017 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Cả cộng đoàn vỗ tay biểu lộ niềm hân hoan vui mừng tưởng như không dứt. Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn thay mặt cộng đoàn dâng hương tưởng niệm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Các Vị Tiền Nhân. Nhìn những thành quả hôm nay, khởi đi từ hạt cải thật bé nhỏ (x. Lc 13,18–19), được gieo vào vùng rừng núi hoang sơ nầy, nhờ đâm rễ sâu trong Đức Tin, nên đã không ngừng lớn lên và vươn cành lá xum xuê, phủ bóng mát tình yêu, cho đàn chim muôn phương bay về làm tổ. Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với các bậc Tiền nhân, các Ân nhân và các chứng nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết tiếp lửa, giữ lửa và truyền lửa Tin Mừng vô giá cho mọi người và cùng nhau xây dựng Giáo Hội như một gia đình của Chúa, hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương.

Sau nghi thức khai mạc Năm Thánh, Thánh lễ nối tiếp qua phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, Đức TGM Leopoldo Girelli ban huấn từ, ngài Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô thông chuyển Phép Lành Tòa Thánh đến Đức Cha Vinh Sơn, Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Ban Mê Thuột nhân dịp Năm Thánh mừng 50 năm thành lập. Nguyện chúc cho Giáo phận Ban Mê Thuột vững bước trên hành trình Đức Tin mà tổ tiên và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đi qua.

Tiếp theo là lời chúc mừng thật ấn tượng, thật dí dỏm của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Từ cơn mưa đêm qua, từ nụ cười đẹp cực kỳ, đầy hấp dẫn mang thông điệp đặc biệt của Đức Cha Vinh Sơn, ngài liên tưởng đến cơn mưa hồng phúc mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Ban Mê Thuột suốt hành trình dài 50 năm. Ngài cầu chúc Giáo phận Ban Mê Thuột tiếp tục nắm tay nhau tiến bước và Ban Mê Thuột sẽ nổi bật, sẽ đẹp tuyệt vời như nụ cười của Đức Cha Vinh Sơn giữa đêm đen,… xin Chúa chúc lành cho Ban Mê Thuột.

Đức Cha Vinh Sơn thay mặt cộng đoàn tri ân, cảm tạ Thiên Chúa; Các Đức Thánh Cha; Các Đấng bản quyền Giáo phận Quy Nhơn, Kon Tum và Đà Lạt; Các vị thừa sai; Các vị tiền nhân… Ngài cũng ngỏ lời cám ơn Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô; Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Giáo phận Huế, Chủ tịch HĐGMVN; Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Giáo phận Sài gòn; Quý Đức Cha trong Giáo tỉnh Huế; cách riêng hai Đức Cha Giáo phận mẹ, Giáo phận Kon Tum và Giáo phận Quy Nhơn; Quý Cha TĐD; Quý Cha Giám tỉnh, Quý Cha Bề trên các Dòng tu; Quý Cha trong và ngoài Giáo phận; Quý tu sĩ nam nữ, Chủng sinh; Quý khách; Chính quyền các cấp và toàn thể anh chị em…

Cha Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng đại diện, công bố các điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Tất cả có 8 Nhà thờ và 3 Trung tâm Hành hương:

- Nhà thờ Giáo xứ Phước Vĩnh (Hạt Phước Long)

- Nhà thờ Giáo xứ Đồng Xoài (Hạt Đồng Xoài)

- Nhà thờ Giáo xứ Gia Nghĩa (Hạt Gia Nghĩa)

- Nhà thờ Giáo xứ Bác Ái (Hạt Đăk Mil)

- Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn (Hạt Mẫu Tâm)

- Nhà thờ Chính Tòa (Hạt Chính Tòa)

- Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa (Hạt Giang Sơn)

- Nhà thờ Giáo xứ Buôn Hô (Hạt Buôn Hô)

- Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ (Hạt Phước Long)

- Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn (Giáo xứ Giang Sơn)

- Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài)
 
Thánh lễ khai mạc Năm Thánh kết thúc sau nghi thức Giám mục Giáo phận trao Sắc lệnh của Tòa Ân Giải tối Cao trong đó Mẹ Giáo Hội mở rộng kho tàng ân sủng cho con cái trong Năm Thánh và nến cháy sáng biểu trưng sống Đức tin cho các Cha Quản hạt.
 
4. Cơ sở của Giáo phận tại Sài Gòn:

Sau 8 tháng xây dựng, cơ sở của Giáo phận tại địa chỉ 3/7 Thích Quảng Đức, phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM, đã được cha Quản lý Giáo phận làm phép ngày 28/3/2017 và bắt đầu đưa vào sử dụng.
 
IV. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC

1. Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Cử hành vào lúc 08g00 sáng thứ Tư Tuần Thánh, ngày 12.4.2017, tại Nhà thờ Gx Vinh Đức (BH).

Đây là lần đầu tiên sau 60 năm thành lập, giáo xứ Vinh Đức vinh dự được chọn là nơi cử hành thánh lễ truyền Dầu. Bà con giáo dân hân hoan đến tham dự rất đông. Tuy nhà thờ rộng nhưng cũng không đủ chỗ cho hàng ngàn người trong và ngoài giáo hạt về tham dự. Ban tổ chức phải thiết kế 4 màn hình rộng 300 inch trong khuôn viên nhà thờ để mọi người có thể dễ dàng hiệp dâng thánh lễ một cách sốt sắng.

170 linh mục Triều và Dòng đang phục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuột, quy tụ về đây đồng tế với Giám mục của mình, để tỏ tình hiệp thông hiệp nhất giữa Giám mục và linh mục, cũng như giữa các linh mục với nhau. Vì các ngài là chứng nhân và cộng tác viên của giám mục trong việc xức Dầu Thánh. Các linh mục được chia sẻ sứ vụ được thánh hóa để xây dựng và hướng dẫn dân Chúa. Các linh mục hiện diện hôm nay biểu lộ sự duy nhất của chức linh mục và hy tế của Đức Ki-tô, luôn luôn hiện diện trong Giáo Hội.

2. Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

… Trong bầu khí chuẩn bị mừng 50 năm Kim khánh Giáo phận, 11 thầy phó tế được truyền chức Linh mục:

- 1. Giuse Nguyễn Huy Hoàng

- 2. Giuse Nguyễn Trung Luật

- 3. Vinhsơn Phạm Hữu Mạnh

- 4. Phaolô Cao Đình Quang

- 5. Giuse Bùi Đình Sâm

- 6. Antôn Trần Nhân Tâm

- 7. Giuse Đậu Quang Trung

- 8. Giuse Trần Vũ Thiên Uy

- 9. Antôn Lê Công Văn

- 10. G.B. Hoàng Nguyên Vũ

- 11. Gioan Y Xuất Luca

Thánh lễ truyền chức Linh mục tổ chức vào lúc 08g00 ngày 02.6.2017, tại lễ đài trước Núi đá Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Linh mục Tổng Đại diện; Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm; Quý Cha Ban Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển – Nha Trang; Đại Chủng viện Giuse Saigon; Đại Chủng viện Thánh Giá ở Rôma; Quý Cha trong và ngoài giáo phận. Cộng đoàn dân Chúa về hiệp thông tham dự rất đông, gồm Quý tu sĩ nam nữ, Quý ông bà cố, gia đình thân tộc, Quý ân nhân, bạn hữu... của các tân chức và các tín hữu gần xa.

Sau phần công bố Tin Mừng, Linh mục chưởng ấn, Cha P.X. Nguyễn Kim Long xướng danh 11 tiến chức xin được nhận lãnh chức linh mục, các tiến chức lần lượt tiến lên lễ đài. Cha Tổng Đại Diện nói lời thỉnh cầu và Đức Giám mục tuyên bố đồng thuận... Cả cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và vỗ tay nồng nhiệt, hòa với tiếng kèn hùng tráng, vang dội.

Trong bài huấn từ, Đức cha Vinh Sơn chia sẻ về đoạn Phúc Âm hôm nay (Ga 17, 1-19): Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, “những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con”… “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”. Qua đó, Đức cha Vinh Sơn mong muốn các tiến chức, những người chọn Chúa làm gia nghiệp, được Chúa thánh hiến, tuyển chọn và được sai đi làm vườn nho của Ngài, hãy đón nhận Lời Chúa và đem đi phân phát cho mọi người. Đức Cha khuyên dạy các tiến chức biết cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và yêu mến đoàn chiên được trao phó, nhờ đó lời rao giảng mới mang lại sức mạnh của Chúa đến cho mọi người. Sau phần thẩm vấn, các ứng viên tuyên hứa trước Đức Giám mục và cộng đoàn dân Chúa. Các tiến chức phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn hát Kinh cầu Các Thánh cầu nguyện cho các tiến chức. Sau Kinh cầu Các Thánh và lời nguyện phong chức, Đức Cha Vinh Sơn đặt tay trên từng tiến chức, trao ban tác vụ Lm Lần lượt, tất cả các linh mục hiện diện đặt tay trên từng tiến chức nói lên sự hiệp thông đón nhận các anh em vào linh mục đoàn.

Sau khi Đức Cha Vinh Sơn làm phép lễ phục, 11 tân chức được chính Ông (Bà) Cố trao cho lễ phục linh mục; các Cha nghĩa phụ chia sẻ niềm vui qua việc mặc lễ phục linh mục cho các tân chức. Đây là cử chỉ thể hiện tình cảm dành cho những người con yêu thương của mình, hôm nay đã được Thiên Chúa tuyển chọn.

Đức Giám mục xức dầu thánh hiến, trao chén thánh và đĩa thánh cho các tân chức. Nghi thức truyền chức kết thúc sau lời chúc bình an của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, Đức Ông Đa Minh và linh mục đoàn.

Thánh lễ tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, các tân chức nói lên tâm tình tri ân Đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, hai Đức cố Giám mục Giuse, Đức cha Vinh Sơn, Đức Ông, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Cha Mẹ, Quý vị ân nhân xa gần, Quý khách và cộng đoàn dân Chúa.

3. Bổ nhiệm Quản xứ Giáo xứ Bình Minh (tách từ Gx Đăk Nhau – ĐX): Cha Phêrô Nguyễn Thanh Vũ (Px Đăk Nhau, Quản nhiệm Bình Minh), làm Qx đầu tiên của Gx Bình Minh

4. Bổ nhiệm Quản xứ Giáo xứ Ea H’Leo (tách từ Gx Buôn Hô - BH):
Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, CSsR (Px Buôn Hô, Quản nhiệm Ea H’Leo), làm Qx đầu tiên của Gx Ea H’Leo.

5. Bổ nhiệm Quản nhiệm:
Cha G.B. Trần Thượng Uyển, Qx Phước Vĩnh: kiêm Quản nhiệm Gx Phước Sơn (PL).

6. Truyền chức Phó tế

Lúc 08g00 sáng ngày 17. 11. 2017, Đức Giám mục Giáo phận truyền chức Phó tế cho 15 Đại Chủng sinh của giáo phận - khóa XI:

- Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG     Châu Sơn - Thực tập Giang Sơn

- Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG Vinh Hòa - Thực tập Tân Lập

- Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ Xuân Lộc - Thực tập Êa Tul

- Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI  Châu Sơn - Thực tập Thiên Phước

- Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG       Vinh Quang - Thực tập Gia Nghĩa

- Phêrô VƯƠNG TIÊN HOÀNG      Châu Sơn - Thực tập Bù Nho

- Đaminh NGUYỄN QUANG HUY Phúc Lộc - Thực tập Đức Hạnh

- Đaminh NG. VŨ HOÀNG LONG  Thánh Linh - Thực tập Buôn Hô

- Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG       Xuân Hòa - Thực tập Mẫu Tâm

- Giuse TRẦN VĂN TAM      Tân Lập - Thực tập Kon H’Ring

- Giuse NGUYỄN THANH TÂM     Vinh An - Thực tập Quảng Nhiêu

- Giuse VŨ VĂN THẢO         Tân Hưng - Thực tập Êa H’Leo

- Phaolô VÕ HỮU THỌ          Nam Thiên - Thực tập Kim Phát

- Giuse PHẠM VĂN THƯỞNG       Tân Hưng - Thực tập Nam Thiên

- Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN TÌNH      Gia Nghĩa - Thực tập Vinh Quang
                            
7. Thêm sức (35):

Êa Tul (8.1), Chính Tòa (4.6), Chính Nghĩa (11.6), Êa Kmar (18.6), Bình Hà (2.7), Đức Hạnh (2.7), Phúc Bình (3.7), Ea H’Leo (4.7), Nghĩa Hòa (7.7), Vinh Quang (9.7), Gia Nghĩa (10.7), Quảng Phúc (15.7), Trường Xuân (16.7), Thiên Ân (22.7), Vinh An (30.7), Nhơn Hòa (4.8), Sông Bé (4.8), Phước Sơn (5.8), Phú Văn (5.8), Phước Quả (6.8), Sơn Giang (6.8), Đồng Xoài (7.8), Tân Hưng (8.8), Trung Nghĩa (10.8), Đăk Nhau (11.8), Bù Đăng (12.8), Chi Lăng (13.8), Đông Sơn (17.8), Tân Lập (18.8), Thuận Tâm (20.8), Thổ Hoàng (21.8), Thọ Thành (26.8), Hòa Bình (27.8), Duy Hòa (3.9), Quảng Đà (17.9).

8. Đặt viên đá xây dựng nhà thờ (7):

Đức Hòa - Đức Lệ (3.1), Nghĩa Trung (15.1), Vinh Sơn – Phúc Thành (5.4), Cây Chanh – Nhân Cơ (19.4), Buôn Hằng (16.6). Long Tân – Bù Nho (22.11), Kim Sơn – Giang Sơn (23.11).

9. Khánh thành nhà thờ mới (6):

Tân Lập (21.3), Bù Tam – An Bình (17.5), Tân Hưng (11.8), Thiên Đăng (31.8), Kim Thành – Kim Phát (1.12), Phaolô – Vinh Hương (28.12).
 
V. SINH HOẠT CỦA LINH MỤC ĐOÀN

1. Tĩnh tâm Tháng: tại các Giáo hạt, do các cha Quản hạt phụ trách:

▪ Giáo hạt Buôn Hô: thứ hai / tuần thứ II

▪ Giáo hạt Chính Tòa: thứ ba / tuần thứ II

▪ Giáo hạt Mẫu Tâm: thứ ba / tuần thứ IV

▪ Giáo hạt Giang Sơn: thứ hai / tuần thứ IV

▪ Giáo hạt Đăk Mil: thứ hai / tuần thứ III

▪ Giáo hạt Gia Nghĩa: thứ hai / tuần thứ III

▪ Giáo hạt Phước Long: thứ hai / tuần thứ I

▪ Giáo hạt Đồng Xoài: thứ ba / tuần thứ I

Những nội dung chính trong các buổi tĩnh tâm là học hỏi về đời sống linh mục và mục vụ, lãnh Bí tích Hoà giải và chầu Thánh Thể.

2. Linh mục thuyên chuyển đến:

A. Giáo hạt Buôn Hô:

• Phêrô Nguyễn Đức Cường (Px. Chi Lăng): Px. Vinh Đức

• G.B. Phạm Văn Đồng, SVD: Pt Buôn Hô

• Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP: Pt. Quảng Nhiêu

• Antôn Phạm Quang Lâm (Px. Quảng Nhiêu): Px. Vinh Quang

• Antôn Bùi Văn Thiều, TSVN Px. Nam Thiên

• Giuse Trần Vũ Thiên Uy: Px. Ea H’Leo

B. Giáo hạt Chính Tòa:

• Phêrô Bùi Hãnh Diễn (du học Rôma): Chủng viện LBT

• Vinhsơn Phạm Hữu Mạnh: Px Thánh Tâm

• G.B. Nguyễn Ngọc Sang (Px. Hòa An): Px.Thánh Tâm

• Antôn Lê Công Văn: Px Buôn Hằng

• G.B. Hoàng Nguyên Vũ: Px. Thuận Tâm

C. Giáo hạt Mẫu Tâm:

• G.B. Phạm Văn Phong (Px. Vinh Đức): Px. Chi Lăng

• Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Px. Thánh Linh): Qx. Thánh Linh

• G.B. Nguyễn Văn Thiện (Px. Quỳnh Ngọc): Px. Tân Lợi

• Phêrô Trần Thanh Truyền (Px. Tân Lợi): Px. Quỳnh Ngọc

D. Giáo hạt Giang Sơn:

• Phaolô Cao Đình Quang: Px. Kim Hòa

• Giuse Đậu Quang Trung: Px. Giang Sơn

E. Giáo hạt Đăk Mil:

• Giuse Nguyễn Huy Hoàng: Px. Kitô-Vua

• Phaolô Mai Văn Nam (Px. Gia Nghĩa): Px. Phúc Lộc

G. Giáo hạt Gia Nghĩa

• Giuse Bùi Đình Sâm: Px. Thiên Phước

• Antôn Dương Văn Thảo (Px. Phúc Lộc): Px. Gia Nghĩa

• Giuse Hoàng Quang Trí (Px. Thánh Tâm): Px. Hòa An

H. Giáo hạt Phước Long:

• Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS: Pt. Phước Quả

• Giuse Nguyễn Trung Luật: Px. An Bình

• Antôn Trần Nhân Tâm: Px. Đăk Ân

I. Giáo hạt Đồng Xoài:

• Phaolô Lương Văn Hiếu, TSVN: Pt. Bù Đăng

• Đaminh Nguyễn Hữu Hùng, TSVN: Pt. Tân Lập

• Giuse Trịnh Văn Kính (Px. Bù Đăng): Qx. Phú Riềng

• Phaolô Lưu Văn Phan (Px. Thuận Lợi): Px. Đăk Nhau

• G.B. Nguyễn Công Phi (Px. Đăk Nhau): Px. Thuận Lợi

K. Học viện Công giáo VN tại Sài Gòn: Gioan Y Xuất Luka

3. Mục vụ Hôn phối:

Cha Giuse Bùi Công Chính - Quản xứ Tình Thương - Phụ trách Mục vụ Hôn phối của Giáo phận. Xin quí Cha hướng dẫn giáo dân khi có những vấn đề liên quan đến hôn phối hoặc cần đến tòa án hôn phối, thì điện thoai trước cho ngài, theo số 01634.820.709, để hẹn ngày giờ, nơi chốn.

4. Mục vụ Bệnh nhân:

Cha Giuse Huỳnh Ngọc Vũ – Phó xứ Mẫu Tâm - Giúp Mục vụ Bệnh nhân, nên xin quí Cha hướng dẫn giáo dân: trước khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viên thì xin các Cha xứ xức dầu bệnh nhân. Trong trường hợp không thể gặp các Cha hoặc cấp cứu và phải chuyển bệnh nhân đến TP Buôn Ma Thuột, thì xin liên hệ với Cha G. Vũ tại Nhà thờ Mẫu Tâm (70 Y Ngông, P. Tân Tiến – gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk) hoặc điện thoai số 0948.144.344.

5. Truyền chức Phó tế

Ngày 14/5: Đức Giám Mục Francois Robert Bacqué - nguyên Sứ Thần Tòa Thánh, truyền chức Phó tế cho thầy Giuse M. Trần Lê Hoàng Vỹ (gốc Gx Vinh Hòa – GS, đang học tại Collegio Ecclesiastico Internazionale “Sedes Sapientiae”, Rôma) tại Thánh đường Sant’Apollinare, Rôma, lúc 10g30.

6. Linh mục hưu dưỡng:

- Irênê Nguyễn Bình Tĩnh 1928 TGM BMT

- Giuse Nguyễn Tiến Lễ 1930  TGM BMT

- Giuse Nguyễn Tiến Sự 1933  TGM BMT

- Antôn Trương Trọng Tài 1933   TGM BMT

- Giuse Đặng Sĩ Bình 1934  TGM BMT

- Đaminh Hà Duy Khâm 1934  TGM BMT

- Giuse Đào Xuân Thanh   1934  Tại Nhà riêng - SG

- Augustinô Hoàng Đức Toàn 1936 TGM BMT

- Đaminh Phạm Bá Tòng 1936 TGM BMT

- Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 1940 Nhà hưu GP Hà Nội – SG

- P.X Phạm Bá Lễ   1941  TGM BMT

7. Quỹ Tương Trợ Linh Mục

Trích những số trong Bản Điều lệ liên quan đến năm nay:

ĐIỀU 4: Để có thể xây dựng QTTLM, mỗi Linh Mục Giáo Phận có nghĩa vụ:

1. Đóng góp phần cơ bản 10.000.000đ trong thời hạn tối đa là 3 năm, kể từ năm thụ phong Linh mục

2. Sau ba năm (kể từ năm thụ phong linh mục), mỗi năm đóng góp 1.000.000đ

ĐIỀU 5: Các linh mục dòng nhập vụ Giáo phận, nếu tham gia QTTLM, cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như linh mục Giáo phận

ĐIỀU 6: Để QTTLM Giáo Phận thực sự có ý nghĩa và được sử dụng đúng mục đích, các Linh Mục Giáo Phận thường xuyên quan tâm đến vấn đề sức khỏe của nhau, hầu có sự cảm thông chia sẻ và thông báo kịp thời cho Ban Điều Hành QTT.

8. Linh Mục Qua Đời

- Cha PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN KHOA
(Quản xứ Thánh Linh)
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ00, thứ ba, ngày 03/01/2017 (giờ VN),
tại Thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ, do tai nạn giao thông;
Hưởng thọ 60 tuổi, 24 năm Linh mục.
Di quan về Việt Nam: ngày 17/01/2017.
Thánh lễ An táng: lúc 08g00 ngày 20/01/2017, tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh (MT)
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Linh.

- Cha ANRÊ LÊ TRẦN BẢO
(Quản xứ Phước Sơn)
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 40 thứ ba, ngày 14/02/2017,
tại Giáo xứ Phước Sơn (Phước Long).
Hưởng thọ 76 tuổi, 50 năm Linh mục.
Thánh lễ an táng: lúc 09g00 thứ sáu, ngày 17/02/2017, tại Nhà thờ Phước Sơn (P. Phước Bình, Tx Phước Long, Bình Phước)
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phước Sơn.

- Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang (24/4/1975-4/12/2009)
nguyên Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột (17/5/2006 -12/5/2009)
Đã được về cùng Chúa lúc 20g00 ngày 14/02/2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang, hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục
Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 ngày 18/02/2017, tại Nhà thờ Chính tòa Nha Trang.
*
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa:
1958: Nhập tịch Giáo phận Đà Lạt.
1968: Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, được bổ nhiệm làm Thư ký Tòa Giám mục, đồng thời kiêm nhiệm Linh hướng dòng Nữ vương Hoà bình - Ban Mê Thuột.
30.01.1975: được ĐTC Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ngài chọn khẩu hiệu “Trong Tinh thần và Chân lý” làm châm ngôn mục vụ.
05.4.1975: được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, tấn phong Giám mục tại Nhà nguyện dòng Nữ vương Hòa bình.
24.4.1975: được ĐTC Phaolô VI thuyên chuyển làm Giám mục Giáo phận Nha Trang.

- Cha ISIDORO LÊ HƯỚNG, SDB
Được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, lúc 10g10 ngày 04.4 – đúng sinh nhật 91 của ngài và cũng trùng với lễ kính thánh Isidoro - bổn mạng của ngài.
Trong 56 năm linh mục, ngài đã dành 40 năm giúp mục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột (1972-2002), tại các giáo xứ Vinh Hương (ĐM), Long Điền (PL) và Đức Lệ (ĐM).
Thánh lễ an táng: lúc 9 giờ ngày 07.4, tại nhà thờ Tân Thịnh, hạt Hóc Môn, Sài Gòn, do Đức cha Giáo phận BMT chủ tế.

- Cha ĐAMINH VŨ ĐỨC HẬU
(Quản xứ Bác Ái)
Đã qua đời lúc 08g00 thứ bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017, vì tai nạn giao thông, hưởng thọ 81 tuổi, với 51 năm Linh mục.
Thánh lễ an táng: 09g00 ngày 27/12/2017, tại Nhà thờ Giáo xứ Bác Ái (Giáo hạt Đăk Mil, thuộc xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, Đăk Nông)
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Bác Ái.

VI. CÁC HỘI DÒNG VÀ TU HỘI

A. HỘI DÒNG NAM (15 HD VỚI 22 CĐ):

1. Đan viện Biển Đức Thiên Hòa (T. 5, X. Tân Tiến, H. Krông Păk)
Nhân sự hiện nay:
- Linh mục: 6
- Tu sĩ đã khấn: 49
- Tập sinh: 9
và 1 Cđ ở Gh. Hòa Nam – Thánh Linh).

2. Đaminh (Gx. Giang Sơn)

3. Đức Mẹ Người Nghèo

4. Gioan Bosco (1 Cđ ở Vinh An – ĐM)

5. Hiến sĩ Đức Mẹ vô nhiễm (1 Cđ ở Gh Đức Liễu - Quảng Tín và có các Tu sĩ giúp hai xứ Phú Lộc - Buôn Hô và Nhân Cơ – Gia Nghĩa)

6. La San (3 Cđ: 2 Cđ ở Gx. Thánh Tâm – CT và 1 ở Gx. Vinh An - ĐM)

7. Ngôi Lời (1 Cđ ở Vinh An – ĐM)

8. Lazarists (2 Cđ ở các Gx. Hương Sơn – GN và Xuân Hòa – ĐM)

9. Thánh Gia (1 Cđ ở Gx. Phước Tín)

10. Thánh Tâm Huế (1 Cđ ở Gx. Đăk Ân)

11. Thánh Thể (2Cđ ở Gx. Đoàn Kết – MT và Gx Long Điền - PL)

12. Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
 (2 Cđ ở các Gx. Tân Lập – ĐX và Gx. Quảng Phúc – GN)

13.Thừa Sai Việt Nam (1 Cđ ở Gx. Bù Đăng – ĐX)

14. Xitô Phước Sơn (2 Cđ ở các Gx. Xuân Hòa – ĐM và Gx. Đăk Nhau - PL)

15. Xitô Phước Vĩnh (1 Cđ ở Gx. Hòa An – GN)

Ngoài ra còn có 21 Cha Dòng đang phục vụ tại các Giáo xứ, thuộc các dòng Chúa Cứu Thế, Đaminh, Hiến sĩ Đức Mẹ vô nhiễm, Lazarísts, Ngôi Lời, Thánh Tâm, Thừa sai VN.

B. HỘI DÒNG NỮ (26 HD VỚI 116 CĐ):

1. Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
(254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.BMT):
Nhân sự hiện nay:
- Tu sĩ đã khấn: 356 (Khấn trọn + Khấn tạm)
- Tập sinh: 38
- Thỉnh sinh:
- Thanh tuyển sinh:
 Với 50 cộng đoàn: 42 Cđ phục vụ trong Giáo phận, 1 Cđ tại TGP Sài Gòn, 2 Cđ tại Giáo phận Kon Tum, 1 Cđ tại Giáo phận Hà Nội và 4 cộng đoàn đào tạo, gồm: Học viện tại Sài Gòn, Tập viện, Tiền tập và Thanh tuyển viện tại Giáo phận (với 2 chi nhánh tại Sài Gòn và Nha Trang).

2. Đan viện Carmel Chúa Thánh Thần:
Tổ 2, Buôn M’Duk, hẻm 30, đường 19/5. P. Êa Tam, TP. BMT.
- Đan sĩ đã khấn trọng thể : 6
- Đan sĩ khấn tạm: 4
- Tập sinh: 5
- Thỉnh sinh: 3

3. Chúa Quan Phòng (6 Cđ ở các Gx. Đức Hạnh - ĐM, Thánh Tâm - CT, Quỳnh Ngọc - MT, Buôn Hô - BH, Kim Châu – GS và Đoàn Kết -MT)

4. Con Đức Mẹ Phú Cường (2 Cđ ở các Gx Đồng Xoài – ĐX và Phước Vĩnh - PL)

5. Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Phú Xuân (3 Cđ ở các Gx Duy Hòa – MT, Thánh Linh – MT và Phước Quả - PL)

6. Hội Dòng Đaminh Đức Mẹ Rất thánh Mân côi Monteils
 (Gh. Cung Kiệm – Buôn Hô)

7. Đaminh Tam Hiệp (3 Cđ ở các Gh. Lộ Đức – Phú Long,
 Gh. Bình An – Nghi Xuân và Gx. Bình Hà - GN)

8. Đaminh Thánh Tâm (Gx. Thuận Hiếu - CT)

9. Đức Bà (Nữ kinh sĩ Thánh Augustinô, Gx Nhân Cơ – GN)

10. Đức Bà Truyền Giáo (2 Cđ ở Gx. Long Điền – PL và Gh. Minh Hưng – Bù Đăng)

11. Khiết Tâm Nha Trang (3 Cđ ở các Gx. Mẫu Tâm – MT, Thuận Hòa – CT và Gh Mân Côi - Quảng Nhiêu (BH))

12. Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa (Gx. Kim Mai - MT)

13. Hội Dòng Mẹ Nhân Ái (Gx. Vinh An - ĐM)

14. Mến Thánh Giá Bà Rịa (5 Cđ ở Gh. Thanh Lâm và Gh. Xuân Sơn – Vinh An, Gx. Nghi Trung - GN, Gx. Hòa Tiến – GN và Gx Xã Đoài - ĐM)

15. Mến Thánh Giá Khiết Tâm (4 Cđ ở các Gx. Kim Mai - MT, Gx. Hương Sơn – GN, Gx Phúc Lộc – ĐM và Gx. Tân Hòa - GS)

16. Mến Thánh Giá Nha Trang (6 Cđ ở các Gx. Vinh Đức – BH, Công Chính – BH, Hòa Bình - GS, Bác Ái – ĐM, Vinh Hương – ĐM và Vinh An - ĐM)

17. Mến Thánh Giá Phan Thiết (3 Cđ ở các Gx. Phước Tín - ĐX, Phước Sơn - PL và Bùi Phát - GN)

18. Mến Thánh Giá Qui Nhơn (3 Cđ ở Gx Xã Đoài – ĐM và Đức Lệ - ĐM, Xuân Lộc – ĐM)

19. Mến Thánh Giá Tân Lập (Gx Nghi Lập – GN)

20. Mến Thánh Giá Tân Việt (Gx. Bù Đăng – ĐX)

21. Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn (4 Cđ ở các Gx. Thánh Tâm - CT, Gh. Hòa Nam – Thánh Linh, Gx. Hòa An - GN và Gx. Đồng Tâm – ĐX)

22. Nữ tỳ Thánh Thể (2 Cđ ở các Gh. Mân Côi – Tân Lợi và Thanh Sơn - Vinh An)

23. Thánh Phaolô:
- Tỉnh Dòng Đà Nẵng (4 Cđ ở 118 Phan Chu Trinh - BMT, Gx. Chi Lăng - MT, Gx. Duy Hòa – MT và Trường Vi Nhân – 162 Phan Chu Trinh – BMT)
- Tỉnh Dòng Sài Gòn (4 Cđ ở Gh Nhật Hà [xã Đăk Som], Gx. Quảng Phúc – GN, Gx Thống Nhất - ĐX và Gx Thiên Phước - GN)

24. Thừa Sai Bác Ái Vinh (2 Cđ ở Gx. Buôn Hô – BH và Gx. Xuân Hòa - ĐM)

25. Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương (3 Cđ ở Gh. Thánh Gia – Phúc Lộc Gx Phúc Binh – ĐM và Gh Quảng Phú – Quảng Đà)

26. Tu đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (2 Cđ ở các Gx Đồng Xoài – ĐX và Tân Hưng - ĐX)

* Cộng đoàn Mai Linh – Bệnh viện Nhân Ái (Gx. Phú Văn - PL): gồm nam và nữ tu sĩ thuộc nhiều Hội Dòng phục vụ các bệnh nhân HIV – AIDS ở giai đoạn cuối.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây